Výroční valná hromada SDH

V pátek 6. prosince proběhla výroční valná hromada našeho sboru. Jelikož jsme v letošním roce oslavili 130 let od založení, tak součástí programu bylo stručné připomenutí historie SDH. Zároveň došlo k ocenění členů pamětními medailemi, vydanými u příležitosti tohoto výročí. Někteří členové byli ocenění i okresními vyznamenáními. V průběhu večera byla členská základna seznámena se zprávami o činnosti sboru, JSDH, sportovního družstva mužů a mladých hasičů. Rovněž byla podána informace o hospodaření. Na závěr proběhly volby – zvolil se nový výbor, revizor účtů, zástupci sboru do funkcí v okrsku, delegáti na výroční valnou hromadu okrsku a delegát na shromáždění představitelů SDH.

Složení výboru SDH Rožnov pro roky 2020-2025:

 • Starosta: Zdeněk Mervart
 • Náměstek starosty: Jan Pišta
 • Velitel: Filip Andrejs
 • Strojník: Jaroslav Kodeš
 • Preventista: Pavel Hartman st.
 • Jednatel a vedoucí kolektivu MH: Iveta Kodešová
 • Hospodář: Alena Mervartová
 • Referent MTZ: Lukáš Valášek
 • Člen: Vojtěch Andrejs
 • Člen: Jiří Sklenka st.
 • Člen: Václav Valášek
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com