Zpět na Archiv činnosti

Archiv událostí z roku 2009

30.prosince 2009Požární řád obce Rožnov:
Na základě usnesení zastupitelstva obce Rožnov ze dne 22.12.2009 vstupuje v platnost obecně závazná vyhláška „Požární řád obce“. Vyhlášku si můžete zobrazit pod odkazem níže.

 1. Požární řád obce (obecně závazná vyhláška)


13.prosince 2009
VVH SDH Zaloňov:
V sobotu 12.prosince se zástupci sboru zúčastnili výroční valné hromady SDH Zaloňov.

5.prosince 2009Výroční valná hromada:
V pátek 4.prosince se uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru, na které proběhly volby nového výboru. Před samotným zahájením VVH vystoupily děti ze ZŠ Velichovky se svým hudebním vystoupením. Oficiální část byla zahájena krátce po 19:30, kdy starosta sboru přivítal všechny přítomné a přednesl program jednání. Jmenoval zapisovatelku a nechal hlasovat o složení návrhové a volební komise. Následně se začala hodnotit činnost v roce 2009. Své zprávy přednesli velitel sboru, zástupce mladých hasičů, hospodářka a zástupce revizní komise. Dalším bodem jednání bylo předání ocenění. Následně se uskutečnily volby do výboru pro období 2010 – 2014 (složení nového výboru viz. níže). Dále se volili delegáti na okrskovou valnou hromadu, která proběhne v Rožnově 15.ledna 2010 a také se zvolil zástupce sboru na okresní schromáždění. Následovala diskuze, ve které postupně vystoupili starosta okrsku Velichovky – Ludvík Petira, místostarosta obce Rožnov pověřený výkonem starosty – Zdeněk Procházka, zástupce SDH Zaloňov – Martin Suchý a velitel JSDH a současně nový velitel SDH – Filip Andrejs. Po té již bylo na programu jen hlasování o schválení usnesení a závěr. Po skončení oficiální části byla naservírována večeře a promítla se videa z činnosti v letošním roce.

Složení výboru SDH Rožnov pro roky 2010 – 2014:

 1. Starosta SDH: Zdeněk Mervart
 2. Velitel SDH: Filip Andrejs
 3. Strojník: Jaroslav Kodeš
 4. Jednatelka: Iveta Kodešová
 5. Referent mládeže: Iveta Kodešová
 6. Hospodářka: Alena Mervartová
 7. Preventista: Pavel Hartman st.
 8. Skladník: Jiří Sklenka st.

Za předsedu revizní komise byl zvolen Václav Prokop.

29.listopadu 2009Technická pomoc:
Ve dnech 28. – 29.listopadu jsme prováděli s technikou CAS 16 čištění místních komunikací. Komunikace byly znečištěny v důsledku stavby vodovodu. Byla očištěna Malá strana, prostor za sokolovnou a panelová cesta v Rožnově. Provedli jsme také pročištění odvodňovacího kanálu pod panelovou cestou.

29.listopadu 2009VVH SDH Velichovky:
V pátek 27.listopadu se delegáti sboru zúčastnili výroční valné hromady SDH Velichovky.

13.listopadu 2009Okrsek Velichovky:
Ve čtvrtek 12.listopadu proběhla v Zaloňově okrsková schůze, na které se především řešily záležitosti týkající se výročních valných hromad. Zástupci sborů potvrdili termíny svých VVH, na kterých si musí zvolit zástupce na okrskovou VVH – Velichovky 27.11., Rožnov 4.12. a Zaloňov 12.12. Současně se také určilo, kdo bude okrsek zastupovat na těchto VVH. Rovněž bylo připomenuto, že se na okrskové VVH musí zvolit nové vedení okrsku (starosta, velitel, preventista, výbor) a současně se budou také volit delegáti na okresní VVH. Termín okrskové VVH byl stanoven na 15.ledna 2010 s předběžným místem konání v Rožnově.

7.listopadu 2009Členská schůze:
V pátek 6.listopadu se uskutečnila členská schůze. Definitivně byly potvrzeny termíny plesů, které příští rok uspořádáme 5.února a 5.března. Dále se řešila výroční valná hromada, která se koná v pátek 4.prosince. Schůze ohledně organizačního zabezpečení valné hromady se uskuteční ve středu 25.11. Ve čtvrtek 12.listopadu proběhne v Zaloňově okrsková schůze – odjezd v 19:00 od ZD.

7.listopadu 2009Shromáždění starostů SDH:
Ve čtvrtek 5.listopadu se starosta sboru Zdeněk Mervart zúčastnil Shromáždění starostů SDH náchodského okresu. Akce se konala ve Žďárkách.

26.října 2009Odkazy:
Po delší době přidávám opět nové odkazy. Konkrétně se jedná o odkazy na SDH Lhota za Červeným Kostelcem, SDH Rozběřice, SDH Velichovky a dubenecký sport team. Do části odkazů na další stránky s hasičskou tématikou přidána nová hasičská internetová televize (Hasiči150.tv).

19.října 2009Celoroční hodnocení kolektivů MH na okrese Náchod:
Po sobotním kvalifikačním ZPV v Mezilesí, kterého se naše dětská družstva neúčastnila, byla vyhlášena celková pořadí ve 3 celoročních soutěží (Hodnocení aktivity kolektivů MH, Pohár OORM Náchod a Pohár starosty OSH Náchod).
V hodnocení aktivity, do kterého se vedle samotných účastí na vybraných soutěží započítává i včasná registrace, zaplacení členských příspěvků či soutěž požární ochrana očima dětí, se naše mladší družstvo umístilo na 17.místě ze 42 zaregistrovaných družstev. Starší družstvo se ve stejně početné konkurenci umístilo na 23.místě. Vítězi se v mladší kategorii staly děti z Jasenné a ve starší kategorii děti z Nového Hrádku.
V hodnocení Poháru OORM se sčítají body za umístění ve vyhlášeném kalendáři pohárových soutěží, přičemž se škrtá jeden nejhorší výsledek. Mladší družstvo se umístilo na 13.místě, starší na 22.místě. V mladších dětech zvítězila Jasenná a ve starších Nové Město nad Metují.
Na základě součtu pořadí v hodnocení aktivity a v Poháru OORM se hodnotí Pohár starosty OSH. Mladší družstvo tak se součtem umístění 30 obsadilo 15.místo a starší družstvo se součtem 45 obsadilo 21.místo. V mladší kategorii zvítězila Jasenná s nejnižším možným součtem (2), následována Meziměstím (4) a Bělovsí (7). Ve starší kategorii zvítězil Nový Hrádek (4) před Novým Městem nad Metují (5) a Horní Radechovou (6).

16.října 2009Videogalerie:
Do videogalerie přidán sestřih z letošní soutěžní sezony družstva mužů. Délka tohoto videa je skoro 8 minut a je složeno z fotografií a videí.

3.října 2009 (aktualizováno 4.10.)Zlatá proudnice Jezbiny:
V sobotu 3.října jsme se s družstvem mužů zúčastnili mezinárodní soutěže Zlatá proudnice. Současně se jednalo o naši letošní poslední soutěž. Nástup družstev proběhl krátce po 10.hodině, následovala porada vedoucích družstev a následně mohli domácí borci celou soutěž zahájit svým pokusem, který po problému na koši dokončili v čase 38,37. Následoval náš pokus, ale ani nám se útok nepovedl – problém při nalití vody. Stopky se tak zastavily v podobném čase jako Jezbinám a tak jsme čekali na upřesnění setin a nakonec z toho bylo 38,94. Hned po nás odstartovala Lejšovka a dosáhla pěkného času 27,88. Dalšími družstvy, které dokázaly svůj čas stlačit pod 30 vteřin, byla Habřina (29,29) a Hořičky (29,78). Polský účastník z Ciepłowod dosáhl času 43,94 a obsadil jedenácté místo. Vítězem se tak stali muži z Lejšovky, druhá byla Habřina a třetí Hořičky. Fotografie a video našeho útoku již naleznete na příslušných místech těchto stránek.

3.října 2009 (aktualizováno 4.10.)Členská schůze:
V pátek 2.října proběhla v rožnovské hospodě členská schůze. Tentokrát se na bodu jednání ocitla výroční valná hromada sboru, která se uskuteční v pátek 4.prosince od 19 hodin. Na této valné hromadě se bude volit nové složení výboru SDH. Menším problémem může být změna nájemce obecního pohostinství, který se vždy stará o občerstvení. Proto byla projednána a schálena případná náhradní varianta občerstvení, která by proběhla v režii sboru. Dalším bodem jednání byl termín plesů v roce 2010 a zajištění hudebního doprovodu. Hasičský ples by se měl uskutečnit v pátek 5.února 2010 (kapela Rytmus) a Maškarní ples v pátek 5.března 2010 (kapela Elastic). V neděli 7.března uspořádáme Dětský karneval. Dále nás zástupkyně Českého červeného kříže informovala o možnosti pomoci z naší strany se stěhováním zdravotnického materiálu v Hradci Králové. Jako proti službu ČČK nabízí proškolení členů JSDH na téma první pomoci. O případném termínu pomoci budeme členy sboru informovat na těchto stránkách nebo prostřednictvím velitele JSDH. Příští schůze se uskuteční v pátek 6.listopadu.

26.září 2009O pohár starosty obce Černožice nad Labem:
Poslední záříjovou sobotu jsme se s družstvem mužů zúčastnili další pohárové soutěže v hradeckém okrese – tentokrát v Černožicích, kde se zápolilo o pohár starosty obce. Jako první startovalo tradičně domácí družstvo, které dosáhlo času 33,25. Následovaly Smidary s časem 29,18 a Bříza s 35,16. Jako čtvrtí jsme šli na řadu my a díky pěkným nástřikům jsme docílili času 30,96. Tento čas je historicky nejlepším časem, kterého současné soutěžní družstvo kdy dosáhlo (3B, nástřikové terče). Z průběžného druhého místa jsme se ale dlouho neradovali, neboť nás hned v dalším pokusu překonaly Holohlavy (26,34). Další družstva, která nás dokázala překonat byly Sendražice (29,81), Habřina (29,66), Lejšovka (28,00) a Výrava, která dnešní soutěž vyhrála v čase 25,16. V konečném hodnocení jsme se umístili na pěkném 7.místě ze 14 zúčastněných družstev. Ale mnohem více jsme spokojeni s naším dosaženým časem … Foto i video ze soutěže si již můžete prohlédnout.

26.září 2009Okrsek Velichovky:
Ve čtvrtek 24.září proběhla v Neznášově výborová schůze okrsku Velichovky, které se zúčastnili zástupci sborů Zaloňova, Rtyně, Hustířan a Rožnova. Starosta okrsku připomněl, že se v lednu 2010 uskuteční volby do okrskového výboru. Byly také stanoveny termíny výročních valných hromad 3 sborů – Velichovky v pátek 27.11., Rožnov v pátek 4.12. a Zaloňov v sobotu 12.12. Rovněž byl stanoven předběžný termín okrskové valné hromady a to na pátek 15.1.2010.

17.září 2009Školení JSDH:
Ve středu 16.září proběhlo v salonku rožnovského pohostinství školení výjezdové jednotky. Tématem školení byla bezpečnost práce, vznik a šíření požáru.

13.září 2009O pohár starostky SDH Habřina:
V sobotu 12.září jsme se vydali na pohárovou soutěž pořádanou SDH Habřina. Do soutěže jsme tentokrát přihlásili dvě družstva mužů. Slavnostní zahájení proběhlo krátce po 10.hodině, následovala porada velitelů družstev a rozlosování startovních pozic, ze kterého vzešlo, že A-družstvo bude startovat třetí a B-družstvo sedmé. Ještě před samotným rozběhnutím útoků nám malí hasiči ze Sovětic předvedli zajímavou ukázku na motivy pohádky o velké řepě. Tuto ukázku naleznete na našich stránkách v sekci Videogalerie – ostatní (nebo ZDE ).
Kategorii mužů zahájilo domácí družstvo a dosáhlo pěkného času 28,75. Následoval Dubenec s časem 32,19. Po té přišla řada na naše první družstvo. Nadějně rozběhnutý útok zastavily nejprve nedostatečně roztažená „béčka“ a následně se po ubrání plynu rozpojily savice, které v tu chvíli ještě nebyly sešroubované. Rozpojení savic a následné sání vody však pomohlo zamotaná béčka rozmotat a tak jsme útok dokončili v čase 52,47. Druhému družstvu, které na domácí soutěži startuje pod označením starší, se dařilo o poznání lépe, když výsledný čas činil 40,97. Tento čas byl stejně jako u mnohých našich soupeřů ovlivněn dlouhými nástřiky terčů vlivem protivětru. Dále z favoritů soutěže startovaly Rozběřice, které dosáhly času 27,94, Výrava, která doplatila na dlouhý nástřik pravého terče (32,82) a Holohlavy, které také zaváhaly na pravém terči (32,16). Konečné pořadí prvních tří tak vypadalo následovně: 1. Rozběřice (27,94), 2. Habřina (28,75), 3. Černožice (30,94). Naše lepší družstvo se umístilo na 11.místě, druhé bylo na 16.místě. Foto a video vloženo.

6.září 2009Členská schůze:
V pátek 4.září se v rožnovské hospodě uskutečnila další z pravidelných členských schůzí.

31.srpna 2009Noční soutěž v Dubenci:
Po skončení soutěže v Jasenné jsme pokračovali na noční soutěž do Dubence. Ještě před samotným odjezdem do Dubence jsme se asi na hodinu zastavili doma – občerstvit se, nabrat teplé oblečení, vzít svítilny, ale hlavně jsme se potřebovali zastavit v hasičárně pro náhradní hadici C, jelikož nám v Jasenné nevydržela. Do Dubence jsme dorazili jako první krátce po 19.hodině, následovala registrace a vylosování startovního čísla 3. Následovalo čekání na setmění … Soutěž byla zahájena nástupem družstev ve 20:45, první družstvo domácích si začalo rovnat základnu krátce po 21.hodině a dosáhlo času 29,38. Ve složení našeho družstva jsme museli oproti soutěži v Jasenné udělat jednu změnu na levém proudu. Po menších problémech při nalévání vody jsme dosáhli času 34,49, což v konečném hodnocení stačilo na 5.místo. Zvítězila Velká Jesenice (27,98) před Heřmanicemi I (28,88) a Dubencem I (29,38). Foto ze soutěže je k dispozici.

31.srpna 2009Pohárová soutěž Jasenná:
Na první soutěž po letní přestávce jsme se v sobotu 29.srpna vypravili do Jasenné. Soutěže se zúčastnilo pouze družstvo mužů, které nastoupilo vzhledem k dovoleným a pracovním povinnostem 3 členů družstva v kombinované sestavě. Útok byl slušně rozběhnut, ale celkový čas byl ovlivněn dlouhými nástřiky terčů. Oba terče byly naplněny shodně v čase 34 vteřin. Tato soutěž je specifická v tom, že na trati jsou umístěny překážky – levý proudař musí hadici přetáhnout přes břevno a pravý proudař musí hadici protáhnout oknem. Na obou překážkách musí hadice zůstat v okamžiku dokončení útoku. Soutěž mužů vyhráli stejně jako loni Jílovice (24,9), druhý skončil domácí B-dorost (29,2) a na třetím místě skončil Dubenec ve stejném čase jako čtvrté Heřmanice B (30,0). Naše družstvo skončilo na šestém místě. Soutěže se celkem zúčastnilo 18 družstev. Foto i video ze soutěže je vloženo.

24.srpna 2009Videogalerie:
V sobotu 22.srpna jsem navštívil soutěž Východočeské hasičské ligy ve Velichovkách. Z této akce jsem do sekce videogalerie – ostatní přidal dvě videa. Kdo chce, může si je prohlédnout … V průběhu několika dní přidám ještě videa z Poháru starosty obce Velichovky, ve kterém muži i ženy běhali na 2B. Do této soutěže se kvalifikovaly družstva, která se umístila na předních pozicích v závodě VČHL.

19.července 2009Aktualizace stránek:
Dnes jsem provedl aktualizaci sekce soutěžních družstev a techniky a vybavení (doplněno o vybavení, které jsme na jaře obdrželi od státu)

12.července 2009Pohárová soutěž Račice nad Trotinou:
V sobotu 11.července jsme se s družstvem mužů zúčastnili pohárové soutěže v Račicích nad Trotinou. Vzhledem k tomu, že se do soutěže přihlásilo celkem 14 družstev (11 mužů, 3 ženy) bylo rozhodnuto, že se soutěž, původně plánovná na 2 kola, uskuteční pouze jednokolově a to podle pravidel druhého kola. Specifika druhého kola byla následující – stroj byl nenastartován, zdroj vody byl pod úrovní terénu (požární nádrž) a soutěžící měli s sebou na startu sací koš, rozdělovač a proudnice. Na řadu jsme šli jako desátí a dosáhli jsme času 46,69. V konečném hodnocení tento čas stačil na 3.místo. Foto a video ze soutěže bylo přidáno.

9.července 2009Videogalerie:
Na stránky jsem vložil videa útoků z nedělní domácí soutěže. Tato videa naleznete na nové stránce videogalerie, ke které se dostanete buď přímo po kliknutí v menu na Videogalerie -> Domácí soutěž 2009 a nebo přes odkaz v horní části stránky Videogalerie 2009. Nejjednodušším způsobem je kliknout na odkaz za tímto textem. Pokud by měl někdo zájem o konkrétní útok tak mě může kontaktovat buď pomocí emailu nebo přes ICQ a dohodli bychom se (kontakty jsou na těchto stránkách uvedeny).
VIDEOGALERIE ZE SOUTĚŽE

7.července 2009Fotogalerie:
Dnes jsem dokončil fotogalerii z nedělní soutěže.

6.července 2009O putovní pohár starosty obce Rožnov:
V neděli 5.července jsme uspořádali již 20.ročník soutěže v požárním útoku, letos u příležitosti 120 let od založení SDH. Soutěž byla zahájena krátce po 10.hodině nástupem přihlášených družstev a po následné poradě vedoucích a velitelů mohlo odstartovat první družstvo mužů. Do kategorie mužů se celkem zaregistrovalo 11 družstev. Jako první startovalo naše družstvo označené jako starší a po menších problémech při nalévání dosáhlo času 44,34. Druhé startovaly Jezbiny a jejich čas byl velmi podobný – 44,70. Třetí startovaly Vlčkovice a se svým časem 40,59 se dostaly do vedení, ze kterého se ovšem dlouho neradovaly neboť hned po nich šli na řadu muži z Holohlav – vítězové z let 2005 a 2008. Holohlavy dosáhly času 31,09. Následovaly Černožice s časem 36,10, Zvole A s časem 60,70 a Heřmanice s 42,17. Po Heřmanicích startoval Dubenec a propracoval se na průběžné třetí místo (36,79). Jako deváté startovalo naše druhé družstvo označené jako mladší – je to družstvo, které nás reprezentuje na ostatních soutěžích. Časomíra se při pokusu našeho družstva zastavila na krásné hodnotě 33,12 a bylo z toho průběžné druhé místo. Následovalo béčko Zvole, které „napodobilo“ kolegy z áčka, když dosáhlo času 59,38. Jako poslední startovalo naše třetí družstvo, které jsme během soutěže složili a doplnili členy z SDH Semonice, kteří k nám zavítali, ale neměli dostatek lidí na složení družstva a tak družstvo Rožnov C / Semonice dokončilo útok v čase 50,81. Vítězi posledního ročníku 5-ti leté soutěže O putovní pohár starosty obce Rožnov se stali muži z Holohlav, druhé skončilo naše mladší družstvo a třetí Černožice. V hodnocení putovního poháru se na prvním místě umístily také Holohlavy (součet časů 160,66) a získaly pohár do trvalého vlastnictví, druhé skončilo Zvole A (212,90) a třetí Rožnov starší (222,54). Družstvo Rožnov mladší skončilo na 5.místě se součtem časů 251,93. Tento čas byl ovlivněn nezdarem v roce 2006, když se snažilo za každou cenu dokončit, kdyby družstvo v uvedeném roce útok nedokončilo, tak by se umístilo v celkovém hodnocení na druhém místě …
Do soutěže žen se přihlásila pouze dvě družstva – Jasenná a domácí. Jako první šla na řadu Jasenná a dokončila v čase 34,72. Naše družstvo, které se podařilo složit až v průběhu soutěže dosáhlo času 43,71 a umístilo se na druhém místě. V konečném hodnocené putovního poháru se na prvním místě umístila Jasenná se součtem časů 185,69, druhý skončil Lodín (250,13), který v letech 2005 a 2006 zvítězil, ovšem od té doby nestartoval. A na třetím místě se umístilo naše družstvo (263,67).
Soutěž dětí se skládala ze štafety CTIF, štafety dvojic a požárního útoku Plamen. Výsledné pořadí se určovalo na základě součtu umístění z jednotlivých disciplín. Do kategorie mladších dětí se přihlásila 4 družstva. Ve štafetě CTIF zvítězily Hřibojedy (1:45,12), následovaly Holohlavy (1:58,48), Rožnov (2:19,59) a Heřmanice (2:19,72). Ve štafetě dvojic zvítězily také Hřibojedy (1:14,44) před naším družstvem (1:20,28), třetí byly Heřmanice (1:23,14) a pořadí uzavíraly Holohlavy (1:42,60). V požárním útoku zvítězily Holohlavy (29,19) před Rožnovem (34,18) a Hřibojedy (50,21). Družstvo Heřmanic mělo neplatný pokus. Po sečtení umístění z disciplín se na 4.místě umístily Heřmanice (11), třetí skončil Rožnov se stejným součtem (7) jako druhé Holohlavy. O lepším umístění Holohlav rozhodl lepší útok. V mladší kategorii tak zvítězily Hřibojedy se součtem 5.
Soutěže starších dětí se zúčastnilo 10 družstev. Štafetu CTIF nejlépe zvládl Stolín (1:23,66) před Hřibojedy (1:31,81) a Holohlavy (1:33,13). Stolín zvítězil i ve štafetě dvojic (0:55,22), druhé skončily opět Hřibojedy (0:59,44) a na třetím místě bylo družstvo ze Zvole (1:03,06). V požárním útoku zvítězily Holohlavy (25,28) před Stolínem (25,67) a Rožnovem (25,69). Hřibojedům se útok kvůli problémům se strojem příliš nepovedl (46,02) a umístily se na 7.místě. V konečném hodnocení obsadily třetí místo Hřibojedy (11), druhé skončily Holohlavy (8) a na prvním místě se umístil Stolín (4). Naše družstvo bylo páté (15).
Svoji kategorii měla i přípravka. Ve štafetě CTIF zvítězilo naše družstvo před Hřibojedy a Zvolí. Ve štafetě dvojic zvítězily Hřibojedy, druhé skončilo Zvole a třetí Rožnov. Zvole dokázalo zvítězit v požárním útoku před Hřibojedy a Rožnovem. V konečném hodnocení zvítězily Hřibojedy (5), druhé místo obsadilo Zvole (6) a třetí Rožnov (7).
Fotografie ze soutěže budou postupně doplňovány. Během týdne budou přibývat i videa. Výsledky soutěže naleznete pod odkazy níže.

FOTOGALERIE ZE SOUTĚŽE
VIDEOGALERIE ZE SOUTĚŽE

 1. Výsledky soutěže mužů a žen
 2. Výsledky soutěže přípravky, ml. dětí a st. dětí
 3. Konečné výsledky soutěže O putovní pohár starosty obce Rožnov 2005 – 2009 ( muži, ženy )


6.července 2009
Vlkovská ulička:
V sobotu 4.července jsme se s družstvem mužů zúčastnili soutěže nazvané Vlkovská ulička. Tato soutěž je specifická v tom, že se voda saje z pod úrovně terénu (požární nádrž) a trať útoku vede klikatou uličkou mezi zahradami. A aby toho nebylo málo, tak ulička vede do kopce a na 50 metrech je na dráze zabudován kroužek, přes který se musí provléci hadice B, tudíž se rozdělovač musí zapojit až za tímto kroužkem. Do soutěže se celkem přihlásilo 11 družstev mužů a naše družstvo šlo jako deváté. Po delším nasávání vody pomocí vývěvy jsme dokončili v čase 61,65, což v té chvíli znamenalo 4.místo. Za námi startovaly Nahořany a o jednu vteřinu se dostali před nás. Jako poslední šel na řadu jeden z favoritů na vítězství – Lejšovka. Čas Lejšovky se zastavil na hodnotě 38,22 a bylo z toho první místo. Na druhém místě skončily Holohlavy (39,75) a třetí Černožice (44,59). Nakonec jsme se tedy umístili na šestém místě. Po vyhlášení výsledků byla ještě uspořádána soutěž pro 5 lidí – trať stejná na 3B, jedinou odchylkou od tradiční soutěže bylo to, že se hadice, rozdělovač a proudnice nacházely 10 metrů za základnou. Této soutěže jsme se také zúčastnili, ovšem pouze v počtu 4 lidí a náš dosažený čas 87,32 stačil na třetí místo. Zvítězilo domácí družstvo v čase 65,35. Fotografie ze soutěže jsou vloženy.

28.června 2009Hasičský výlet:
Poslední sobotu v červnu (27.června) jsme se tradičně vydali na hasičský výlet. Cílem letošní cesty bylo město Vyškov na jižní Moravě. Na cestu jsme se vydali krátce po 6.hodině ranní od rožnovské sokolovny. Prvním místem, které jsme ve Vyškově navštívili, bylo Muzeum letecké a pozemní techniky, kam jsme dorazili krátce před 10. hodinou. V areálu muzea jsme si prohlédli vykopávky vojenské techniky z II.světové války, letecké motory, letadla, vrtulníky, vojenská vozidla, zbraně a další techniku. Po prohlídce muzea jsme se zastavili na obědě a po té nás čekala návštěva ZOO-PARKu. ZOO-PARK se skládá ze dvou areálů – prvním je zoologická zahrada a druhým je DinoPark v Marchanicích. Do DinoParku nás přes město dopravil DinoExpres a jízda mu trvala cca. 15 minut. Po vystoupení z DinoExpresu nás již čekala prohlídka scén ze života druhohorních živočichů. V celém areálu se nachází asi 40 ozvučených ještěrů, někteří z nich se i pohybují. Součástí DinoParku je i 3D kino, do kterého jsme rovněž zavítali. Po nasazení speciálních brýlí jsme sledovali Příběh mláděte Apatosaura. V zoologické zahradě byla k vidění především domácí a hospodářská zvířata, na jejichž chov se ZOO zaměřuje. K vidění, ale byla i některá exotická zvířata (dikobraz, makak, velbloudi, pštrosi, …). Děti se mohly v obou areálech vyřádit na různých atrakcích jako jsou prolézačky, kladiny, houpačky apod. Návrat z výletu byl ve 23 hodin. Fotografie z výletu jsou již vloženy a jsou roztřízeny podle jednotlivých zastávek.

28.června 2009Členská schůze:
V pátek 26.června se uskutečnila členská schůze za účelem dořešení organizace hasičské soutěže, která se uskuteční již příští neděli.

20.června 2009O pohár starosty SDH Smiřice:
V sobotu 20.června se družstvo mužů a družstvo starších dětí zúčastnilo pohárové soutěže ve Smiřicích u Rybárny. Soutěž byla zahájena krátce po 10.hodině kategorii mužů, naše družstvo šlo jako sedmé a dosáhlo času 31,31, což v tu chvíli stačilo na druhé místo. Za námi následovalo družstvo Heřmanic, kterým se opět útok nevyvedl a nedokončili. Jako poslední startovala Habřina, která dosáhla času 25,91 a soutěž vyhrála. My jsme tedy obsadili třetí místo. Následovala kategorie mladších dětí, kde zvítězily děti z Milovic, ve starší kategorii se naše družstvo umístilo na třetím místě s časem 66,56. Před námi skončily děti ze Smiřic (36,97) a Třebše (49,19). Po skončení soutěže byla ještě uspořádána netradiční soutěž v požárním útoku ve 4 lidech, do které jsme se spolu s Heřmanicemi a domácími přihlásili. Soutěž, ve které se běhalo s jednotnou mašinou, zahájili Heřmanice a po problémech při sání vody dosáhli času 64,97. Jako druhé šlo naše družstvo a zaběhli jsme čas 47,10. Třetí běželi domácí a dokončili v čase 52,22. Domácí se následně rozhodli přihlásit ještě jedno družstvo, této možnosti využili i Heřmanice, které zřejmě nebyli s dnešním vystoupením spokojeni. A ve svém druhém pokusu si svůj čas vylepšili na 42,96 a dostali se na první místo. Družstvo Smiřic si svůj čas nevylepšilo – 63,63. V konečném hodnocení této soutěže jsme obsadili druhé místo. Fotografie ze soutěže jsou vloženy.

15.června 2009Videogalerie:
Do videogalerie přidána videa z dětského dne a ze soutěže v Holohlavech. Z dětského dne se jedná o 2 videa, prvním je sestřih z celé akce a druhé je z ukázky vyprošťování z vozidla v podání PS Jaroměř.

14.června 2009Pohárová soutěž v Holohlavech:
V sobotu 13.června jsme se s družstvy mužů, mladších dětí a starších dětí vypravili na pohárovou soutěž do Holohlav. Počasí na požární útoky nebylo ideální, ráno bylo chladno a foukal vítr, nicméně se v průběhu dne začalo oteplovat. Ale vítr, ten zlobil dál – předvším proudaře při nástřiku. Družstvo mužů šlo na start jako čtrnácté a dosáhlo času 39,64, i na našem pokusu se podepsal vítr, levý proud byl nastříkán v čase 36,86. V konečném hodnocení 20-ti zúčastněných družstev jsme se umístili přesně uprostřed – na 10.místě. Soutěž dětí se skládala ze štafety dvojic, která probíhala souběžně s útoky mužů a žen a požárního útoku Plamen. Výsledné pořadí vzniklo sečtením časů z obou disciplín. Mladší děti dosáhly ve štafetě času 121,75 a v požárním útoku 42,03. Výsledný čas tak činil 163,78 a bylo z toho 7.místo. Suveréně zvítězilo družstvo z Prahy – Zličína. Starší děti zaběhly štafetu v čase 69,07. Na požárním útoku ale byly diskvalifikovány za to, že proudnici drželi při nástřiku dva soutěžící a tak se ve výsledkové listině propadly až na konec (10. – 11.místo). I ve starší kategorii dokázalo zvítězit družstvo z Prahy – Zličína, těsně před Nedělišti a Hřibojedy. Společně s SDH Heřmanice jsme ještě sestavili družstvo přípravky, která porazila domácí přípravku a mohla se radovat z vítězství. Fotografie ze soutěže jsou vloženy, dodatečně byly také vloženy fotky z noční soutěže v Hořiněvsi, které jsme se minulý týden zúčastnili.

7.června 2009Dětský den:
V neděli 7.června jsme pro děti a jejich rodiče uspořádali Dětský den. Vedle různých soutěží o ceny v průběhu odpoledne vystupovala skupina historického šermu, hasiči z Jaroměře předvedli vyprošťování z vozidla. Své umění nám předvedli umělečtí kováři a děti se mohly rovněž povozit na koních. Bohužel nám, stejně jako loni, příliš nepřálo počasí, když se střídalo slunečné počasí s dešťovými přeháňkami. Fotografie jsou vloženy.

6.června 2009Pohárová soutěž v Libotově:
V sobotu 6.června se v Libotově uskutečnila pohárová soutěž, kterou společně pořádal SDH Libotov a SDH Hřibojedy. Libotovský sbor měl na starost soutěž mužů a žen, Hřibojedy se postaraly o dětská družstva. Do soutěže mužů jsme po dohodě s SDH Heřmanice přihlásili jedno společné družstvo, které vystupovalo pod názvem Rožnov & Heřmanice. Náš sbor v něm zastupovali Pavel Hartman (stroj), Martin Dušek (béčka) a Jan Pišta (levý proud). Při losování startovního pořadí jsme si vytáhli číslo 5 a útok jsme dokončili v čase 37,35. Tento čas nám stačil na zisk poháru za druhé místo.
Soutěž dětí se skládala ze štafety dvojic a požárního útoku. Pro zájemce byla připravena i soutěž dvojic v požárním útoku CTIF. Mladší děti se ve štafetě dvojic umístily na 10.místě za čas 86,00, v požárním útoku dosáhly času 40,83 (13.místo). V součtu časů z obou disciplín se mladší děti umístily na 12.místě (součet časů 126,83). Starším dětem se dařilo o něco lépe – ve štafětě dvojic 9.místo (71,97), v požárním útoku 8.místo (37,43) a v celkovém hodnocení 7.místo (109,40). Fotografie ze soutěže jsou již vloženy.

6.června 2009Noční soutěž v Hořiněvsi:
V pátek 5.června se družstvo mužů zúčastnilo noční pohárové soutěže v Hořiněvsi. Do soutěže, která byla zahájena ve 22:30, se přihlásilo celkem 38 družstev z toho bylo 29 družstev mužů a 9 družstev žen. Naše družstvo svůj útok odstartovalo krátce po půlnoci a časomíra se zastavila na hodnotě 38,51, což v konečném hodnocení této silně a kvalitně obsazené soutěže stačilo na krásné 10.místo.

30.května 2009Pohárová soutěž v Josefově:
O poslední květnové sobotě (30.května) jsme se s družstvem mužů zúčastnili pohárové soutěže v Josefově. Soutěž se konala tradičně u Podklasného mlýna, bohužel letos nás přivítalo chladné počasí a v průběhu dne se přidal i déšť. Do kategorie mužů se zaregistrovalo celkem 13 družstev, včetně polského Starczóweku. My jsme šli na řadu jako dvanáctí a útok jsme dokončili v čase 38,62 a umístili jsme se těsně pod stupni vítězů – na čtvrtém místě. Po skončení klasické soutěže proběhla stejně jako loni netradiční soutěž v požárním útoku ve čtyřech. Do této soutěže se přihlásilo 6 družstev, včetně nás – obhájce vítězství z minulého roku. Na start jsme se postavili jako pátí a dosáhli jsme času 46,75. S tímto časem jsme loňské vítězství v pohodě obhájili a odměnou nám byla lahev slivovice, kterou daroval jaroměřský starosta. Fotografie jsou vloženy.

30.května 2009Členská schůze:
V pátek 29.května proběhla pravidelná členská schůze. Hlavním bodem jednání byla organizace dětského dne, který se uskuteční příští neděli. V úterý 2.června se od 17 hodin koná brigáda na čištění požární nádrže.

28.května 2009Pozvánka na Dětský den:
Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční Dětský den, který se uskuteční v neděli 7.června od 14 hodin. Vedle soutěží o ceny je letos připravena ukázka vyprošťování z vozidla a představí se také skupina historického šermu. Místem konání je hřiště za sokolovnou. Pozvánku si můžete zobrazit kliknutím zde .

24.května 2009Okresní kolo hry Plamen:
V sobotu 23.května se v Náchodě na Plhově uskutečnilo okresní kolo hry Plamen, do kterého se kvalifikovalo i naše družstvo starších dětí. V pátek nám ovšem některé děti oznámily, že se soutěže nemohou z různých důvodů zúčastnit a vzhledem k tomu, že bychom nesložili devítičlenné družstvo, tak jsme se ze soutěže odhlásili. Náš sbor tak na soutěži zastupoval Jan Pišta co by rozhodčí na požárním útoku CTIF. Vítězem okresního kola se stalo družstvo ze Stolína, které však postup do krajského kola odmítlo. V krajském kole tak budou náš okres reprezentovat Běloves a Bukovice.

17.května 2009Kvalifikace pro okresní kolo hry Plamen:
Po včerejším Bohdašínském poháru, kterého jsme se nezúčastnili, byla uzavřena kvalifikace pro okresní kolo hry Plamen. V kategorii mladších dětí z našeho obvodu jaroměřsko – českoskalicko postupuje na okresní kolo družstvo z Jasenné, naše družstvo se v obvodu umístilo jako druhé a tak spadlo do baráže, ve které se umístilo na 5.místě a nepostupuje. V kategorii starších dětí z našeho obvodu přímo postupovala tři družstva. Z prvního místa to je Zvole, z druhého Žernov a z třetího místa postupuje naše družstvo, které bude mít 23.května, kdy se okresní kolo hry Plamen koná startovní číslo 8. Místem konání je sportovní areál ZŠ Náchod – Plhov.

15.května 2009Okrsek Velichovky:
Ve čtvrtek 14.května proběhla v Zaloňově výborová schůze okrsku Velichovky. Přítomni byli zástupci Rtyně, Zaloňova a Rožnova. Především se projednávala špatná činnost okrsku v tomto pololetí.

10.května 2009Videogalerie:
Po delší době přidána nová videa do videogalerie. Konkrétně se jedná o video z pálení čarodějnic, kde jsme prováděli požární dozor, o sestřih z prvního tréninku soutěžního družstva mužů a o video ze včerejší soutěže v Heřmanicích, kde muži obsadili 3.místo.

9.května 2009O pohár starosty obce Heřmanice nad Labem:
V sobotu 9.května jsme se zúčastnili pohárové soutěže v Brodě nad Labem, organizátorem byl SDH Heřmanice. Na louce mezi mosty naše soutěžní družstva přivítalo krásné slunečné počasí. Program dnešního dne byl zahájen krátce po 10.hodině nástupem všech zúčastněných. Po nástupu se již mohla rozběhnout kategorie mužů, ve které jsme startovali jako osmí. Nadějně rozběhnutý útok však zhatilo odpojené béčko na rozdělovači a tak se náš čas zastavil na hodnotě 49,56. Ale vzhledem k tomu, že i další konkurenti při svých pokusech zaváhali, tak jsme v konečném pořadí obsadili 3.místo. V kategorii mladších dětí naše družstvo dosáhlo času 40,65 a obsadilo rovněž třetí místo. Bohužel starší děti po skončení pokusu neměli našroubován sací koš na savici a tak následoval neplatný pokus a odsun až na poslední místo. Fotografie ze soutěže jsou již k dispozici.

4.května 2009O pohár starosty SDH Nízká Srbská:
V neděli 3.května jsme se s dětskými družstvy zúčastnili první kvalifikační soutěže na okresní kolo v technických disciplínách. Jednalo se O pohár starosty SDH Nízká Srbská. Do soutěže, která se skládala ze štafety 4×60 metrů, štafety dvojic a požárního útoku Plamen, jsme přihlásili jedno mladší družstvo a jedno starší družstvo. Obě družstva jsme doplnili členy z SDH Heřmanice. Mladší děti soutěž zahájily na požárním útoku, kde po delším nástřiku levého terče dosáhly času 54,9 a v hodnocení disciplíny se umístily na 8.místě. Následovala štafeta dvojic, ve které nám bylo připsáno 20 trestných vteřin za chůzi po nesprávné straně hadice a za nesprávné svinutí hadice, v hodnocení disciplíny jsme obsadili 13.místo. Ve štafětě 4×60 metrů se nám započítával čas 1:17,9 a umístění 9. Mladší družstvo v součtu umístění z jednotlivých disciplín dosáhlo čísla 30 a v konečném hodnocení soutěže se umístilo na 11.místě. Starší družstvo soutěž zahájilo štafetou dvojic, kde dosáhlo času 1:12,2 a skončilo na 10.místě, následovala štafeta 4×60 metrů s časem 1:02,2 a 13.místo. Na závěr požární útok s časem 42,0 a umístění stejně jako ve štafetě dvojic – 10. V součtu pořadí dosáhlo starší družstvo hodnoty 33 a umístilo se na konečném 11.místě. Fotografie ze soutěže naleznete ve fotogalerii.

2.května 2009Členská schůze:
V pátek 1.května se uskutečnila pravidelná členská schůze. Začali jsme řešit organizační záležitosti Dětského dne, který se uskuteční v neděli 7.června od 14 hodin. Během tohoto měsíce proběhne brigáda na brouzdališti a požární nádrži. Příští schůze proběhne v pátek 29.května.

26.dubna 2009Sběr starého železa:
V sobotu 25.dubna jsme v obcích Rožnov a Neznášov provedli sběr starého železa a starých autobaterií.

18.dubna 2009Šonovský pohár v ZPV:
V sobotu 18.dubna jsme se zúčastnili Šonovského poháru v ZPV, do kterého jsme přihlásili jednu hlídku mladších dětí, jednu hlídku starších dětí a dva dorostence jednotlivce. Jako první se na trať vydaly mladší děti a posbíraly 15 trestných – na střelbě jim zůstalo stát 7 špalíčků, další trestnou minutu znamenala značka vrstevnic, 6 trestných za špatně uvázaný tesařský uzel a úvaz na proudnici a jedna minuta na požární ochraně. Po součtu s běžeckým časem a v konkurenci 29 hlídek z toho bylo celkové 5.místo. Starších hlídek se přihlásilo také 29 a naše hlídka zaznamenala stejný počet trestných jako mladší – 15. Na střelbě 10, za úvaz na proudnici 3 a na požární ochraně 2. V konečném hodnocení se hlídka umístila na 16.místě. Soutěž dorostenců jednotlivců zahájili naši dorostenci testem z požární ochrany. Martin Dušek test napsal bez chybně a Pavel Hartman si připsal 4 chyby. Na trati pak Martin přidal pouze jednu trestnou na střelbě a obsadil tak 3.místo. Pavel na střelbě zaznamenal 2 neúspěchy a další chybička přišla při určování RHP a v konečném účtování se umístil na 7.místě. Fotografie ze soutěže jsou k dispozici.

5.dubna 2009Rožnovský pohár v ZPV:
V sobotu 4.dubna jsme ve spolupráci s OORM Náchod uspořádali VIII.ročník Rožnovského poháru v ZPV. Účastníky z náchodského, hradeckého a trutnovského okresu přivítalo jarní počasí. Přihlásilo se celkem 17 hlídek mladších dětí, 19 hlídek starších hlídek, 4 dorostenecké hlídky, 6 dorostenců jednotlivců a 2 hlídky přípravek. Jako první se na trať začaly vydávat mladší hlídky a úplně první to byla Jasenná A. Pro mladší a přípravku byla připravená trať dlouhá 2 km. Nejrychlejší běžecký čas zaznamenala naše hlídka (0:25:22,78) následována loňskými vítězi z Žernova (0:26:16,89) a Stolínem (0:26:32,22), vzhledem k tomu, že rozdíl mezi těmito hlídkami byl pouze minutový, tak velkou míru na konečném umístění měly trestné minuty z jednotlivých kontrolních stanovišť. Hlídka ze Stolína byla v tomto ohledu nejlepší, když posbírala „pouze“ jedenáct trestných minut hned na prvním stanovišti – střelbě. Rožnovské hlídce se na střelbě dařilo lépe (9 trestných), ale další minutu nabrala na značkách a na požární ochraně 3 trestné, což v konečném součtu dalo 13 trestných a propad za Stolín o 50 vteřin. Hlídka z Žernova po trati posbírala 19 trestných a propadla se na 5.místo, když před ní skončily hlídky z Červeného Kostelce na 3.místě a z Mezilesí na místě čtvrtém. Společně s mladšími hlídkami startovala i přípravka, kde zvítězila Jasenná před hlídkou ze Zvole.
Následně se na trať dlouhou 2,5 km začaly vydávat hlídky starších dětí. Zde nejrychlejšího běžeckého času dosáhla hlídka ze Stolína (0:20:32,03), další hlídky (Libňatov, Velichovky, Nové Město nad Metují A a Hřibojedy) nabraly ztrátu 4 minut. Na střelbě hlídka Stolína sestřelila stejně jako jejich mladší kolegové 4 špalíčky a na zbývajících stanovištích již nechybovala. Pronásledovatelé z Velichovek a Libňatova posbírali 8 trestných a tak se ke Stolínu přiblížili na rozdíl jedné minuty. Konkrétně Libňatov na rozdíl 51 vteřin a Velichovky na rozdíl 72 vteřin. A jelikož Nové Město nabralo 11 trestných a Hřibojedy 13 trestných tak se na prvních třech místech umístily hlídky ze Stolína, Libňatova a Velichovek. Čtvrté skončilo Nové Město nad Metují A a páté místo obsadil Žernov. V této kategorii startovaly i nekompletní hlídky (4 závodníci) a nejlepší z nich bylo Nové Město nad Metují B, následováno naší hlídkou, Smiřicemi a Meziměstím. Vzhledem k tomu, že tyto hlídky nebyly kompletní, tak se na trať vydávaly s penalizací 15 minut a tak se naše hlídka v celkovém hodnocení umístila až na 15.místě.
Na stejnou trať jako starší se vydali i dorostenci a plnili stejné úkoly jako jejich starší kolegové. Dorostenci z Velichovek zvládli trať zdolat za 19 minut a měli i nejméně trestných (7 ze střelby), ale jelikož nebyli kompletní, tak se k jejich času přičítala penalizace 15 minut a v konečném hodnocení se umístili na třetím místě před smíšenou hlídkou z Jasenné. Druzí skončili dorostenci z Jasenné a vítězkami se staly dorostenky z Mezilesí.
Do soutěže dorostenců jednotlivců se přihlásili 3 dorostenci a 3 dorostenky. Nejrychleji běžel Josef Runštuk ze Zvole (0:15:33,44), následován Janem Pichem z Libňatova (0:15:57,00) a Veronikou Borůvkovou také z Libňatova (0:16:40,31). Bez trestných minut však běželi pouze Jan Pich a Lucie Hladíková z Bohuslavic. Vítězem se tak stal Jan Pich před Josef Runštukem a Lucii Hladíkovou. Dále následovaly Tereza Borůvková, Veronika Borůvková a jediný zástupce našeho sboru Martin Dušek.
Souběžně se ZPV probíhal i závod jednotlivců v běhu na 70 metrů s překážkami. Závodník po odstartování překonal žebříkovou stěnu, vzal proudnici, překonal kladinu a laťku, doběhl k otočce na 35 m, na zpáteční cestě překonal lehkoatletickou překážku, vezal 2 hadice C, s nimi doběhl k rozdělovači, napojil je a s připojenou proudnicí proběhl cílem.
V kategorii mladších dětí se soutěže zúčastnilo 28 závodníku a vítězem se stal Jakub Vondra ze Stolína s časem 32,00. Na druhém místě se umístil David Šimkulák z Velichovek s časem 36,50 a třetí místo obsadil Martin Velacka z Jasenné (41,70). Za náš sbor se zúčastnili Jana Hlavová (5.místo), Jakub Cisár (11.místo) a Lukáš Jakl (17.místo).
Starší kategorie, které se zúčastnilo 18 soutěžících, byla mnohem vyrovnanější. Na prvním místě skončili ve stejném čase (25,10) Martina Machačová z Hřibojed a Miroslav Seifert z Jasenné. Třetí místo obsadila Michala Vondrová ze Stolína (26,70). Naši zástupci se umístili takto: Miroslav Dušek 14.místo, Markéta Hlavatá 16.místo a René Cisár 17.místo.
Vloženy fotografie (především z vyhlášení výsledků).

 1. Výsledky Rožnovského poháru v ZPV 2009
 2. Výsledky překážkového běhu jednotlivců na 70 metrů


29.března 2009
Kurz vedoucích:
Ve dnech 27. – 28. března se Jan Pišta zúčastnil kurzu vedoucích mládeže v Lázních Rezek u Nového Města nad Metují, kde si zvýšil svoji kvalifikaci na II. stupeň – vedoucí. Nějaké fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

29.března 2009Členská schůze:
V pátek 27.března proběhla členská schůze především za účelem dořešení organizačních záležitostí týkajících se pořádání ZPV, který se uskuteční již příští sobotu. Příprava hřiště za sokolovnou bude probíhat v pátek 3.4. od 17 hodin a v sobotu je sraz v 7:30. Sběr starého železa bude proveden v sobotu 25.dubna od 14 hodin (sraz v Agru).

14.března 2009Videogalerie:
Vložen krátký videosestřih z dětského karnevalu, který proběhl minulou neděli.

14.března 2009Odkazy:
Přidán odkaz na firmu TeamPrevent-PREPO, s.r.o. provozující internetový obchod nejen pro hasiče – Obchod-hasiči.cz. Odkaz naleznete v odkazech na další stránky s hasičskou tématikou.

8.března 2009Dětský karneval:
V neděli 8.března jsme pro děti a jejich rodiče, prarodiče a další rodinné příslušníky uspořádali v místní sokolovně dětský karneval. O zahájení se krátce po 14.hodině postaraly cvičenkyně aerobiku ze ZŠ Velichovky. O další zábavu se s hudebním doprovodem staral stejně jako v minulých letech Jiří Nagy. Na děti byly během celého odpoledne připraveny různé hry a soutěže o ceny. Závěrem byly vyhlášeni nejmladší účastníci a nejhezčí masky. Fotografie z akce jsou již vloženy.

7.března 2009Maškarní bál:
V pátek 6.března jsme uspořádali tradiční Maškarní bál, který byl zahájen krátce po 20.hodině. Letos dorazilo mnoho masek a tak bylo těžké vybrat 5 nejhezčích. Na patém místě se umístila siamská dvojčata, čtvrté místo obsadily uklízečky. Na třetí pozici skončila selka s krávou, druhé místo připadlo pirátkám. A nejhezčí maskou letošního maškarního bálu byl zvolen dědek. Zásluhu na tom, že taneční parket byl po celý večer plný zábavy, měla hudební skupina Elastic. Tato akce, na kterou zavítalo 190 návštěvníků, tradičně uzavřela plesovou sezonu v obci Rožnov. Ve fotogalerii si již můžete prohlédnout nejlepší masky, ale i další zdařilé masky, na které se při vyhlašování nedostalo.

28.února 2009Členská schůze:
V pátek 27.února proběhla členská schůze, na které jsme dořešili záležitosti týkající se organizace Maškarního bálu a Dětského karnevalu. Rovněž jsme byli seznámeni s finanční stránkou plesu hasičského. Příprava sálu na Maškarní bál je ve čtvrtek 5.března od 17 hodin. Příští schůze, na které se bude především řešit organizace ZPV, proběhne v pátek 27.března od 20 hodin.

18.února 2009Kalendář soutěží:
Do sekce kalendář soutěží a akcí byl vložen kalendář soutěží na území okresu Náchod a rovněž jsem vložil předběžný kalendář soutěží, kterých bychom se chtěli v letošním roce se soutěžními družstvy zúčastnit.

7.února 2009Hasičský ples:
Tradičně o prvním únorovém pátku (6.února) jsme uspořádali Hasičský ples, který byl zahájen ve 20 hodin. Pro účastníky plesu, kterých se letos sešlo 194, byla připravená bohatá tombola – vyhrávalo téměř 300 losů. O hudební doprovod se postarala hudební skupina Trias Band. Fotografie z pořádané akce si již můžete prohlédnout.

1.února 2009Členská schůze:
V pátek 30.ledna proběhla za účelem dořešení organizačních záležitostí při pořádání hasičského plesu členská schůze. Sál se bude připravovat ve čtvrtek 5.2. od 17 hodin. Příští schůze se uskuteční 27.února.

24.ledna 2009Výroční valná hromada:
Zástupci sboru se v sobotu 24.ledna účastnili výroční valné hromady sboru dobrovolných hasičů Zaloňov.

24.ledna 2009Okrsek Velichovky:
V pátek 23.ledna se delegáti sboru zúčastnili výroční valné hromady okrsku Velichovky, která se konala ve Vestci.

4.ledna 2009Úprava webových stránek:
Dnes byla spuštěna upravená verze našich webových stránek. Stránky byly úspěšně odzkoušeny v nejrozšířenějších webových prohlížečích – Internet Explorer, Mozilla Firefox a Opera. Doporučené rozlišení je 1024 x 768 pixelů a vyšší. V případě, že by jste při prohlížení narazili na nějaký problém, tak mě prosím kontaktuje pomocí formuláře v sekci Napište nám.

3.ledna 2009Členská schůze:
V pátek 2.ledna jsme se poprvé v roce 2009 sešli na pravidelné členské schůzi. Hlavními body jednání byly organizační záležitosti připravovaných plesů a jarního poháru v ZPV. Příští schůze se uskuteční v pátek 30.ledna.

1.ledna 2009Návštěvnost webu:
V uplynulém roce 2008 bylo na tyto webové stránky zaznamenáno 6277 přístupů, což je o téměř 900 přístupů více než v roce 2007. Nejvyšší počet přístupů byl 6.července, kdy bylo uskutečněno 62 přístupů.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com