«

»

Čvn 20 2020

Členská schůze

V pátek 19. června jsme se sešli na členské schůzi, na které jsme dořešili organizační záležitosti týkající se pořádání červencové soutěže O pohár obce Rožnov. Příští schůze proběhne v pátek 24. července.