«

»

Čvn 05 2018

Strojnický den

V pondělí 4. června proběhl v Rožnově u požární nádrže strojnický den okrsku Velichovky. Cílem této akce, kterou jsme v rámci okrsku uspořádali vůbec poprvé, bylo prověření akceschopnosti techniky, kterou jednotlivé jednotky disponují. Členové jednotek se mohli rovněž seznámit s novou výbavou, která jim byla zakoupena a dosud nebyla příležitost si ji v praxi vyzkoušet.

Kromě naší jednotky se akce zúčastnila i jednotka z Velichovek.