«

»

Dub 28 2019

Odborná příprava

Po velitelském dni proběhl na jaroměřské stanici i za naši účasti strojnický den. Termínem konání byla středa 24. dubna.