Zpět na Archiv činnosti

Archiv událostí z roku 2010

5. prosince 2010Výroční valná hromada:
V pátek 3. prosince jsme uspořádali Výroční valnou hromadu našeho sboru. Ještě před samotným zahájením oficiálního programu vystoupily děti s kulturním programem. Přípravka nejprve spojovala a rozpojovala hadice, mladší děti hasily hořící dort a starší děti měly scénku s nehodou autobusu a následným ošetřováním zraněných.
Následně starosta sboru přednesl zprávu o činnosti sboru, následovala zpráva velitele SDH a JSDH. Dalším bodem jednání byla zpráva o hospodaření, zpráva mladých hasičů. Rovněž proběhla volba delegátu na okrskovou valnou hromadu. Předposledním bodem byla diskuze, do které se z hostů zapojil Ivan Kraus, starosta OSH Náchod, Zbyněk Procházka, starosta obce Rožnov a Jiří Filip st., starosta okrsku Velichovky a současně i starosta SDH Velichovky. Dalšími přispěvateli do diskuze byli členové našeho SDH. Na závěr bylo odsouhlaseno usnesení z této VVH a mohla být podávána večeře.

28.listopadu 2010Členská schůze:
V pátek 26. listopadu se uskutečnila poslední členská schůze SDH v roce 2010. Probíraly se organizační záležitosti VVH, která se koná již příští pátek. Dále jsme určili zástupce, kteří náš sbor budou zastupovat na VVH sborů v okrsku. Na okrskovou valnou hromadu se zástupci zvolí na VVH. Vzhledem k tomu, že se další členská schůze uskuteční až 28.1.2011, tak jsme prodiskutovali i organizaci hasičského plesu.
Příprava sokolovny na výroční valnou hromadu je v pátek 3.12. od 16 hodin.

21.listopadu 2010Školení preventistů:
Ve dnech 19. – 20. listopadu se preventista obce Pavel Hartman st. zúčastnil školení preventistů na CPS HZS Velké Poříčí.

19.listopadu 2010Okrsek Velichovky:
Ve čtvrtek 18. listopadu byla na programu poslední výborová schůze okrsku Velichovky. Místem konání bylo rožnovské pohostinství, kam se sjeli zástupci Velichovek, Hustířan, Zaloňova a Rožnova. K projednání byly pouze výroční valné hromady jednotlivých sborů. Byly potvrzeny termíny z poslední schůze – Rožnov (3.12.), Velichovky (14.1.) a Zaloňov (22.1.). Zástupce Hustířan sdělil, že výročku uspořádají v pátek 7.1. Rovněž byl stanoven termín a místo okrskové VVH – v pátek 11.2.2011 v Rožnově. Na závěr byli určeni okrskoví delgáti, kteří budou okrsek zastupovat na VVH jednotlivých sborů. Naši delegáti (Hartman, Pišta) pojedou do Zaloňova.

5.listopadu 2010Okrsek Velichovky:
Ve čtvrtek 4.listopadu proběhlo poslední letošní školení výjezdových jednotek okrsku Velichovky. Místem konání bylo rožnovské pohostinství, kde jsme byli proškoleni na téma zásahů při mimořádných událostí (povodně apod.). Součástí školení byl i závěrečný test, který si pro nás připravil okrskový velitel. Vzdělávací akce se zúčastnili členové JSDH Velichovky, JSDH Zaloňov a JSDH Rožnov.

31.října 2010Členská schůze:
V pátek 29.října se uskutečnila členská schůze SDH, na které jsme začali řešit záležitosti týkající se uspořádní VVH (pátek 3. prosince).

23.října 2010Okrsek Velichovky:
Ve čtvrtek 21.října se členové JSDH zúčastnili okrskového školení v Zaloňově. Tématem školení byly obecné zásady a předpisy spojené s fungováním JSDH. Kromě naší jednotky byly proškoleny i JSDH Velichovky a Zaloňov. Příští školení se uskuteční ve čtvrtek 4.11. od 18:30 v Rožnově.

11.října 2010Videogalerie:
Do videogalerie vloženo prezentační video soutěžního družstva mužů z letošní sezony.

8.října 2010Okrsek Velichovky:
Ve čtvrtek 7. října proběhla v Neznášově výborová schůze okrsku Velichovky. Přítomni byli všichni zástupci z Velichovek, Zaloňova a Rožnova. Nepřítomni byli členové z Hustířan a zástupce Rtyně. Velitel okrsku zhodnotil námětové cvičení, které proběhlo v září v Zaloňově. Dále byly stanoveny předběžné termíny VVH. Náš sbor ji uspořádá v pátek 3.12., Velichovky v pátek 14.1.2011 a Zaloňov v sobotu 22.1.2011. Ve čtvrtek 21.10. proběhne ve Velichovkách okrskové školení JSDH. Na závěr nás zástupci Velichovek informovali o tom, že v sobotu 27.11. pořádají v naší sokolovně slavnostní vyhlášení výsledků VČHL.

3.října 2010Zlatá proudnice:
V sobotu 2.října jsme ukončili letošní sezonu na tradiční Zlaté proudnici v Jezbinách. Do soutěže jsme přihlásili celkem 5 družstev – muži, ženy, přípravka, mladší a starší děti.
Soutěž mužů, do které se zaregistrovalo celkem 14 družstev a probíhala na 2 základnách, zahájili domácí borci, kteří dokončili v čase 44,07. Jako druhé šlo na řadu naše družstvo, ve kterém jsme museli na poslední chvíli provést změnu ve složení a na rozdělovač jsme si vypůjčili člena z Heřmanic. Po přípravě základny nám dorazil i poslední člen družstva a tak jsme se na startovní čáru mohli postavit v plném počtu. Při provádění útoku se strojník zdržel při zapojování béček, tím pádem jsme museli čekat s nalitím vody 3- 4 vteřiny. Nicméně výsledný čas 36,91 na Jezbiny stačil. Dále startoval vítěz Poháru OSH Hradec Králové – Habřina, jejichž členové již v Černožicích avizovali, že si v Jezbinách prohází pozice. Závodnící, kteří mají na starost zadek šli dopředu a naopak. Toto nestandartní složení družstva se na čase projevilo, když měli problémy s nalitím vody – 53,75. Následoval nedokončený pokus Černožic. Jako první nás dokázaly překonat Heřmanice (36,03), které startovaly jako deváté a na pravém proudu jim vypomáhal Jan Pišta. O náš další posun směrem dolů se postaraly Hořičky, které s časem 31,13 celou soutěž vyhráli a kde na proudu rovněž vypomáhal náš člen – Martin Dušek. Naše družstvo mužů tak velmi úspěšnou sezonu 2010 zakončilo ziskem poháru za 3.místo.
V soutěži žen poměřilo své schopnosti celkem 5 týmů. První startovaly Černožice, které dokončily v čase 35,38. O změnu pořadí se postaralo hned další družstvo – Hoříněves s 34,22. Dalším družstvům se již nedařilo. Jasenná dosáhla času 49,41 a Zvole 70,35. Jako poslední startovaly naše ženy, pro které to byla letošní premiéra. Problémy se sešroubováním savic zapříčinily podobu výsledného času 58,13. Tento čas stačil na 4.místo.
Zápolení dětských družstev zahájila kategorie starších, kam se přihlásilo 7 družstev. První dvě místa obsadilo Choustníkovo Hradiště, když lepší bylo „Béčko“ – 29,18, „Áčko“ si zapsalo 33,16. Třetí místo obsadil Dubenec (35,53). Naše družstvo skončilo na 5.místě za čas 36,03. V kategorii mladších dětí startovala pouze 4 družstva. První místo vybojovala Jasenná (57,34) před naším mladším družstvem, které běželo pouze ve 4 členech (62,62) a naší přípravkou (75,35). Družstvo Dubence, které dosáhlo času 29,22, bylo ze soutěže vyloučeno z důvodu neoprávněného složení družstva.

30.září 2010O pohár starosty OSH Hradec Králové:
Na sobotní soutěži v Černožicích vyvrcholil letošní 8mi dílný seriál hasičských soutěží O pohár starosty OSH Hradec Králové. Naše družstvo mužů bylo zahrnuto do celkového hodnocení díky účasti na 3 soutěžích (Holohlavy, Habřina a Černožice). V konečném zúčtování jsme se umístili na krásném 10.místě se ziskem 35 bodů. Při slavnostním vyhlášení, které se týkalo 10 nejlepších jsme obdrželi diplom.
Tento výsledek je výborný, neboť se do celého seriálu zapojilo celkem 55 družstev. Družstva, která se umístila nad námi většinou odjela celý seriál nebo jeho větší část a měla tak více možností získat nějaký ten bodík. Naše družstvo tak je, stejně jako loni, kdy jsme obsadili 12.místo, nejlépe umístěným družstvem mimo okres Hradec Králové.
Konečné pořadí mužské kategorie je následující: 1. Habřina (103 bodů), 2. Holohlavy (93), 3. Černožice (86), 4. Smidary (84), 5. Rozběřice (59).
Konečné pořadí ženské kategorie: 1. Rozběřice (69), 2. Hoříněves (68), 3. Piletice (50), 4. Třebeš (32), 5. Roudnice (30).

25.září 2010O pohár starosty obce Černožice nad Labem:
V sobotu 25. září jsme se s družstvem mužů zúčastnili pohárové soutěže v Černožicích. Na start jsme se postavili jako třetí a i přes mírné zaváhání na koši jsme dosáhli času 33,47. V tu chvíli to stačilo na první místo. Prvním družstvem, které nás předstihlo byly Piletice a to o pouhých 6 setin. Postupně nás překonaly ještě Lejšovka (30,60), Černožice „B“ (32,46) a Habřina (27,72). Jako poslední startovaly Holohlavy a tentokrát hrálo 6 setin pro naše družstvo – výsledný čas Holohlav byl 33,53.
V soutěži žen zvítězil Hoříněves (31,78) před Předměřicemi (38,47) a Pileticemi (40,60).
Foto a video ze soutěže naleznete na příslušných místech.

25.září 2010Členská schůze:
V pátek 24. září se v Neznášově konala členská schůze, na které byly potvrzeny termíny plesů v příštím roce. V pátek 4. února 2011 Hasičský ples (hudba Kapky), v pátek 4. března Maškarní bál (Elastic). Dále se řešilo místo konání výroční valné hromady – opět se uskuteční v sokolovně. Termín příští schůze je 29. října.

24.září 2010Okrsek Velichovky:
Ve čtvrtek 23. září proběhlo v Zaloňově v areálu firmy Uniagro námětové cvičení zaměřené na dálkovou dopravu vody. Naše jednotka dostala za úkol čerpat vodu z přírodního zdroje, ke kterému byl obtížný přístup (příkrý svah). Na závěr bylo celé cvičení, kterého se zúčastnily JSDH Zaloňov, JSDH Velichovky a JSDH Rožnov vyhodnoceno. Několik fotografií můžete nalézt ve fotogalerii.

20.září 2010Jaroměřský pohár:
V sobotu 18.září se dětská družstva zúčastnila Jaroměřského poháru. Místem konání byl areál HZS PS Jaroměř. Tato soutěž se skládá ze 3 netradičních disciplín – tvorby jednoduchého vedení, shazování plechovek s využitím džberové stříkačky a shazování kuželek s využitím hadic. V kategorii mladších dětí startovalo družstvo přípravky, které celkově obsadilo dělené 5.místo. Zvítězil Nový Hrádek před Nahořany a Zvolí. Ve starších dětech startovalo celkem 8 družstev. Nejlépe si vedlo družstvo z Nového Hrádku, které zvítězilo v jednoduchém vedení a kuželkách. Druhé místo, se stejným počtem bodů (5), obsadil Žernov a třetí skončil Červený Kostelec A, kterému se nezdařily kuželky. Naše družstvo získalo dělenou 6. pozici s pořádající Jaroměří. Fotografie ze soutěže jsou vloženy.

12.září 2010O pohár starostky SDH Habřina:
V sobotu 11. září se ve vedlejší obci Habřina konala hasičská soutěž O pohár starostky SDH. Do soutěže jsme zaregistrovali celkem 4 družstva. Družstvo mužů, přípravky, mladších a starších dětí. Oproti minulým ročníkům došlo v organizaci soutěže k několika změnám. První z nich byla, že se běhalo na 2 základny. Jedna základna patřila dospělým a druhá dětem, které běhaly na sklopné terče. Další změnou byla v zemi zakopaná káď, ze které musela sát družstva dospělých.
Zahájení bylo provedeno nástupem družstev v 10:15. Následovala porada vedoucích družstev. Jako první si začali základnu chystat domácí borci, kteří laťku nastavili na 36,62. Prvním, kdo tento čas dokázal překonat byly Holohlavy s 30,55. Na druhé místo se po chvíli vyhoupli muži z Heřmanic (34,43). Smidary, které uzavřely první desítku, dosáhly času 38,25. Jako jedenáctí jsme měli startovat my. Jenže přetrvávající problémy s nastartováním mašiny zapříčinily to, že jsme se museli ze základny vyklidit. A jelikož se nám mašinu nepodařilo nastartovat, tak nám svůj stroj zapůjčily Heřmanice, kterým opět děkujem. Výsledný čas našeho družstva činil 35,12 a zařadili jsme se na průběžné 3.místo. Z tohoto umístění nás už žádné ze 4 zbývajících družstev nesesadilo. Konečné pořadí na pohárových příčkách tak bylo následující: 1. Holohlavy, 2. Heřmanice, 3. Rožnov.
V soutěži žen zvítězily Rozběřice (35,13) před Jasennou (39,29) a Hoříněvsí (44,53).
V soutěži přípravek zápolilo celkem 5 družstev. První místo obsadil Březhrad (35,68), následovaly Holohlavy (38,18), Heřmanice (41,16). Bramborovou příčku obsadilo naše družstvo (48,03) a na pátém místě skončily Plačice (55,22). Vítězi mladší kategorie se staly Holohlavy A (22,79) před Plačicemi (23,00) a Březhradem (27,06). Naše děti skončily na místě devátém s časem 41 vteřin.
Soutěž starších dětí vyhrálo družstvo z Hřibojed s časem 18,13. Ale po protestech několika družstev, kterým se nelíbila účast tohoto družstva v soutěži, byly za vítězi prohlášeny děti z Hoříněvsi (24,47). Na druhém místě se umístil Dubenec (24,72) a třetí místo připadlo našim dětem (25,28).
Fotografie ze soutěže jsou již k dispozici.

29.srpna 2010Noční Dubenec:
V sobotu 28.srpna jsme se rovněž zúčastnili i noční pohárovové soutěže v Dubenci. Soutěž byla zahájena krátce po 21.hodině poradou vedoucích družstev s organizátory a hlavní rozhodčí. Naše družstvo mužů startovalo, stejně jako loni, třetí. Na této soutěži se nám dlouhodobě nedaří – každý rok se vyskytne nějaký zádrhel. Ani letos tomu nebylo jinak. Nejprve se nám opět nepodařilo nastartovat mašinu a tak jsme si narychlo vypůjčili mašinu od SDH Heřmanice. Při přípravě základny jsme zjistili, že naše savice na výpůjčenou mašinu napasuje. Naštěstí se v okolí základny pohyboval člen SDH Choustníkovo Hradiště, který nám ochotně zapůjčil savicový nástavec na mašinu. Oběma sborům touto cestou děkujeme. Při provádění útoku jsme nejprve čekali na strojníka, až položí savici na patřičné místo a další zdržení nastalo při sestřiku levého terče. Výsledný čas se zastavil na hodnotě 36,xx.
Následovala čtyři družstva, která měla velké problémy se sklopením pravého terče. Rozdíly mezi levým a pravým terčem se pohybovaly od 10 do 40 vteřin! Proto se tato družstva rozhodla protestovat proti funkčnosti sklopného terče. Při zkoušce však terč obstál a protest byl zamítnut. Od této chvíle byly již časy sestřiků na obou terčích podobné. Dalším problémem soutěže bylo hrubé nesportovní chování domácího družstva v okamžiku provádění útoku posledního družstva z Černožic. Družstvu z Černožic se totiž rozpojila hadice B a domácí se začali radovat, že zvítězili a vběhli do dráhy, kde se Černožice snažili útok dokončit. Tím zabránili strojníkovi ve výhledu a výsledkem byl nedokončený útok, zničená půlspojka (ulomené ozuby) a především zranění člena Černožic, který musel vyhledat ošetření. Proto vedoucí družstva podal proti této situaci protest, který byl hlavní rozhodčí uznán a Černožice svůj pokus opakovali. Při opakovaném startu nezazněl startovní klakson, nad čímž se všichni přihlížející pozastavili, nicméně útok Černožic pokračoval s povzbuzováním ostatních soutěžících. Výsledný čas se zastavil na hodnotě o několik setin horší než byl čas vítězného domácího družstva.
Umístění na prvních třech místech bylo následující: 1. Dubenec, 2. Černožice, 3. Habřina. Další umístění (včetně našeho) není známo, neboť se je pořadatelé neobtěžovali vyhlašovat. Také se neobtěžovali předat zúčastněným družstvům diplomy, pamětní listy či jinou památku na soutěž. Nebyla ani vyvěšena výsledková listina, aby se mohla družstva aspoň podívat, jak dopadla. Abych jen nekritizoval, tak oproti loňsku došlo ke zlepšení v tom, že poháry nepředávali zjevně podnapilé osoby.
Fotografie ze soutěže jsou vloženy.

29.srpna 2010O Jasennský pohár:
Poslední srpnovou sobotu jsme se s družstvem mužů opět po letní přestávce zúčastnili pohárové soutěže. Konkrétně jsme se vydali do Jasenné, kde se útok provádí přes překážky a běhá se pouze na 2B. Zahájení soutěže proběhlo okolo 13:30. A následně si základnu začalo připravovat družstvo z Heřmanic, které dosáhlo času 34,1. Kuriozitou je, že si toto družstvo neuvědomilo, že se běží pouze se dvěmi béčky a útok odběhlo klasicky se třemi hadicemi B. Naše družstvo šlo na start jako jedenácté. Při přípravě základny ovšem nastal problém se strojem, který se nám nepodařilo nastartovat. Naštěstí nám pomohli kolegové z Černčic, kteří nám zapůjčili jejich stroj. Vstříc nám vyšli i rozhodčí, neboť jsme předepsaný limit na přípravu základny o několik minut překročili. Tímto děkujeme hasičům z Černčic a rozhodčím, že jsme se mohli postavit na startovní čáru. Při provádění útoku nastaly další problémy – příliš rychlá voda zavinila zalití téměř celého prvního béčka ještě na základně. Díky tomu neměli proudaři šanci naplnit terče a útok jsme ukončili.

29.srpna 2010Členská schůze:
V pátek 27. srpna proběhla členská schůze, na které jsme řešili běžné záležitosti týkající se činnosti sboru.

27.července 2010Období mimořádných klimatických podmínek skončilo:
V pondělí 26.července hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc odvolal na návrh krajských hasičů „Období mimořádných klimatických podmínek“. Tento stav, který trval od 9.července, omezoval zacházení s ohněm či pobyt ve volné přírodě a měl snížit riziko vzniku požárů na území kraje kvůli horkému a suchému počasí.

 1. Podmínky požární bezpečnosti v období mimořádných klimatických podmínek

27.července 2010Svatba našeho člena:
V sobotu 24.července vstoupil do svazku manželského náš velitel Filip Andrejs. A jak bývá zvykem, tak jsme si pro něj a jeho choť Ivetu připravili pár úkolů, které museli splnit. Novomanželům blahopřejeme.

10.července 2010Pohárová soutěž Račice nad Trotinou:
V sobotu 10.července jsme se s družstvem mužů zúčastnili poslední soutěže před letní přestávkou. Konkrétně se jednalo o pohárovou soutěž v Račicích nad Trotinou, kde se nám dlouhodobě daří. Dosud jsme se zúčastnili dvou ročníků a vždy jsme skončili na třetím místě. Tato soutěž je specifická v tom, že soutěžící mají s sebou na startovní čáře sací koš, rozdělovač a proudnice. Zmiňované nářadí musí ležet na zemi a soutěžící se ho do odstartování nesmí dotknout. Dalším zpestřením je nenastartovaný stroj a zdroj vody leží pod úrovní terénu (požární nádrž). I letos byla soutěž, do které se přihlásilo celkem 10 družstev, zahájena až odpoledne – přesněji ve 14:30. Naše družstvo šlo na start jako třetí a s vypůjčeným strojem od SDH Habřina dosáhlo času 39,70. V konečném hodnocení tento čas stačil na 2.místo. Habřiňákům tímto děkujeme za zapůjčení techniky. Pořadí na pohárových příčkách bylo následující: 1. Holohlavy, 2. Rožnov, 3. Habřina. Fotografie z račického tropického odpoledne jsou již k dispozici. Nyní nás čeká 6 – 7 týdenní letní přestávka.

6.července 2010O putovní pohár Obce Rožnov:
V pondělí 5.července jsme uspořádali již 21. ročník soutěže v požárním sportu. Letošní ročník byl zároveň prvním ročníkem soutěže O putovní pohár Obce Rožnov 2010 – 2014. Soutěž byla zahájena krátce po 10. hodině nástupem družstev. Následovaly krátké proslovy velitele sboru a místostarosty obce. Po poradě velitelů a vedoucích mládeže nic nebránilo aby se soutěž rozjela naplno.
Jako první se na start požárního útoku, který byl opět zpestřen vložením překážek pro proudaře, postavilo naše družstvo mužů označené jako mladší. Je to družstvo, které náš sbor reprezentuje i na ostatních soutěžích. Výsledný čas tohoto družstva činil 32,68. Druhý startoval Dubenec, ale problém s odpojeným céčkem na rozdělovači znamenal čas 42,87. Potíže se nevyhnuly ani třetím Holohlavům (45,16), kde strojník nestihl zapojit béčka. Mnohem zdařilejší byl pokus Habřiny, když pravý proudař měl svůj terč naplněn za 29 vteřin. Ale levý proudař zvládl svůj úkol splnit až za 32,53. Nicméně tento čas na průběžné první místo stačil. Dále startovalo Zvole A (35,68), Rychnovek (59,08) a Vítězná (50,50). Jako osmí startovali polští kolegové z Głęboky a vzhledem k tomu, že na náš způsob provedení požárního útoku nejsou zvyklí, dosáhli pěkného času 42,34. Následovala družstva Zvole B (48,52), Jaroměře (37,76) a Černožic (45,80). Dvanáctým a zároveň posledním družstvem v kategorii mužů bylo naše druhé družstvo označené jako starší. A s podporou známé trubky vuvuzely dosáhli času 40,13. Konečné pořadí na pohárových příčkách tedy bylo: 1. Habřina, 2. Rožnov mladší, 3. Zvole A.
Před soutěží žen, kam se přihlásila pouze tři družstva, nám Poláci předvedli jejich způsob provedení požárního útoku. První družstvo v ženské kategorii byla Jasenná, která dosáhla času 35,94. Druhé startovaly žabičky ze Zvole a svým časem 41,93 se zařadily na druhé místo. Krátkou soutěž žen ukončilo naše družstvo, které se dalo do kupy až v průběhu soutěže. Výsledný čas našich žen činil 42,31. Konečné pořadí tedy bylo shodné s tím, jak družstva startovala: 1. Jasenná, 2. Zvole, 3. Rožnov.
Soutěž dětí, která probíhala souběžně se soutěží dospělých, se skládala ze štafety CTIF, štafety dvojic a požárního útoku. Po dohodě vedoucích družstev se štafeta CTIF běhala pouze na jeden pokus, ve štafetě dvojic byly možné dva pokusy a útok se běhal opět na jeden pokus. Do kategorie přípravky se přihlásila tři družstva. Po součtu bodů umístění z jednotlivých disciplín se na prvním místě umístilo naše družstvo (4), když zvítězilo v obou štafetách a v útoku bylo druhé. Druhé místo obsadily Holohlavy (5) a třetí Zvole (9).
Kategorie mladších dětí byla také soubojem pouze 3 družstev. Ve všech disciplínách zvítězily Holohlavy a tak nemohly skončit jinak než první. Druhé místo obsadilo Zvole (7) a pohár za třetí místo připadl Jasenné (8).
Soutěž starších dětí, kam se přihlásilo 6 družstev, ovládly děti z Dubence (4). Zvítězily ve štafetě dvojic a požárním útoku, ve štafetě CTIF byly druhé. Druhé místo obsadily i přes neúspěch ve štafetě dvojic (6.místo) děti z Choustníkova Hradiště B (9). Třetí místo s náskokem jednoho bodu vybojovalo Zvole (11). O čtvrtém místě pro naše družstvo rozhodl při stejném součtu bodů (12) s Choustníkovým Hradištěm A lepší čas v požárním útoku. Celkově šesté skončily Smiřice, když ve všech disciplínách skončily na 5.místě.
V průběhu soutěže pětičlenné družstvo mužů poměřilo síly s pětičlenným družstvem kolegů z Głęboky ve dvou disciplínách. První disciplínou byla štafeta dvojic, kde ze začátku měli navrch Poláci. Ale ztrátu jsme dohnali při motání hadice a tak jsme zvítězili. Druhou disciplínu, ve které se startovalo po jednom, vymysleli Głębočané. Úkolem soutěžícího po odstartování bylo nasadit si a zapnout polskou zásahovou přilbu, běžet k rozdělovači, připojit k němu hadici a pokračovat ke stolu, na kterém ležela vzduchovka. Vzduchovku nabít, vystřelit, běžet zpátky na start, rozepnout a sundat přilbu. Čas se zastavil v okamžiku položení helmy na stůl. V této disciplíně měli mírně navrch Poláci.
Fotografie ze soutěže jsou již vloženy. Během několika dní přibudou i videa útoků družstev mužů a žen. Výsledky soutěže naleznete pod odkazy níže.

FOTOGALERIE ZE SOUTĚŽE
VIDEOGALERIE ZE SOUTĚŽE

 1. Výsledky soutěže mužů a žen
 2. Výsledky soutěže přípravky, ml. dětí a st. dětí

3.července 2010Vlkovská ulička:
V sobotu 3.července jsme se s družstvem mužů zúčastnili Vlkovské uličky – netradiční soutěže v požárním útoku. Odlišností od ostatních soutěží je hned několik. První z nich spočívá ve spodním sání z místní požární nádrže, dále musí být hadicové vedení vedeno kroužkem, který se nachází na cca 50 metrech a jak název soutěže napovídá, tak se běží úzkou klikatou uličkou mezi ploty. A aby toho nebylo málo, tak celá trať je vedena do kopce. Do soutěže se celkem přihlásilo 14 družstev. Naše družstvo, které dosáhlo času 49,15, šlo na řadu jako šesté a průběžně se dostalo na druhé místo. Ovšem v závěru startovní listiny ještě byla družstva Holohlav, Lejšovky a Habřiny. Holohlavy se s časem 49,84 zařadily hned za naše družstvo, Lejšovka zvádla svůj pokus za 35,69 a dostala se do vedení. Družstvu z Habřiny v úvodu pokusu zhasla mašina, což určitě ovlivnilo výsledný čas 38,72. Konečné pořadí tedy bylo: 1. Lejšovka, 2. Habřina, 3. Hubíles. Na naše družstvo zbyla nepopulární čtvrtá příčka. Letošní ročník Vlkovské uličky byl posledním v pětiletém cyklu putovního poháru starosty obce. Z vítězství se radovali muži z Lejšovky a ženy z Jasenné. Naše družstvo se prvních třech ročníků nezúčastnilo a přesto se celkově umístilo na 5.místě z 20 hodnocených družstev. Fotografie ze soutěže jsou vloženy.

27.června 2010Svatba našeho člena:
V sobotu 26.června jsme prováděli zatahování na svatbě našeho člena Radka Valáška. Radkovi a Evě přejeme ve společném životě vše nejlepší.

27.června 2010Hasičský výlet:
V sobotu 26.června jsme pro naše členy uspořádali hasičský výlet do okolí Nové Paky, kde jsme navštívili místní pivovar a nedaleko vzdálený hrad Pecka.

27.června 2010Členská schůze:
V pátek 25.června proběhla členská schůze, na které jsme především řešili organizační záležitosti ohledně hasičské soutěže, která se koná v pondělí 5.července. Příprava hřiště byla domluvena na neděli 4.července od 15 hodin.

20.června 2010Hasičská soutěž v Libotově:
V sobotu 19.června jsme pro změnu zavítali do trutnovského okresu, kde se konala společně pořádaná soutěž SDH Hřibojedy a SDH Libotov. Místem konání bylo libotovské fotbalové hřiště. Soutěž byla zahájena nástupem v 9:45 a v 10:00 svůj útok předvedli domácí muži, kteří dosáhli času 41,72. Následovalo spolupořádající družstvo z Hřibojed s 42,02. Jako třetí startoval Dubenec, ale po technickém problému na stroji svůj nadějně rozběhnutý útok nedokončil. Následně se do vedení dostal s časem 36,53 Horní Lánov. Předposledním, kdo se postavil na start, byla Vítězná, která dokončila v čase 87,88. Jako poslední startovalo naše družstvo, které jsme na rozdělovači doplnili členem z SDH Choustníkovo Hradiště. Výsledný čas 35,84 nám zajistil prvenství v soutěži O pohár obce Libotov.
V soutěži žen startovala celkem 4 družstva. Nepopulární čtvrté místo obsadily dorostenky družstva Hřibojedy & Stolín, které měly problémy s nasátím vody a jejich čas se zastavil na hodnotě 81,97. Třetí místo obsadil Miletín (50,79), druhé místo Horní Lánov (41,78). Vítězkami se tak staly domácí ženy, které startovaly jako poslední a jejich vítězný čas činil 38,12.
Souběžně s útoky dospělých probíhala soutěž dětí ve štafetě dvojic. Z našich dětských družstev startovalo pouze družstvo starších dětí, které v této disciplíně zaběhlo časy 80,38 a 92,06. Lepší z těchto časů stačil na 11.místo. Po skončení útoků dospělých se rozběhly i dětské útoky, ve kterých se naše družstvo umístilo na 7.místě s časem 25,44 (sklopné terče). Vítězi v kategorii starších dětí se staly Hřibojedy – Stolín A ve štafetě dvojic (53,05), Hřibojedy – Stolín B v požárním útoku (18,92). V celkovém hodnocení O putovní pohár obce Hřibojedy, kde se sčítali časy z obou disciplín zvítězilo družstvo Hřibojedy – Stolín B (77,70).
V průběhu dne ještě probíhala doplňková soutěž jednotlivců, které se mohl zúčastnit kdokoli (muži, ženy, děti). Soutěž se konala na dráze štafety dvojic a soutěžící po odstartování běžel s hadicí a proudnicí k hydrantu, ke kterému připojil jeden konec hadice, hadici roztáhl, připojil proudnici a po oběhnutí mety musel hadici odpojit od hydrantu, smotat a s nářadím doběhnout do cíle. Tato soutěž byla velmi pozitivně hodnocena. Fotografie ze soutěže jsou vloženy.

14.června 2010Pohárová soutěž Holohlavy:
V sobotu 12.června jsme se vydali do hradeckého okresu, kde soutěž pořádaly Holohlavy. Přihlásili jsme družstvo mužů, přípravky a starších dětí. Zahájení soutěže proběhlo okolo 10:30 a krátce před 11.hodinou startovalo první družstvo mužů – domácí Holohlavy. Jejich pokus se jim velmi vydařil a laťku nasadili hodně vysoko – 24,80. Následovalo naše družstvo, které startovalo v hodně kombinované sestavě, když se z účasti postupně z různých důvodu omluvilo 7 členů. Družstvo jsme tak nakonec museli doplnit členy z SDH Heřmanice a dosažený čas byl 34,52. S tímto časem jsme byli velmi spokojeni. Z favoritů soutěže dále startovali Smidary (64,31), Rozběřice (29,93), Černožice (29,36), Roudnice (N – závada na stroji) a Habřina jako průběžně vedoucí družstvo Poháru OSHHK (31,16). Soutěže mužů se zúčastnilo celkem 12 družstev a pořadí na prvních třech místech bylo následující: 1. Holohlavy, 2. Černožice, 3. Rozběřice. Naše družstvo se umístilo na 5.místě.
Soutěž žen, ve které startovalo 5 družstev, vyhrály Rozběřice před Hořiněvsí a Pileticemi.
Soutěž dětí se skládala ze štafety dvojic, kde měla družstva k dispozici netradičně 3 pokusy a požárního útoku. Výsledné pořadí určil součet časů. Do soutěže přípravek se celkem přihlásila 3 družstva. Zvítězili domácí před naším družstvem a Heřmanicemi. V kategorii starších dětí zvítězil Dubenec (dvojice: 66,90; útok: 29,50). Na druhém místě se umístily naše děti (68,07; 31,78), třetí skočily Smiřice (71,90; 45,60) a čtvrtá Hořiněves (86,72; 38,59). Fotografie ze soutěže jsou vloženy.

7.června 2010Pozvánka na hasičskou soutěž:
Dovolujeme si Vás pozvat na XXI. ročník soutěže v požárním útoku – O putovní pohár obce Rožnov. Soutěž se opět uskuteční na hřišti za sokolovnou o státním svátku 5.července (pondělí). Od 9 hodin se očekává příjezd účastníků a v 10 hodin proběhne zahájení. Soutěží se v kategoriích muži, ženy, přípravka, mladší děti a starší děti.
Soutěž proběhne dle pravidel požárního sportu s místní úpravou, děti podle směrnic hry Plamen. Místní úprava spočívá ve vložení překážek mezi rozdělovač a nástřikovou čáru pro muže a ženy. Konkrétně 10 metrů od nástřikové čáry bude na pravé straně končit tunel CTIF a 10 metrů od nástřikové čáry bude na levé straně končit dětská kladina – sbíhavý můstek. Obě překážky musí proudaři překonat i s materiálem.
Soutěž dětí probíhá souběžně se soutěží mužů a žen a skládá se ze štafety dvojic, štafety CTIF a požárního útoku Plamen.
V hodnocení soutěže O putovní pohár došlo oproti minulým ročníkům k menší změně. Celkové hodnocení bude provedeno součtem umístění ze všech 5ti ročníků (dosud se sčítaly časy). Soutěž probíhá po dobu 5 let (2010 – 2014) v kategorii muži a ženy, letos se koná první ročník. V případě neúčasti v některém z ročníků bude družstvu započítáno umístění následující po posledním družstvu.
V průběhu celé soutěže bude zajištěno bohaté občerstvení.

 1. Pozvánka na soutěž O putovní pohár obce Rožnov
 2. Online přihláška na soutěž O putovní pohár obce Rožnov

7.června 2010Výlet do ZOO:
V neděli 6.června jsme u příležitosti dne dětí uspořádali výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem.

7.června 2010Výročí SDH Hustířany:
V pátek 4.června se zástupci sboru zúčastnili slavnostní schůze SDH Hustířany u příležitosti 130 let od založení sboru.

30.května 2010Josefovský pohár:
V sobotu 29.května se družstvo mužů zúčastnilo první letošní soutěže. Byla jí pohárová soutěž v Josefově u Podklasného mlýna. Oproti minulým ročníkům se přihlásilo méně družstev, což bylo způsobeno hned několika důvody. Družstva z Hradecka se účastnila soutěže zařazené do Poháru starosty OSHHK ve Smidarech, náchodská družstva zamířila do Velké Jesenice.
Do soutěže se tak přihlásilo osm družstev, včetně dvou polských. Jako první šli na start domácí, kteří dosáhli času 75,41. Následovalo Zvole (48,20), polský Henrykúw (82,87), Lejšovka (38,78), Jaroměř (46,44) a druhý polský tým – Glemboka (55,31). Po té se dostala řada i na nás a bylo jasné, že když zaběhneme pod 46 vteřin, tak budeme mít pohár. Proto jsme se rozhodli, že nebudeme riskovat a útok půjdeme na jistotu. S vodou z mašiny jsme čekali, až budou béčka dostatečně roztáhlá a výsledný čas se zastavil na hodnotě 38,69 a tím jsme se dostali o 9 setin do vedení. Následovali ještě muži z Jezbin, kteří zaběhli útok za 48,28. Konečné pořadí tak bylo: 1. Rožnov, 2. Lejšovka a 3. Jaroměř.
Po skončení tradiční soutěže opět následovala netradiční soutěž v útoku ve 4 lidech – letos ale na 3B. V této soutěži se nám zde daří – vyhráli jsme v roce 2009 i 2008. Startovali jsme jako sedmí a věděli jsme, že k prvnímu místu nám bude stačit čas lepší jak 65 vteřin. Proto jsme zvolili stejnou taktiku jako v klasickým útoku – žádné riskování a zaběhnout pod minutu. Útok byl rozběhnut pěkně, ale pak se nám zamotalo béčko … Ale přiklonilo se k nám štěstí a voda hadicemi protékala dál a výsledný čas činil 53,93. Tímto výsledkem jsme se již potřetí za sebou umístili v této netradiční disciplíně na prvním místě a letos nám odměnou byla litrová lahev sektu. Na závěr celé soutěže ještě naše přípravka a družstvo starších dětí předvedlo ukázku útoku Plamen. Fotografie i videa ze soutěže jsou vloženy.

30.května 2010Informace k dětskému dni:
V neděli 6.června se místo tradičního Dětského dne pořádá výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem. Sraz účastníků je ve 13:00 u sokolovny. Prosíme, abyste se dostavili včas. Dětem bude vstupné uhrazeno, dospělí si vše platí sami.

30.května 2010Členská schůze:
V pátek 28.května se uskutečnila členská schůze. Bylo oznámeno, že letos se dětský den neuskuteční, ale místo něj uspořádáme výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem. Dále jsme řešili záležitosti vyplývající z nákupu dodávky – potřebné úpravy, školení řidičů, řešení parkování apod. Rovněž jsme byli informováni o tom, že nám neznámá osoba (osoby) odcizila části konstrukcí na stavbu stánků, proto jsme se dohodli, že je potřeba vytvořit konstrukce nové. Dalším bodem jednání byl hasičský výlet, který se uskuteční o poslední červnové sobotě (26.6.). V červnu by se měly uskutečnit brigády na čištění požární nádrže a úklid hasičárny. O přesných termínech budete včas informováni. Na příštím hasičském plese (4.2.2011) nám bude hrát hradecká hudební skupina Kapky.

23.května 2010Okresní kolo hry Plamen:
V sobotu 22.května se družstvo starších dětí zúčastnilo okresního kola hry Plamen okresu Náchod. Soutěž se konala v Náchodě – v areálu ZŠ Plhov. Soutěž zahájilo na štafetě CTIF, kde dosáhlo času 1:56,61 a obsadilo 10.místo. Následovala štafeta dvojic s časem 1:16,47 (11.místo) a požární útok CTIF za 4:06,78 (11.místo). Ve štafetě 4 x 60 metrů skončilo družstvo na 9.místě s časem 0:51,78. Poslední disciplínou byl požární útok Plamen, ve kterém se výsledný čas zastavil na hodnotě 59 vteřin a bylo z toho až 12.místo. Do celkového hodnocení se započítával i výsledek ZPV (10), který nebyl součastí samotné soutěže. Za celoroční činnost se družstvu započítalo 20 trestných. V konečném hodnocení obsadilo naše družstvo starších dětí 13.místo se součtem umístění 83. Do krajského kola hry Plamen postupují Běloves (17) a Nízká Srbská (19). Fotografie jsou vloženy.

23.května 2010Nová technika:
Tento týden byl Obcí Rožnov pro účely našeho sboru zakoupen dopravní automobil Renault Trafic. Děkujeme.

21.května 2010Okrsek Velichovky:
Ve čtvrtek 20.května proběhla v Neznášově výborová schůze okrsku Velichovky. Byla zhodnocena dosavadní činnost okrsku a byli jsme seznámeni se stavem financí. Zástupce SDH Hustířany nás informoval o akci, kterou uspořádají v sobotu 5.června – soutěž historické techniky u příležitosti 130. výročí sboru. Dále se projednala plánovaná činnost okrsku ve druhém pololetí. Předběžný termín příští výborové schůze byl stanoven na první týden v září.

16.května 2010Bohdašínský pohár:
V sobotu 15.května jsme se s družstvem starších dětí zúčastnili Bohdašínského poháru – poslední soutěže zařazené do kvalifikace na okresní kolo hry Plamen. Soutěž se skládala ze štafety dvojic, štafety 4 x 60 metrů a požárního útoku Plamen. Nejdříve jsme nastoupili na štafetu dvojic – čas 1:20,40 a 12.místo, následně štafeta 4 x 60 metrů – 0:56,19 a také 12.místo. V požárním útoku dosáhlo družstvo času 45,05 a bylo z toho 5.místo. V konečném hodnocení obsadilo starší družstvo 8.místo. V konečném hodnocení kvalifikace skončilo v obvodu jaroměřsko – českoskalicko na 2.místě a zajistilo si přímý postup na okresní kolo hry Plamen, které se koná již příští sobotu v Náchodě v areálu ZŠ Plhov. Fotografie ze soutěže jsou vloženy.

14.května 2010Okrsek Velichovky:
Ve čtvrtek 13.května proběhlo v Rožnově u požární nádrže cvičení okrsku Velichovky, součástí byla i okrsková soutěž. Cvičení bylo zaměřeno na zkoušku sání z podúrovně terénu. Soutěž jsme vyhráli před Zaloňovem a Velichovkami.

8.května 2010O pohár starosty obce Heřmanice nad Labem:
V sobotu 8.května se družstvo přípravky a družstvo starších dětí zúčastnilo pohárové soutěže v Heřmanicích nad Labem – Brodě. Přípravka zvítězila a starší děti skončily na 5.místě. Foto ze soutěže vloženo.

8.května 2010Členská schůze:
V pátek 7.května proběhla pravidelná členská schůze SDH. Projednaly se následující záležitosti: organizace dětského dne (6.června), vyčištění požární nádrže a broudzdaliště, hasičský výlet a nákup dopravního automobilu (dodávka 8+1). Závěrem bylo dohodnuto, že se členské schůze budou konat vždy poslední pátek v měsíci (mimo července, kdy se schůze nekoná). Příští schůze tedy proběhne 28.května.

2.května 2010Pohár starosty SDH Nízká Srbská:
V neděli 2.května proběhla v Nízké Srbské další soutěž zařazená do kvalifikace na okresní kolo hry Plamen. Tohoto zápolení se zúčastnilo družstvo starších dětí, na které postupně čekala štafeta 4 x 60 metrů, štafeta dvojic a požární útok Plamen. Ve štafetě 4 x 60 metrů dosáhlo času 1:02,00, což v hodnocení disciplíny znamenalo 17.místo. Ve štafetě dvojic družstvo nabralo 20 trestných vteřin za chůzi po nesprávné straně nářadí a umístilo se na 20.místě. Nejlepší umístění zaznamenalo na poslední disciplíně – požárním útoku, kde s časem 45,70 skončilo třinácté. V konečném hodnocení soutěže, kde se sčítalo umístění ze zmiňovaných disciplín, se naše družstvo umístilo na 18.místě.
V kvalifikaci na okresní kolo, které se uskuteční za tři týdny v Náchodě, tento výsledek znamená, že družstvo starších dětí postoupí přímo z druhého místa v obvodu jaroměřsko – českoskalicko. Fotografie jsou vloženy.

30.dubna 2010Školení JSDH:
Ve čtvrtek 29.dubna se členové JSDH zúčastnili okrskového školení ve Velichovkách. Tématem školení byly obecné zásady a postupy při zásazích prováděných jednotkou SDH obce (ošetřování osobních ochranných prostředků, pronikání do objektů, vystupování z vozidla apod.). Na školení byl domluven termín a místo konání okrskové soutěže v požárním útoku – čtvrtek 13.května od 18:30 v Rožnově u požární nádrže.

24.dubna 2010Memoriál Jirky Beka:
Poslední dubnovou sobotu (24.4.) jsme se s družstevem starších dětí zúčastnili Memoriálu Jirky Beka v disciplínách CTIF. Tato soutěž se koná v Náchodě – Bělovsi a letos byla součástí akce „Na kole i pěšky otvíráme stezky“, kterou společně pořádali město Náchod, Hasiči Běloves, Klub přátel vojenské historie, AMK – Besip Dětské dopravní hřiště a Déčko Náchod.
Družstvo soutěž zahájilo na štafetě CTIF, kde dosáhlo času 2:10,2. Tento čas stačil na 13.místo. V požárním útoku CTIF se umístilo na 11.místě (3:14,3). V konečném pořadí, kde se sčítalo umístění z disciplín, obsadilo 12.místo. Fotografie již jsou k dispozici.

24.dubna 2010Sběr železného šrotu:
V sobotu 24.dubna jsme v obcích Rožnov a Neznášov provedli sběr starého železa a starých autobaterií.

22.dubna 2010Videogalerie:
Do videogalerie vloženo první letošní video – sestřih z Rožnovského poháru v ZPV, který proběhl 10.dubna.

17.dubna 2010Nahořanský pohár v ZPV:
V sobotu 17.dubna jsme se s hlídkou starších dětí a dorostenci jednotlivci zúčastnili Nahořanského poháru v ZPV. Tato soutěž se konala vůbec poprvé a je zařazena do kvalifikace na okresní kolo hry Plamen (místo ZPV v Šonově). Starší hlídka dokončila svůj závod se 17ti trestnými minutami, když správně splnila úkoly pouze na stanovišti první pomoci. Po součtu s běžeckým časem (53:27 minut) se v konkurenci 31 hlídek umístila na 21.místě. V soutěži dorostenců jednotlivců, kam se přihlásilo celkem 11 závodníků, nás zastupovali bratři Duškovi, které ještě před samotným během čekal test z požární ochrany. Martin v testu zaznamenal 10 trestných minut, Míra 11 trestných. Z ohlasů i dalších jednotlivců vyplynulo, že otázky v testu byly odlišné od těch, které jsou zveřejněny na oficiálních stránkách mladých hasičů pro okres Náchod. V následném plnění úkolů na trati ZPV byl lepší Míra, když ke 3 trestným za vodní příkop přidal ještě jednu trestnou na určování věcných prostředků. Martin nabral 2 trestné hned na střelbě a pak přidal další 3 na vodním příkopu. V běžeckém čase Míru porazil o více jak minutu a tak se v konečném pořadí umístil na 3.místě, Míra skončil 4. Tuto kategorii suveréně ovládli Lukáš Pelc (Stolín) a Josef Runštuk (Zvole), kteří měli náskok více jak 20 minut. Fotografie ze soutěže jsou vloženy.

10.dubna 2010Rožnovský pohár v ZPV:
V sobotu 10.dubna jsme ve spolupráci s OORM Náchod uspořádali IX. ročník Rožnovského poháru v ZPV. Všichni účastníci se museli vypořádat s aprílovým počasím – chvíli svítilo sluníčko, chvíli pršelo, občas foukal studený vítr … Do soutěže se přihlásily celkem 3 hlídky přípravky, 15 hlídek mladších dětí, 19 hlídek starších dětí, 2 hlídky dorostu, 5 dorostenců jednotlivců a 4 dorostenky jednotlivkyně. Jako první se na trať vydala mladší hlídka z Rokytníka následována Mezilesím, které nasbíralo trestné minuty (12) pouze na střelbě a jelikož mělo i nejlepší běžecký čas tak v této kategorii zvítězilo. Na druhém místě skončila hlídka mladých hasičů Hřibojedy – Stolín A, která měla také 12 trestných minut (11 na střelbě a jednu na uzlech), ale horší běžecký čas. Třetí místo obsadila hlídka z Červeného Kostelce, následovaly Holohlavy a Hřibojedy – Stolín B.
Souběžně s hlídkami mladších dětí startovala i přípravka. Jako první se na trať vydalo Zvole, následováno Jasennou a naší hlídkou. Konečné pořadí v cíli bylo přesně opačné – zvítězil Rožnov před Jasennou a Zvolí.
V kategorii starších dětí se nejvíce dařilo Novému Městu nad Metují, které posbíralo pouze 5 trestných minut na střelbě. Na druhém místě skončila hlídka s nejlepším běžeckým časem – Hřibojedy – Stolín A. Třetí místo obsadila hlídka Hřibojedy – Stolín B, která dosáhla druhého nejlepšího běžeckého času. Na dalších místech se umístila Česká Metuje, Hřibojedy – Stolín C a Zvole. Hlídka Rožnova obsadila 14.místo.
V soutěži dorosteneckých hlídek zvítězili dorostenci Horní Radechové před dorostenkami z Mezilesí.
Mezi dorostencemi jednotlivci zvítězil Lukáš Pelc ze Stolína, který měl nejlepší běžecký čas i nulu v položce trestných minut. Druhý skončil René Cisár z Rožnova, který měl trestnou pouze na střelbě. Třetí místo obsadil Martin Dušek z Rožnova, čtvrtý byl Jakub Petrovský z Jasenné a pátý Josef Culek z České Metuje.
V jednotlivkyních dorostenek zvítězila Martina Machačová z Hřibojed před Jitkou Formanovou ze Zvole, Justýnou Hatašovou z Adršpachu a Monikou Tučkovou z Řešetovy Lhoty.
Pro mladší a starší děti byla souběžně se ZPV připravena i soutěž v překážkovém běhu na 70 metrů. V mladší kategorii zvítězil Martin Velacka z Jasenné (40,22) před Danielem Hejzlarem ze Stolína (40,24) a Michalem Čepelkou z Bohuslavic nad Metují (41,18). Soutěž starších dětí ovládli zástupci SDH Stolín, kteří obsadili všechny medailové pozice. První místo vybojovala Michaela Vondrová (25,03), druhá skončila Martina Matysková (25,15) a třetí byl Lukáš Hejzlar (27,26).
Závěrečné vyhlášení výsledků bylo z důvodu průtrže mračen a ohrožení zdraví dětí předčasně ukončeno. Diplomy a medaile byly předány vedoucím jednotlivých družstev.
Ve fotogalerii naleznete několik fotek z vyhlášení výsledků (více fotek bohužel nemám). Pod odkazem níže naleznete kompletní výsledky z dnešního dne.

 1. Kompletní výsledky Rožnovského poháru v ZPV 2010 (včetně překážkového běhu)


3.dubna 2010Členská schůze:
V pátek 2.dubna proběhla pravidelná členská schůze SDH. Nejprve jsme byli seznámi s vyúčtováním březnových kulturních akcí (maškarní bál a dětský karneval). Dalším a hlavním bodem jednání bylo zajištění organizačních záležitostí ZPV, který se uskuteční již příští sobotu. Příprava hřiště (stavba stánků apod.) proběhne v pátek 9.dubna od 17 hodin, v sobotu bude sraz v 7 hodin. Dále byl určen termín sběru starého železa – sobota 24.dubna. Na závěr přednesl velitel SDH žádost o zakoupení nových vycházkových uniforem. Tato žádost byla schválena.

28.března 2010Soutěže v roce 2010:
Do sekce Kalendář akcí a soutěží jsem vložil seznam soutěží na okrese Náchod v roce 2010. Rovněž jsem vložil předběžný kalendář soutěží družstva mužů. Prosím jednotlivé členy družstva, aby se ke kalendáři vyjádřili (soutěže jsou stejné jako loni).

21.března 2010Požární poplach:
V neděli 21.března jsme v 13:28 vyjeli společně s PS Jaroměř k požáru osobního automobilu v obci Rožnov. Jednotky spolupracovaly s PČR. Škoda byla odhadnuta na 4 000 Kč.

 1. Článek o požáru na HZSHK.cz

20.března 2010Shromáždění delegátů SDH:
V sobotu 20.března proběhlo ve Velké Jesenici shromáždění delegátů SDH okresu Náchod. Náš sbor zastupoval velitel SDH Filip Andrejs. Shromáždění bylo zahájeno krátce po 9.hodině a postupně byly předneseny zprávy starosty OSH za uplynulé období a zaměření činnosti do roku 2015, zprávy vedoucích odborných rad a OKRR, zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2010. Následovala diskuze, ve které mimo jiné vystoupili hosté z kraje, ředitel HVP či ředitel VPO HK. Dalším bodem byly volby do výkonného výboru OSH Náchod.

Složení výkonného výboru OSH Náchod pro roky 2010 – 2014:

 1. Starosta OSH: Ivan Kraus
 2. 1. náměstek starosty: Petr Duchatsch
 3. 2. náměstek starosty: Milada Řeháková
 4. člen výkonného výboru: Jan Ducháč
 5. člen výkonného výboru: Jarmila Grimová
 6. člen výkonného výboru: Jaroslav Pich
 7. člen výkonného výboru: Miroslav Gol
 8. člen výkonného výboru: Josef Záliš

Rovněž byli zvoleni členové kontrolní a revizní rady a předseda kontrolní a revizní rady. Za předsedu byla zvolena Dagmar Jirásková a členy jsou Lada Hořčičková, Ing. Daniel Holba a Stanislav Mráz.

7.března 2010Dětský karneval:
Pro děti a jejich rodiče, prarodiče a jiné příbuzné či známé jsme v neděli 7.března uspořádali tradiční Dětský karneval. Zahájení akce bylo naplánováno na 14.hodinu, ale vzhledem k tomu, že stále přicházeli noví a noví účastníci, tak jsme začali o něco déle. V průběhu odpoledne čekalo na princezny, víly, vosičky, kašpárky, čertíky, berušky a další masky několik soutěží o ceny. O hudební doprovod se stejně jako v minulých letech staral Jiří Nagy z Velichovek. Na úplný závěr byly odměněny nejhezčí masky a nejmladší účastníci. Fotografie jsou vloženy.

6.března 2010Maškarní bál:
V pátek 5.března jsme Maškarním bálem uzavřeli letošní plesovou sezonu v naší obci. Velmi nás překvapila hojná účast, která dosáhla čísla 275. Vybrat tu nejhezčí masku bylo pro účastníky velmi obtížné, neboť se zde opět objevily velmi krásné a originální výtvory, nad kterými bylo při výrobě stráveno mnoho času. Vyhlášení proběhlo okolo 23.hodiny a bylo ohodnoceno 5 nejlepších masek. Na pátém místě se umístily 2 pytle brambor, čtvrtí skončili vodáci. Třetí místo obsadil Shrek a Fiona, druhé skončily 2 vosy. Za nejhezčí masku letošního bálu byli zvoleni tři jamajští bobisté, kteří si s sebou přinesli i svůj závodní bob. Z dalších masek, které nebyly vyhodnoceny mohu uvést Pata a Mata, Červenou Karkulku, Ozzáka, kominíky. Přítomen byl rovněž i velký sbor zdravotnického personálu, který občas pomohl i řadě zraněným či nemocným. Dále zde byla dvojice splašených peřin, čertice, jeptiška, vojenský důstojník či Michael Jackson a mnoho dalších. O půlnoci proběhlo slosování vstupenek o ceny z tomboly. Po celý večer se o hudební doprovod starala již tradičně skupina Elastic. Fotografie z průběhu celé kulturní akce již můžete nalézt ve fotogalerii.

27.února 2010Členská schůze:
V pátek 26.února se uskutečnila členská schůze, na které jsme především řešili organizační záležitosti týkající se Maškarního bálu a Dětského karnevalu. Rovněž jsme byli seznámeni s finanční stránkou Hasičského plesu. Příprava sálu na Maškarní bál proběhne ve čtvrtek 4.března od 17 hodin. Příští schůze se uskuteční v pátek 2.dubna a budou se na ní řešit záležitosti týkající se závodu požárnické všestrannosti, který uspořádáme v sobotu 10.dubna.

25.února 2010Školení JSDH:
Ve středu 24.února proběhlo v rámci okrsku Velichovky školení členů JSDH. Školení bylo zaměřeno celkem na 3 okruhy. Prvním okruhem bylo seznámení s Řádem výkonu služby v jednotkách PO, druhým metodika zřizování dobrovolných jednotek a třetím komunikace v jednotce PO.

6.února 2010Hasičský ples:
V pátek 5.února jsme uspořádali tradiční Hasičský ples, na který letos zavítalo okolo 220 lidí. Ples byl zahájen krátce po 20.hodině, kdy první tóny vydala hudební skupina Rytmus z Nového Bydžova. Pro účastníky byla připravená velmi bohatá tombola – výherních losů bylo 370. O hlavní ceny (barevná laserová tiskárna, noční stolky, digitální fotoaparát, divoké prase, sada nářadí, dorty atd) proběhlo o půlnoci losování. Fotografie již naleznete ve fotogalerii.

30.ledna 2010Členská schůze:
V pátek 29.ledna proběhla v rožnovském pohostinství členská schůze. Hlavním bodem jednání byla organizace Hasičského plesu, který se koná již příští pátek. Příprava sálu je ve čtvrtek 4.února od 17 hodin.

16.ledna 2010Okrsek Velichovky:
V pátek 15.ledna se v salonku rožnovského pohostinství uskutečnila výroční valná hromada okrsku Velichovky. Náš sbor na ní zastupovali delegáti, kteří byli v prosinci minulého roku schváleni VVH našeho sboru. Hlavním bodem schůze byla volba nového okrskového výboru pro roky 2010 – 2014. Každý sbor do výboru navrhl své kandidáty, kteří byli následně zvoleni. Za náš sbor byli zvoleni Pavel Hartman st. a Jan Pišta. Po zvolení nového výboru přišly na řadu další volby a to do jednotlivých funkcí. Za starostu okrsku Velichovky byl zvolen Jiří Filip st. (SDH Velichovky), funkci velitele okrsku bude vykonávat Milan Kukal (SDH Velichovky), okrskovým preventistou byl zvolen Pavel Hartman st. (SDH Rožnov). Okrskovým strojníkem je Luboš Stradiot (SDH Velichovky), referentem mládeže Jan Pišta (SDH Rožnov) a jednatelem Martin Suchý (SDH Zaloňov).

11.ledna 2010Sněhová kalamita:
Do sekce videogalerie – ostatní jsem vložil krátký sestřih z následků sněhové kalamity v okolí naší obce.

9.ledna 2010Členská schůze:
V pátek 8.ledna proběhla první letošní členská schůze SDH. Hlavním bodem jednání byla organizace hasičského plesu, který uspořádáme v pátek 5.února. Příští členská schůze se koná v pátek 29.ledna.

30.prosince 2009Požární řád obce Rožnov:
Na základě usnesení zastupitelstva obce Rožnov ze dne 22.12.2009 vstupuje v platnost obecně závazná vyhláška „Požární řád obce“. Vyhlášku si můžete zobrazit pod odkazem níže.

 1. Požární řád obce (obecně závazná vyhláška)

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com