Výpis z kroniky sboru dobrovolných hasičů

 

 • 4.července 1889Založení hasičského sboru v Rožnově


 • 31.srpna 1889 – První schůze sboru, na které bylo přijato 21 prvních členů

 

 • Stříkačka pro sbor byla vybrána na hospodářsko-průmyslové výstavě v Dobrušce

 

 • 10.září 1889 – Proběhlo první cvičení s novou stříkačkou

 

 • 17.září 1889 – Konalo se cvičení o pochodech a obratech

 

 • 21.září 1889 – Oznámeno trubkou, že v sousední obci Černožice hoří. Členstvo v počtu 10 se k ohni odebralo, když stroj na kopec koňmi vytažen shledáno, že oheň klesnul a členstvo se vrátilo zpět

 

 • 9.října 1889 – Byl sbor v 16 hodin poplašným troubením volán k požáru stodoly do Semonic. Spolek dorazil jako první na místo požáru a zůstal zde až do jedenácté hodiny v noci

 

 • 11.října 1889 – V 19:30 požár stohu slámy za humny. Sbor pouze dohlížel a zajišťoval bezpečnost okolí

 

 • 16.října 1889 – Ve 20:30 opět poplach, tentokrát hořela chalupa v Neznášově. Spolek byl první na místě. Pomáhal vynášet nábytek již z hořících obydlí. Hašení se zúčastnilo 24 členů. Spolek na hašení vyčerpal strojem 2 studny, ale jelikož další voda na blízku nebyla, vydal se spolek k domovu. Hašení se zúčastnily ještě spolky z Habřiny, Černožic a Holohlav

 

 • 18.listopadu 1889 – Sborovými trubači oznámeno, že hoří v Habřině. Po zapřažení koní se k dřevěné usedlosti vydalo 20 členů

 

 • 4.ledna 1890 – Obdržel spolek od Banky Slavie v Praze příspěvek 15 zl. za obhájení obytného stavení v Semonicích

 

 • 24.března 1890 – Ve 22 hodin vypukl požár v usedlosti č.10. Jelikož sbor se strojem rychle na místo požáru dorazil, podařilo se nábytek vynosit. Požár povstal dle vyjádření odhozením sirky zloději

 

 • 1.dubna 1890 – Ve 20 hodin troubeno na poplach. Hořelo v Neznášově a po doražení na místo bylo již 6 stavení v plném plamenu

 

 • 17.července 1890 – Obdržel sbor odměnu 5 zl. od pojišťovny ze Spy od požáru v Neznášově

 

 • 27.července 1890 – Výlet na slavnost do Hustířan

 

 • 14.října 1890 – Odvážela se stříkačka do vlastní kulny způsobem slavnostním s hudbou

 

 • 28.prosince 1890 – Uspořádali členové sboru divadelní představení

 

 • 9.ledna 1891 – Vypukl požár, při kterém se musel stroj teplou vodou a topením slámou pod kotlem rozehřívat, jelikož při krutém mrazu zamrzl

 

 • 19.března 1892 – Vypukl o půlnoci požár, při kterém padl veškerý hovězí dobytek

 

 • 13.července 1892 – Požár v Neznášově. Sbor zachránil od jistého udušení hovězí dobytek

 

 • 16.srpna 1892 – Sbor působil po krátké době od vypuknutí požáru v Černožicích

 

 • 10.listopadu 1892 – Požár v Habřině

 

 • 13.listopadu 1895 – Požár v Rožnově

 

 • 23.září 1896 – Požár v Neznášově

 

 • 20.dubna 1897 – Požár v Neznášově

 

 • 18.května 1897 – Požár v Neznášově. Sbor se po krátké době dostavil a působil až do konečného uhašení

 

 • 22.června 1897 – Požár v Neznášově

 

 • 2.září 1897 – Požár v Rožnově. Vypukl požár domu číslo 9, při kterém čís. 8 velmi ohroženo a nakonec uchráněno

 

 • 21.listopadu 1897 – Stavba v Rožnově v brzku v jednom plamenu se nalezla, jelikož vše ze dřeva stavěno bylo

 

 • 25.června 1898 – Požár v Neznášově

 

 • 10.července 1898 – Výlet do Černožic ke cvičení župy Albrechtické

 

 • 9.listopadu 1898 – Požár staré roubené stodoly. Sbor setrval na požářišti celou noc kvůli dalšímu nebezpečí

 

 • 16.května 1903 – Zavítal do naši obce zemský hasičský dozorec k inspekci sboru

 

 

Po dalších 40 let je kronika bez záznamů

 

 

 • 23.března 1943 – Na výborové schůzi usnešeno na koupi motorové stříkačky. Ze sousedních sborů dostal velitel doporučení na firmu R.Smekal

 

 • 14.května 1944 – 55. výročí založení sboru

 

 • 6.června 1944 – Přehlídkové cvičení sboru za účasti velitele a 13ti členů

 

 • 11.června 1944 – Cvičný poplach v obci Velichovky. Účast 16 členů

 

 • 17.srpna 1945 – Sbor byl pozvaný do Litiče na pomoc, kde se spolu s vojskem udržoval pořádek při odsunu Němců. Odjezd povozem ve 3 hodiny ráno, v 5 hodin na místě. Dostali jsme rozkaz procházeti vesnicí a střežiti ji. Při hlídce byli přistiženi Němci, jak přenášeli boty a látky k těm, kteří zde zůstali.Byl upozorněn národní výbor

 

 • 11.května 1946 – Se náš sbor zúčastnil 50ti letého výročí požáru v Jaroměři

 

 • 9.června 1946 – Okrskové cvičení v Lejšovce

 

 • 22.června 1947 – Účast na slavnostním otevření hasičské zbrojnice v Rasoškách

 

 • 17.července 1947 – Okrskové cvičení ve Velichovkách. Ráno v 9 hodin cvičení velitelů. Odpoledne bylo uspořádáno požární poplachové cvičení. Dostali jsme za cíl hájit levé křídlo Masarykova domu. Vodu jsme táhli z koupaliště, takže jsme měli vedení dlouhé 700 metrů. Umístili jsme se jako první

 

 • 28.srpna 1949 – Se náš sbor na vyzvání dostavil k požáru do obce Habřiny. Zde byla bleskem zasažena stodola. Požár se rychle rozšířil na obytné stavení a na sousední usedlost. Náš sbor spolu se sborem Jaroměř zůstali v záloze. Náš sbor vystřídal hustířanský sbor kvůli poruše a zůstal zde po celou noc

 

 • 16.července 1950 – Byl v místní obci uspořádaný cvičný požární poplach, vyhlášený ve 3 hodiny ráno. Během 20ti minut bylo vše připraveno k odjezdu. Nejprve byl provedený útok jedním proudem. Velitel hlásí, že se požár rozšiřuje a na to zasáhly další dva proudy. Konec ve 4 hodiny

 

 • 1.října 1952 – Ve 4 hodiny ráno byl náš sbor probuzen troubením na poplach, hořela sušárna v Semonicích. K požáru nás odvezlo vojenské auto. Voda se táhla až z Labe a tak jsme při tvorbě vedení spolupracovali s černožickým sborem. Po celou dobu požáru silně pršelo

 

 • 23.prosince 1953 – Byla odhlasována stavba hasičské zbrojnice

 

 • 5.září 1954 – Vypukl v naši obci požár ve 23 hodin. Hořela pekárna, oheň započal na půdě nad pekárnou, rychle se rozšířil i na obytné budovy. Útok byl proveden třemi proudy, tím se podařilo uchránit okolní budovy a omezit požár jen na hořící objekt. Zásoba mouky, která zde byla uskladněna hořela po 3 dny a noci, takže se musela pořád udržovat pohotovost a po 3 dny stříkat

 

 • 2.března 1956 – Byla v naši obci povodeň. Nejvíce byla postižená Malá strana. Pomoc s děláním hrází. Další vlna povodní přišla v neděli 4.března, byla to voda z Libin a Bezděka

 

 • 16. a 17.června 1956 – Uspořádala OHJ spolu s naší jednotkou okrskové kolo požárních družstev všech kategorii: Naše žákovské družstvo postoupilo do okresního kola

 

 • 30.listopadu 1959 – Námětové cvičení na objekt JZD

 

 • červenec 1967 – Cvičení v Zaloňově

 

 • červenec 1969 – Cvičení na středisko v Neznášově, ověřovala se technika a zdroj vody

 

 • 6.června 1971 – Sborový zájezd do Adršbažských skal

 

 • 3.června 1972 – Zájezd do Krkonoš

 

 • červenec 1974 – Cvičení na objekty JZD v Neznášově

 

 • květen 1978 – Čištění požární nádrže v Neznášově, která byla zanešena důsledkem průtrže mračen

 

 • 10.srpna 1984 – Odřeknuta účast na cvičení ve Velichovkách a Hustířanech pro nevyhovující uniformy a onemocnění některých členů

 

 • 26.prosince 1985 – Byl zlikvidován rázným zásahem v zárodku požár stohu za Rožnovem, který byl založen pravděpodobně dětmi. Na místo přijeli i požárníci z Jaroměře, ale nemuseli zasahovat

 

 • 8.dubna 1986 – Se družstvo požárníků zúčastnilo hašení lesního požáru v Jeřicích

 

 • v roce 1988 – Vznikl požár v truhlárně. Hašení se zúčastnilo 7 požárních sborů. První kdo měl vodu byla místní požární jednota

 

 • v roce 1989 – U příležitosti oslav MO SPO v Rožnově – Neznášově „100 let“ se uskutečnila soutěž požárních družstev v počtu 12 mužů a 4 žen. Po soutěži se večer konala zábava. Při oslavách se sešlo na 500 rodáků

 

 • říjen 1992 – Dorostenky obsadily na soutěži v Jezbinách 2.místo a vyhrály kohouta, kterého musí vykrmit

 

 • 11.března 2000 – Účast na povodních, čerpání vody ze sklepů a výměníků v panelových domech v Jaroměři

 

 • 21.srpna 2002 – Úder blesku do stodoly v Neznášově. Hašení se účastnily sbory Velichovky, Jaroměř, Jezbiny a Rožnov. Bohužel se stodolu uhasit nepodařilo. Velichovky zapůjčily na noc cisternu, kvůli případnému znovu vznícení. V noci se držely hlídky, ráno likvidace požářiště

 

 • duben 2003 – Na velikonoční svátky děti nešťastnou náhodou podpálily stoh, který se nehasil kvůli velkému zasažení. Po celou noc se hlídal druhý stoh, který byl vzdálen jen několik metrů

 

 • červen 2003 – Ženy vyhrály okresní kolo v požárním sportu

 

 • 5.července 2012Večer, po skončení soutěže, se obcí prohnala větrná smršť, její následky (popadané stromy, pročištění kanalizačních vpustí) odstraňovala jednotka společně s profesionálními hasiči z Jaroměře i následující den

 

 • 22.června 2013Družstvo mužů obsadilo 9. místo v krajském kole požárního sportu, které se konalo ve Svitavách (krajské kolo společné pro Královéhradecký i Pardubický kraj)

 

 • 31.května 2014Družstvo mužů vyhrálo okresní kolo v požárním sportu v Náchodě

 

 • 24.května 2016Jednotka odstraňovala následky přívalového deště, kdy se v Jezbinách rozvodnil místní potok a bylo nutné odčerpat vzniklou lagunu

 

 • 15.srpna 2016Jednotka se podílela na hašení požáru strniště na poli za sokolovnou. Rozsah požáru byl cca 100 x 200 metrů. Hašení se zúčastnilo celkem 6 sborů.

 

K činnosti sboru patřily i patří členské schůze, výroční valné hromady, pořádání plesů, různá školení, brigády, soutěže, …

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com