Zpět na Archiv činnosti

Archiv událostí z roku 2014

4. ledna 2015Členská schůze:
V pátek 2. ledna proběhla první letošní členská schůze. Hlavním tématem byla příprava hasičského plesu, který se uskuteční v pátek 6. února od 20 hodin v rožnovské sokolovně.

21. prosince 2014Čištění komunikací v Neznášově:
V sobotu 20. prosince provedli členové JSDH, na žádost stavební firmy provádějící stavbu splaškové kanalizaci, očištění komunikací v místní části Neznášov. Několik fotografií je vloženo ve fotogalerii.

13. prosince 2014Výroční valná hromada:
V pátek 12. prosince se uskutečnila v sále rožnovské sokolovny výroční valná hromada našeho sboru, která byla zahájena krátce po 20. hodině. Po schválení programu následovalo zvolení mandátové komise a návrhové komise. Následně proběhlo zhodnocení činnosti ve zprávách starosty, velitele, vedoucího soutěžního družstva mužů a zpráva mladých hasičů. Se stavem financí nás seznámila hospodářka a předseda revizní komise také přednesl svoji zprávu. Dalším bodem bylo kulturní představení našich mladých hasičů. Hlavním bodem této výroční valné hromady však byly volby do výboru pro období let 2015-2020. Oproti předchozímu složení došlo k rozšíření výboru na 11 členů (viz. níže). Dále jsme si zvolili delegáty na okrskovou valnou hromadu a delegáta na okresní shromáždění zástupců SDH. Předposledním bodem VVH byla diskuze, do které se postupně zapojil starosta obce Rožnov, zástupci ze sborů ve Velichovkách a Zaloňova a také zástupce okrsku Velichovky. Po diskuzi přednesl předseda návrhové komise návrh na usnesení, který byl jednohlasně schválen. Tím byla výroční valná hromada ukončena a následovala večeře.

Složení výboru SDH Rožnov pro roky 2015-2020:

 • Starosta: Zdeněk Mervart
 • Náměstek starosty: Jan Pišta
 • Velitel: Filip Andrejs
 • Strojník: Jaroslav Kodeš
 • Preventista: Pavel Hartman st.
 • Jednatel: Iveta Kodešová
 • Hospodář: Alena Mervartová
 • Skladník: Lukáš Valášek
 • Člen: Vojtěch Andrejs
 • Člen: Monika Hejzlarová
 • Člen: Jiří Sklenka st.


4. prosince 2014
Členská schůze:
V pátek 28. listopadu proběhla, především za účelem příprav volební valné hromady, další členská schůze. Zmíněná výroční valná hromada SDH Rožnov, na které se bude volit složení výboru pro období let 2015-2020, se uskuteční v pátek 12. prosince od 19 hodin v sále místní sokolovny. Příprava od 17 hodin.

23. listopadu 2014Školení JSDH:
Ve čtvrtek 20. listopadu proběhlo v Zaloňově poslední letošní školení okrsku Velichovky, kterého se zúčastnili i členové naší JSDH. Tématem bylo ošetřování osobních ochranných prostředků a na závěr proběhlo písemné přezkoušení.

16. listopadu 2014Školení JSDH:
V neděli 9. listopadu se členové JSDH, kteří mají oprávnění na obsluhu řetězových motorových pil, zúčastnili na PS Jaroměř školení na prodloužení odborné způsobilosti.

4. listopadu 2014Členská schůze:
V pátek 31. října se konala další členská schůze, která byla zaměřena především na přípravu volební výroční valné hromady, která proběhne v pátek 12. prosince. Další členská schůze se uskuteční mimořádně ve středu 26. listopadu od 20 hodin.

4. listopadu 2014Školení JSDH:
Ve čtvrtek 30. října se členové JSDH zúčastnili dalšího školení, které pořádal okrsek Velichovky. Tématem byla záchrana osob, zvířat a majetku a požáry střešních konstrukcí.

26. října 2014Brigáda:
V sobotu 18. října proběhla podzimní brigáda, v rámci které došlo k úklidu hasičské zbrojnice a skladu. Dále byla dodělána šatna pro výjezdovou jednotku a natřeny konstrukce pro překážky. Někteří členové provedli na žádost starosty obce odstranění náletových dřevin za obcí.

7. října 2014Zlatá proudnice:
V sobotu 4. října zakončila naše soutěžní družstva letošní sezonu na tradiční Zlaté proudnici v Jezbinách. Soutěž byla zahájena kategorii mužů. Naše družstvo startovalo jako osmé a po problémech při nalejvání a prostřiku na pravém terči dosáhlo času 29,96. Tento čas stačil v konečném hodnocení 15 zúčastněných na 5. místo. Vítězem se stalo družstvo z Dubence za čas 27,75, kterému naši členové vypomohli na koši a béčkách. Následovala kategorie žen, kam se přihlásilo celkem 6 družstev. Naše „áčko“ skončilo šesté s časem 55,26. „Béčko“ obsadilo čtvrtou příčku za čas 42,28. Zvítězilo Zvole B (32,43).
Na závěr proběhla soutěž dětských družstev, kterou zahájila starší kategorie. Čtvrté skončilo naše družstvo (41,40), třetí Choustníkovo Hradiště B (39,69), druhá Hořiněves (35,88 a suveréním vítězem bylo áčko Choustníkova Hradiště s časem 19,72 (nástřikové terče). V mladších dětech zvítězila Výrava (25,97), druhé Choustníkovo Hradiště A (42,44) a třetí Rožnov (45,18). V kategorii přípravek startovala pouze dvě družstva – úspěšnější než naše družstvo (79,62) byla Jasenná (70,44). Fotografie ze soutěže jsou vloženy ve fotogalerii.

2. října 2014Taktické cvičení:
V pondělí 29. září se naše JSDH zúčastnila taktického prověřovacího cvičení JPO dislokovaných v okrsku Velichovky. Místem cvičení byla budova bývalého pohostinství ve Velichovkách. Námětem cvičení byl požár sklepních prostorů. Vzhledem k zakouření prostorů se nepodařilo dělníkovi, který pracoval na rekontrukci, sklep opustit a bylo třeba provést jeho evakuaci a zajistit prvotní ošetření do příjezdu ZZS. Při hasební činnosti došlo k poškození hadic, které bylo třeba vyměnit.
Úkolem naší jednotky bylo ve spolupráci s JSDH Velichovky provést záchranu zraněného dělníka – jeho transport z budovy k ošetření. Dále jsme zřidili útočný proud B pro případ, že by se nalezla propanbutanová lahev, kterou by bylo nutné ochlazovat.
Po necelé hodině byla akce ukončena a zhodnocena. Kromě naší a velichovské jednotky se zúčastnila ještě jednotka ze Zaloňova.

2. října 2014Libřický pohár:
V sobotu 27. září se naše dětská družstva a družstvo žen zúčastnila 3. ročníku Libřického poháru. Připravka obsadila s časem 59,88 třetí místo. Mladší děti v konkurenci 7 družstev skončily na 5. místě (32,41), starší děti skončily na 6. místě (35,75). Družstvo žen se za čas 74,00 umístilo na 5. místě. Fotografie ze soutěže jsou vloženy ve fotogalerii.

2. října 2014Členská schůze:
V pátek 26. září proběhla další členská schůze, na které jsme především řešili podzimní brigádu, která proběhne v sobotu 18. října.

25. září 2014Hasičský výlet:
V sobotu 20. září jsme uspořádali nejen pro členy SDH hasičský výlet do ZOO Praha. Akci podpořilo MŠMT. Fotografie z výletu jsou vloženy ve fotogalerii.

21. září 2014O pohár starostky obce Černožice nad Labem:
V sobotu 20. září jsme se s družstvem mužů zúčastnili soutěže O pohár starostky obce Černožice nad Labem. Tato soutěž je zařazena do seriálu soutěži starosty OSH Hradec Králové a tak se přihlásilo celkem 15 družstev. Na start jsme šli jako čtvrtí a dosud vedoucí Černožice dosáhli času 37,50. Díky horšímu terénu pro proudaře jsme zvolili „útok na jistotu“ a dokončili v čase 28,44 (na levém terči 25). Následně se k našemu času přiblížila Jaroměř (30,35) a hned po ní předvedli Smidary neuvěřitelných 22,12. Následovaly Holohlavy s 28,62. Posledním družstvem v jehož silách nás bylo překonat byl Dubenec, ale nenašroubovaný koš znamenal neplatný pokus. Konečné pořadí tedy bylo: 1. Smidary, 2. Rožnov, 3. Holohlavy. Fotografie jsou vloženy ve fotogalerii.

14. září 2014O pohár starosty SDH Habřina:
V sobotu 13. září jsme se zúčastnili další soutěže. Konkrétně se jednalo O pohár starostky SDH Habřina. Přihlásili jsme družstvo mužů, žen, přípravky a mladších dětí. Po úvodním nástupu zahájili prvním útokem domácí muži „A“, kteří dosáhli času 30,06. Jako druhé šlo naše družstvo, které obhajovalo loňské vítězství. Po problému na koši jsme dokončili v čase 30,28 a zařadili se tak na průběžné druhé místo. Z dalších družstev se nám dokázala přiblížit Jaroměř (31,72) a Černožice (30,80). A jelikož nikdo další žádný lepší čas nepředvedl, tak konečné pořadí 12 mužských týmů bylo 1. Habřina A, 2. Rožnov, 3. Černožice.
Do soutěže žen se zaprezentovalo celkem 6 družstev. Jako první odstartovaly Holohlavy (34,90), následovaly Sendražice (51,63), Dubenec s neplatným pokusem za nespojené savice a Zaloňov (42,53). Předposlední šly na start ženy z Lanžova, které se s časem 43,97 zařadily na průběžné třetí místo. Tuto kategorii uzavřelo naše družstvo, kterému se útok povedl a s časem 35,44 obsadilo konečné druhé místo.
Souběžně se soutěží mužů a žen probíhalo i zápolení v útocích dětských družstev. Kategorii přípravek opanovala družstva z Holohlav, když obsadila první a druhé místo (39,47 a 42,91). Třetí místo vybojovalo naše družstvo (52,50) před Světím (71,25). V mladší kategorii byla také 4 družstva, zvítězilo naše družstvo s časem 27,90 před Holohlavy B (37,97) a Libřicemi (40,72).
Po skončení soutěže proběhla ještě doplňková soutěž v útoku ve 4 lidech, kam se přihlásilo družstvo našich žen a v konečném hodnocení obsadilo druhé místo. Fotografie ze soutěže vloženy do fotogalerie.

7. září 2014Pohárová soutěž Libotov:
V sobotu 6. září se naše soutěžní družstva zúčasnila pohárové soutěže v Libotově, kterou společně pořádaly SDH Libotov (kategorie muži a ženy) a SDH Hřibojedy (dětské kategorie). Krátce po 10. hodině bylo provedeno zahájení a následně začala na požárních útocích družstva mužů, dětské kolektivy čekaly štafeta dvojic a štafeta 4×60 metrů. Do kategorie mužů bylo přihlášeno celkem 9 družstev – zahájili domácí s časem 55,70. Druhé šlo na řadu „áčko“ Choustníkova Hradiště, které ukončilo v čase 33,41. Na průběžné první místo se následně dostal Stolín za 32,84. Jako čtvrté startovalo naše družstvo, které po problému s nalitím vody a delším nástřiku zastavilo časomíru na hodnotě 38,82. Dále své umění předvedlo „béčko“ Ch. Hradiště (40,56), Zaloňov (52,03) a Lanžov (42,72). Útoky Hřibojed a Dubence nebyly uznány za platné. Konečné pořadí tedy bylo: 1. Stolín, 2. Choustníkovo Hradiště A, 3. Rožnov.
Do kategorie žen se zaprezentovalo 7 družstev. Zahájily Hřibojedy s označením „Matky od plotny“ a dokončily v čase 54,65. Následoval Zaloňov, pro který to byla letošní premiéra, a dokončil za 41,06. Jako třetí šlo na start naše družstvo a po potížích s nalitím vody dosáhlo času 59,15. Nejzdařilejší útok předvedlo „áčko“ Hřibojed – 29,94. Ze zbývajících družstev se nejlépe zadařilo domácím – 48,03, Lanžov dosáhl času 57,34 a Dubenec měl neplatný pokus. Konečné pořadí v kategorii ženy: 1. Hřibojedy „A“, 2. Zaloňov, 3. Libotov, … 6. Rožnov.
V dětských kategoriích jsme měli zastoupení v přípravce a mladších dětech. Přípravka obsadila ve všech disciplínách (štafeta dvojic, štafeta 4×60 metrů a požární útok) 2. místo. Úspěšnější byly vždy Holohlavy. V mladší kategorii se účastnilo celkem 6 družstev. Ve štafetě dvojic skončilo naše družstvo druhé, ve štafetě 4×60 metrů třetí a v požárním útoku čtvrté.
Příští týden nás čeká soutěž v sousední Habřině, fotografie z Libotova si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

2. září 2014Noční Dubenec:
V sobotu 30. srpna jsme se s družstvem mužů zúčastnili první poprázdninové soutěže. Čekala nás noční soutěž v Dubenci, na kterou se sjelo celkem 13 družstev mužů a 10 družstev žen. Na start jsme šli jako desátí krátce před 23. hodinou. Bohužel jsme po zaváhání na koši dosáhli času 30,13 a tento výkon stačil v konečném hodnocení na 6. místo. Oproti naší poslední účasti na této soutěži před 2 lety, kde náš pokus byl uznán jako neplatný, musíme konstatovat, že úroveň soutěže šla nahoru jak po organizační, tak i sportovní stránce.

2. září 2014Hradišťská konvička:
V sobotu 30. srpna se naše dětská družstva (přípravka a mladší) zúčastnila soutěže v Choustníkově Hradišti, odkud si přivezla ceny za umístění na stupních vítězů v diciplínách štafeta dvojic a požární útok.

2. září 2014Členská schůze:
V pátek 29. srpna proběhla první poprázdninová členská schůze. Byla zhodnocena domácí soutěž, včetně připomínek, které se pokusíme do příštího ročníku odstranit. Dále byl probrán plán činnosti na zbytek letošního roku. Kromě účastí na soutěžích náš čeká hasičský výlet a podzimní brigáda.

8. července 2014Fotogalerie:
Do fotogalerie přidány fotografie z Dubence a z domácí pohárové soutěže.

6. července 2014O putovní pohár obce Rožnov:
V sobotu 5. července jsme uspořádali již 25. ročník soutěže v požárním sportu. Zároveň se jednalo o pátý, poslední, ročník soutěže O putovní pohár obce Rožnov. Zahájení bylo provedeno krátce po 10. hodině.
Soutěž mužů, do které se celkem přihlásilo 13 družstev a oproti předchozím ročníkům se běhalo klasicky na 3B, zahájilo domácí družstvo označené jako mladší a dosáhlo času 25,68 (PT 23,98). Následovaly Smiřice, které po problémech na rozdělovači dokončily v čase 62,33. Jako třetí šli na start muži z Holohlav, kterým se útok povedl a výsledný čas 24,09 je zařadil na průběžné první místo. A jak se v dalším průběhu ukázalo, tak to byl útok vítězný. Habřina, která průběžně vedla hodnocení putovního poháru dokončila v čase 27,08, což stačilo na konečné 5. místo. Následoval Dubenec s časem 25,68 a Choustníkovo Hradiště A se za čas 24,32 zařadilo na druhé místo. Druhé domácí družstvo – označené jako starší – dokončilo v čase 37,04 a obsadilo 10. místo. Konečné pořadí na pohárových příčkách tedy bylo: 1. Holohlavy (24,09), 2. Choustníkovo Hradiště A (24,32), dělené 3. místo Dubenec a Rožnov mladší (oba 25,68). V konečném hodnocení soutěže O putovní pohár obce Rožnov 2010-2014 byla nejlepší Habřina (součet pořadí 16) před Zvolí A (26) a Rožnovem mladší (27). Za 5 let se do soutěže zapojilo celkem 29 družstev.
V soutěži žen předvedlo své umění celkem 12 družstev. Zahajovalo domácí „mladší“, které s časem 41,19 obsadilo 6. místo. Následovala Jasenná, která bojovala o putovní pohár s Bohuslávkami, které letošní ročník vynechaly. S časem 32,46 její naděje vzrostla a zároveň musela doufat, že lepší budou pouze 4 družstva. Jako první se Jasenné dokázal přiblížit Dubenec (35,33). Osmé šlo na řadu druhé domácí družstvo – označené jako starší – a s časem 43,65 skončilo deváté. Prvním a zároveň jediným družstvem, které se dostalo před Jasennou bylo „áčko“ Hřibojed (26,40). Konečné pořadí na třech nejlepších: 1. Hřibojedy A (26,40), 2. Jasenná (32,46), 3. Dubenec (35,33). V konečném hodnocení soutěže O putovní pohár obce Rožnov 2010-2014 zvítězila Jasenná (15), následovaly Bohuslávky (20) a Hřibojedy A (25). Do hodnocení bylo zapojeno celkem 18 družstev.
Souběžně s útoky mužů a žen probíhala soutěž dětí ve štafetách – dvojic a upravené CTIF. V kategorii přípravek dokázalo obě štafety vyhrát „áčko“ Holohlav. Ve štafetě CTIF bylo druhé domácí družstvo, třetí Holohlavy „B“. Ve štafetě dvojic bralo druhé místo „béčko“ Holohlav a třetí Rožnov. V soutěži mladších dětí měly obě štafety také stejného vítěze – Hřibojedy. Dvě druhá místa braly Holohlavy, dvě třetí místa Choustníkovo Hradiště a čtvrtá místa zbyla na Rožnov. Do kategorie starších dětí se přihlásila pouze 2 družstva. Úspěšnější bylo Choustníkovo Hradiště, které dvakrát zvítězilo. Druhá místa obsadily Holohlavy.
Poslední disciplínou byl požární útok Plamen. V kategorii přípravek opět zvítězily Holohlavy A, které tak soutěž celkově vyhrály (útok 45,13; součet umístění 3). Druhé místo v útoku a zároveň druhé místo celkově vybojovalo domácí družstvo (62,46; 7). Třetí Holohlavy B (63,78; 8). Nejlepší útok v mladších dětech předvedly Hřibojedy (27,30), které díky třem prvním místům zvítězily i celkově (3). Druhé místo v útoku a zároveň i celkově získaly Holohlavy (32,84; 6). Třetí místo v útoku obsadil Rožnov (41,62), který ale v konečném hodnocení byl čtvrtý (11). Choustníkovo Hradiště si odvezlo pohár za celkové třetí místo (10), když v útoku (50,85) bylo čtvrté. Nejlepší útok v kategorii starších dětí předvedly Holohlavy (50,36), které těžily z odpojeného béčka z předtlakového ventilu Ch. Hradiště (57,11). V konečném hodnocení přesto Choustníkovo Hradiště zvítězilo (4), Holohlavy byly druhé (5).

FOTOGALERIE ZE SOUTĚŽE

 1. Výsledky soutěže mužů a žen
 2. Orientační mezičasy družstev mužů
 3. Putovní pohár 2010-2014 – konečné pořadí
 4. Výsledky soutěže přípravky, ml. dětí a st. dětí

3. července 2014Sportovní odpoledne:
V neděli 29. června jsme na hřišti za sokolovnou uspořádali Sportovní odpoledne. Pro děti byly připraveny různé zábavné a sportovní hry. V průhěhu akce proběhlo několik ukázek králičího hopu. Hasiči z Jezbin předvedli svoji techniku a na závěr provedli ukázku zásahu s pěnou. Fotografie jsou vloženy ve fotogalerii.

3. července 2014Dubenecký pohár:
V sobotu 28. června se naše družstva účastnila dalšího ročníku Dubeneckého poháru. Celou soutěž zahájilo naše družstvo mužů, které obhajovalo loňské vítězství. Po problémech na startovní čáře dosáhlo času 25,91 (LT 23,98), což v konečném hodnocení stačilo na 3. místo. Zvítězilo Choustníkovo Hradiště před domácími. Družstvo žen bralo také třetí místo za čas 35,30. Soutěž dětí se skládala ze štafety dvojic a požárního útoku. Obě disciplíny byly hodnoceny samostatně. Přípravka skončila dvakrát na 2. místě. Mladší děti ve štafetě zvítězily a v útoku obsadily 5. místo.

3. července 2014Členská schůze:
V pátek 27. června proběhla další členská schůze za účelem dořešení organizačních záležitostí týkajících se naší soutěže. Příprava hřiště bude probíhat v pátek od 17:00, v sobotu pak od 07:00.

22. června 2014Pohárová soutěž Předměřice nad Labem:
V sobotu 21. června se dětská družstva se družstvo žen zúčastnilo pohárové soutěže v Předměřicích nad Labem. Přípravka v konkurenci 5 družstev obsadila s časem 51,44 druhé místo. Mladší děti vybojovaly 3. místo za čas 29,38. A družstvo žen mělo již před startem jistotu zisku poháru – do soutěže se přihlásila pouze 3 družstva. Po sražení plechovek v čase 34,91 nakonec obsadily místo druhé.
Družstvo mužů se této soutěže neúčastnilo z důvodu brigády k přípravě červencové soutěže (čištění požární nádrže a sekání hřiště). Fotografie ze soutěže jsou vloženy ve fotogalerii.

15. června 2014Pohárová soutěž Holohlavy:
V sobotu 14. června se naše družstva zúčastnila pohárové soutěže v Holohlavech. Jako první startovalo družstvo mužů, které se s časem 29,46 (PT 27,55) umístilo na 3. místě. Po zaváhání některých favoritů zvítězilo domácí družstvo (27,31) před Dubencem (28,44). Na čtvrtém místě skončili s velkým odstupem Smiřice (37,50).
Do soutěže žen se přihlásilo celkem 8 družstev, z toho 2 naše. Mnoho proudařek mělo problémy s nástřikem svých terčů a tak se z prvenství radovaly Smidary (35,83) před Holohlavy A (42,52). Třetí místo obsadilo naše „béčko“ (50,56) před čtvrtým „áčkem“ (50,83).
Soutěž dětí, která probíhala souběžně se soutěží dospělých, se skládala ze štafety dvojic a požárního útoku. Naše přípravka skončila na 3. místě, mladší děti pak na místě 6.
Fotografie jsou vloženy ve fotogalerii.

1. června 2014Okresní kolo v požárním sportu:
V sobotu 31. května jsme se s družstvem mužů zúčastnili okresního kola v požárním sportu v Náchodě. Soutěž byla zahájena okolo 8. hodiny nástupem. Ihned po nástupu nás čekala první disciplína, která se ale do celkového hodnocení nezapočítávala. Jednalo se o pořadovou přípravu, kde muselo družstvo vykonat několik základních pochodových a obratových cvičení. Po jejím splnění se celá soutěž rozjela naplno. Nejdříve nás čekali stovky, které jsme letos bohužel nestihli natrénovat. Nicméně ani trénink by nám nepomohl se v této disciplíně výrazněji prosadit, neboť hned 6 zástupců SDH Běloves dokázalo stlačit svůj čas pod 20 vteřin. Nejlepším naším časem bylo 22,15 v podání Radomíra Joneše, druhým naším závodníkem byl i přes pád v cíli Martin Baláž (23,12) a třetí nejúspěšnější Ladislav Michek za čas 23,24. V hodnocení discplíny jsme skončili druzí.
Druhou disciplínou byla štafeta na 4 x 100 metrů. První „čtyřka“ doběhla v čase 85,37. Druhá čtyřka dokázala čas stlačit na 77,34. Tento čas je zatím nejrychlejším časem, který jsme ve štafetě dokázali zaběhnout. Vítězem disciplíny se opět stala Běloves za čas 66,65, naše družstvo skončilo druhé.
Před poslední disciplínou tak bylo jasné, že pokud chceme okresní kolo vyhrát, tak musíme požární útoky vyhrát (a obhájit tak loňské vítězství v této disciplíně) a zároveň musí Běloves skončit třetí. Oproti minulým ročníkům byly v útocích umožněny dva pokusy. V prvním, zajišťovacím, jsme s jednotnou mašinou dodanou OSH Náchod (stará poctivá PS 12) dosáhli času 36,09 (loňský vítězný čas činil 37,85). Běloves dosáhla času 53,54 a zařadila se na průběžné třetí místo. V druhém pokuse jsme dokázali čas stlačit až na 31,63. Zlepšila se i Běloves, ale čas 42,51 na Velkou Jesenici (36,80) nestačil a tak bylo jasné, že jsme v požárních útocích dokázali obhájit loňské vítězství a zároveň zvítězit v celkovém hodnocení okresního kola, což se nám povedlo poprvé v historii SDH. Poslední otázkou ale bylo, kdo postoupil na krajské kolo díky změně v postupovém klíči? Hodnocení kvalifikace na krajské kolo probíhá na Náchodsku dle mírně upravených kritérii než hodnocení okresního kola. Jelikož ale Velká Jesenice neměla zájem o postup do „kraje“, tak se do hodnocení počítaly pouze výsledky našeho a bělovesského družstva. Zde jsme skončili druzí, jelikož jsme „ztrátu“ ze stovek a štafety nemohli v útoku smazat.
Fotografie (převážně ze stovek) jsou vloženy ve fotogalerii.

1. června 2014Noční soutěž Hořiněves:
V pátek 30. května se družstvo žen účastnilo noční soutěže v Hořiněvsi. Oproti předchozím ročníkům byla účast družstev o něco menší (muži 18 družstev, ženy 6 družstev). V konečném hodnocení skončily naše ženy těsně pod pohárovými příčkami – na 4. místě. Družstvo mužů se této soutěže neúčastnilo a šetřilo síly na okresní kolo, které se konalo druhý den od 07:00 v Náchodě.

1. června 2014Členská schůze:
V pátek 30. května proběhla další členská schůze, na které jsme především řešili organizaci červencové soutěže.

1. června 2014Okrsek Velichovky:
Ve středu 28. května jsme ve spolupráci s okrskem Velichovky uspořádali na hřišti za sokolovnou okrskovou soutěž v požárním útoku (kategorie muži). Jako první startovalo naše družstvo, které dosáhlo času 31,88. Druhý šel na start Zaloňov a svůj útok dokončil v čase 59,30. Celou soutěž uzavřeli muži z Velichovek s časem 38,41.

27. května 2014Josefovský pohár:
V sobotu 24. května se všechna naše družstva zúčastnila pohárové soutěže v Josefově. Jako první startovala přípravka, která se s časem 46,91 umístila na 3. místě. Mladší děti skončily s časem 37,94 na místě desátém. Družstvo mužů si na této soutěži odbylo letošní premiéru a při přípravě na okresní kolo dosáhlo času 28,63. Tento čas znamenal vylepšení týmového rekordu a umístění na 2. místě. Jako poslední startovalo družstvo žen, kterým se útok příliš nevyvedl a umístily se v druhé polovině výsledkové listiny. Fotografie byly vloženy do fotogalerie.

27. května 2014Okrsek Velichovky:
Ve středu 21. května se členové JSDH zúčastnili dalšího školení v rámci okrsku Velichovky. Tématem byly body, které nás na podzim čekají v taktickém cvičení – hašení ve sklepních prostorech, prodlužování a zkracování hadicových vedení a druhy proudů.

27. května 2014Bohdašínský pohár:
V sobotu 17. května se družstvo mladších dětí zúčastnilo Bohdašínského poháru, který se skládal ze 3 disciplín – štafeta 4 x 60 metrů, štafeta dvojic a požární útok. Nejvíce se zadařilo v požárním útoku – 7. místo s časem 59,72. Ve štafetě dvojic se umístily na místě 9. s časem 1:42,32. V poslední disciplíně – štafetě dvojic družstvo dosáhlo času 1:20,18, což stačilo na 12. místo. V konečném hodnocení 20 družstev se umístilo na 9. místě. Fotografie můžete nalézt ve fotogalerii.

11. května 2014Fotogalerie:
Do fotogalerie byly doplněny fotografie ze ZPV v Nahořanech, Pálení čarodějnic a z pohárových soutěží v Heřmanicích a Nízké Srbské.

7. května 2014Pohár SDH Nízká Srbská:
V neděli 4. května se družstvo mladších dětí zúčastnilo další soutěže zařazené do kvalifikace na okresní kolo hry Plamen. V Nízké Srbské se tradičně soutěží ve 3 disciplínách – požární útok a štafety na 4 x 60 m a dvojic. V konkurenci celkem 23 družstev se nejlépe dařilo ve štafetě 4 x 60 metrů – 10. místo s časem 1:19,19. Ve štafetě dvojic skončilo naše družstvo na místě 15. za čas 1:57,13. Pokus v požárním útoku nebyl platný za nenašroubovaný koš po vynoření z kádě. V konečném hodnocení to stačilo na 16. místo. Zvítězily Nahořany před Bezděkovem nad Metují a domácími.

7. května 2014O pohár starosty obce Heřmanice nad Labem:
V sobotu 3. května se naše dětská družstva a družstvo žen zúčastnilo první letošní soutěže v požárních útocích. Jednalo se o pohárovou soutěž v Brodě nad Labem, pořádanou SDH Heřmanice. Soutěž ve velmi chladném počasí zahajovala kategorie přípravek, ve které naše družstvo obsadilo s časem 47,07 třetí místo. Následovaly kategorie mužů a žen. Naše ženy skončily s časem 61,41 na 8. místě. Mladší děti si přivezly diplom za 9. místo.

4. května 2014Pálení čarodějnic:
Ve středu 30. dubna jsme na Bezděku uspořádali Pálení čarodějnic. Pro návštěvníky akce jsme zajistili občerstvení (pivo, limo, buřty k opékání, …). Krátce po zapálení ohně jsme provedli vyhodnocení soutěže o nejhezčí čarodějnici. Díky pěknému počasí se letošní pálení vydařilo.

27. dubna 2014Sběr starého železa:
V sobotu 26. dubna jsme v obcích Rožnov a Neznášov provedli sběr starého železa a starých autobaterií. Děkujeme občanům, kteří nám něčím přispěli.

27. dubna 2014Členská schůze:
V pátek 25. dubna proběhla pravidelná členská schůze, na které jsme řešili především organizaci pálení čarodějnic, které už tradičně proběhne na Bezděku.

8. dubna 2014Rožnovský pohár v ZPV:
V sobotu 6. dubna jsme ve spolupráci s OORM Náchod a za podpory Královéhradeckého kraje, uspořádali 14. ročník Rožnovského poháru v ZPV, kterého se zúčastnilo celkem 38 hlídek a 27 jednotlivců. Oproti minulému ročníku se tak jednalo o navýšení počtu účastníků. V soutěži přípravek, pro které byla připravena trať o délce 2 km, zvítězil zástupce hradeckého okresu – Holohlavy B, před domící hlídkou a Mezilesím.
S tratí pro mladší děti v délce 2,6 km se nejlépe popasovalo „áčko“ z Nahořan, které dosáhlo jak nejrychlejšího běžeckého času, tak mělo i nejméně trestných minut. Druhý Žernov skončil s odstupem více jak 9 minut. Třetí Holohlavy ztratily dalších 5 minut. Domácí družstvo obsadilo 7. místo z 15ti startujících.
Hlídka Nahořan dokázala suveréně zvítězit i mezi staršími dětmi, kteří závodily na trati o délce 3,3 km. Druhé skončilo se ztrátou více jak 10 minut Zvole A a třetí Česká Metuje. Naše družstvo tuto kategorii, ve které startovalo celkem 12 hlídek, neobsadilo.
Dorostenci závodili na totožné trati jako starší děti a plnili také stejné úkoly. Mezi družstvy vyhrála Rtyně v Podkrkonoší před Bohuslavicemi a Řešetovou Lhotou. Mezi dorostenci jednotlivci (celkem bylo hodnoceno 14 soutěžících) zvítězil Jan Řezníček (Lhota za Červeným Kostelcem) před Michalem Čepelkou (Bohuslavice) a Janem Runštukem (Zvole). Mezi dorostenkami byla nejrychlejší domácí Anna Haková, před Marii Kolenovou z Holohlav a Annou Dubovskou z Červeného Kostelce.
Průběh závodu bohužel ovlivnily četné dešťové srážky.

 1. Výsledky Rožnovského poháru v ZPV 2014
 2. Fotografie z Rožnovského poháru v ZPV 2014 (www.mhnachod.rajce.idnes.cz)

30. března 2014Členská schůze:
V pátek 28.3. proběhla členská schůze, na které jsme se především zabývali organizací ZPV, který se koná již příští sobotu. Zároveň byl stanoven termín svozu železného šrotu, který proběhne v sobotu 26. dubna od 14 hodin.

30. března 2014Okrsek Velichovky:
Ve čtvrtek 27.3. se členové JSDH zúčastnili prvního letošního okrskového školení. Tématem byla Bezpečnost práce.

11. března 2014Dětský karneval:
V neděli 9. března jsme v místní sokolovně uspořádali Dětský karneval. Pro všechny zúčastněné byly připraveny různé hry a soutěže o ceny. Na závěr akce byly odměněni nejmladší účastníci. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie.

8. března 2014Maškarní bál:
V pátek 7. března jsme uspořádali Maškarní bál, kterým jsme v naší obci uzavřeli letošní plesovou sezonu. O hudební doprovod se již tradičně postarala kapela Elastic z Nového Města nad Metují. Klesající návštěvnost pokračovala i na této akci – bylo prodáno pouze 115 vstupenek. Program pro ty, kteří dorazili, byl zpestřen vystoupením taneční skupiny orientálního tance Yasmin z Jaroměře. Stejně jako v předchozích letech, tak i letos bylo vyhlášeno a odměněno 5 nejhezčích masek. Páté místo obsadil Eddie, čtvrté místo bylo přisouzeno dvojici kraslobruslařek. Třetí místo získala stračena. Na druhém místě se umístil upír s upírkou. Za nejhezčí masku byla zvolena čtveřice bonbonů Slavia.
Fotografie z této akce již byly vloženy do fotogalerie. V neděli 9. března pořádáme od 14 hodin Dětský karneval, na který Vás srdečně zveme.

2. března 2014Členská schůze:
V pátek 28. února jsme se sešli na další členské schůzi, na které jsme řešili organizaci Maškarního bálu a Dětského karnevalu. Obě akce proběhnou již o příštím víkendu – v pátek 7. března a v neděli 9. března. Příprava sálu se uskuteční ve čtvrtek 6. března od 17 hodin, následný úklid a příprava na Dětský karneval pak v sobotu 8. března.

25. února 2014Okrsek Velichovky:
V pátek 21. února se zvolení zástupci sboru zúčastnili výroční valné hromady okrsku Velichovky, která se konala v Zaloňově.

9. února 2014Hasičský ples:
V pátek 7. února jsme uspořádali v místní sokolovně tradiční Hasičský ples, který byl zahájen ve 20 hodin stejnou kapelou jako loni – MP2. Pro účastníky byla připravena soutěž o ceny, kterých se nakonec sešlo téměř 230. Bohužel návštevnost byla letos ještě o něco nižší, než bylo v minulých letech – bylo prodáno pouze 140 lístků. Doufáme, že tento pokles již nebude v příštím roce pokračovat. Fotografie si již můžete prohlédnout ve fotogalerii pro rok 2014.

2. února 2014Členská schůze:
V pátek 31.1. proběhla za účelem dořešení organizačních záležitostí další členská schůze. Příprava sálu proběhne ve čtvrtek 6.2. od 17 hodin.

7. ledna 2014Členská schůze:
Mimořádně v pátek 3. ledna proběhla první letošní členská schůze (jako náhrada prosincové), na které jsme především řešili záležitosti týkající se pořádání Hasičského plesu (7.2.) a Maškarního bálu (7.3.). Doladění posledních detailů bude provedeno na příští schůzi – v pátek 31.1.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com