Zásahy JSDH

Místo události: Habřina, poblíž Rotemberku

Datum a čas ohlášení: 3. srpna 2022, 17:47

Typ zásahu: požár, spadlé vedení VN na zem

Zasahující jednotky: PS Jaroměř, JSDH Černožice, JSDH Holohlavy, JSDH Jaroměř (PD Jezbiny, PD Město), JSDH Rožnov, JSDH Smiřice, JSDH Velichovky

Popis zásahu: Požár travního a lesního porostu způsobený spadlým vedení VN na zem. Na místě spolupráce s PČR a Pohotovostní službou el. rozvodných závodů.

Technika JSDH Rožnov: VEA, CAS 16


Místo události: Rožnov, silnice 285 10

Datum a čas ohlášení: 20. května 2022, 23:40

Typ zásahu: technická pomoc

Zasahující jednotky: JSDH Rožnov, JSDH Velichovky

Popis zásahu: Jednotka vyjela na odstranění spadlého stromu, který částečně blokoval komunikaci mezi Rožnovem a Velichovkami.

Technika JSDH Rožnov: VEA


Místo události: Rožnov, potok Jordán

Datum a čas ohlášení: 20. června 2020, 07:09

Typ zásahu: technická pomoc

Zasahující jednotky: JSDH Rožnov

Popis zásahu: Jednotka vyjela na žádost starosty obce k vyčištění koryta potoka Jordán, které bylo znečištěno vlivem přívalového deště – odstranění nánosů usazeného bláta.

Technika JSDH Rožnov: VEA, CAS 16


Místo události: Rožnov, Rožnov čp. XX

Datum a čas ohlášení: 18. června 2020, 16:15

Typ zásahu: technická pomoc

Zasahující jednotky: JSDH Rožnov, CPS Hradec Králové (PKN-M2)

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odčerpání vodní laguny, která vznikla kolem rodinného domu po přívalovém dešti.

Technika JSDH Rožnov: VEA, CAS 16


Místo události: Rožnov, Bezděk

Datum a čas ohlášení: 3. května 2020, 15:05

Typ zásahu: požár

Zasahující jednotky: PS Jaroměř, JSDH Rožnov, JSDH Velichovky

Popis zásahu: Jednotky vyjely k požáru osobního automobilu na LPG. Na místě spolupráce s PČR a VPP HZS.

Technika JSDH Rožnov: VEA, CAS 16


Místo události: Rožnov, Bezděk

Datum a čas ohlášení: 13. srpna 2017, 09:13

Typ zásahu: technická pomoc

Zasahující jednotky: JSDH Rožnov

Popis zásahu: Odstranění spadlého stromu z komunikace vedoucí přes Bezděk.

Technika JSDH Rožnov: VEA


 

Místo události: Neznášov, pole za sokolovnou

Datum a čas ohlášení: 15. srpna 2016, 14:14

Typ zásahu: požár

Zasahující jednotky: PS Jaroměř, JSDH Jaroměř (PD Jezbiny, PD město, PD Semonice), JSDH Rožnov, JSDH Velichovky.

Popis zásahu: Jednotky vyjely k požáru strniště na ploše 100 x 200 metrů. Na místě spolupráce s PČR.

Technika JSDH Rožnov: CAS 16


 

Místo události: Neznášov, cesta ke mlýnu

Datum a čas ohlášení: 11. července 2016, 17:40

Typ zásahu: planý poplach

Zasahující jednotky: PS Jaroměř, JSDH Rožnov.

Popis zásahu: Jednotky vyjely k požáru porostu v obci Neznášov. Po příjezdu na místo bylo zjištěno neohlášené pálení. Na místě spolupráce s PČR.

Technika JSDH Rožnov: VEA, CAS 16


 

Místo události: Jaroměř – Jezbiny, ul. Hradecká

Datum a čas ohlášení: 24. května 2016, 19:07

Typ zásahu: technická pomoc

Zasahující jednotky: JSDH Černožice, JSDH Jaroměř (PD Jezbiny, PD Město, PD Semonice, PD Starý Ples), JSDH Rožnov.

Popis zásahu: Jednotka vyjela k odčerpání vodní laguny, která se vytvořila na zahradě rodinného domu vlivem rozvodnění místního potoka po přívalovém dešti.

Technika JSDH Rožnov: VEA


 

Místo události: Rožnov, Rožnov čp. XX

Datum a čas ohlášení: 9. srpna 2015, 12:00

Typ zásahu: požár

Zasahující jednotky: PS Jaroměř, JSDH Jaroměř (PD Jezbiny, PD Město), JSDH Rožnov, JSDH Velká Jesenice, JSDH Velichovky

Popis zásahu: Jednotky vyjely na požár maringotky, ve které se nacházely tlakové lahve. V době příjezdu jednotek byl požár již uhašen majitelem a jednotky prováděly pouze ochlazování tlakových lahví. Na místě spolupráce s PČR a VPP HZS.

Technika JSDH Rožnov: VEA, CAS 16


 

Místo události: Rožnov, silnice 285 10

Datum a čas ohlášení: 29. července 2012, 20:34

Typ zásahu: technická pomoc

Zasahující jednotky: JSDH Rožnov

Popis zásahu: Odstranění spadlého stromu z komunikace.

Technika JSDH Rožnov: VEA


 

Místo události: Neznášov, silnice 285 8

Datum a čas ohlášení: 7. července 2012, 18:23

Typ zásahu: technická pomoc

Zasahující jednotky: JSDH Rožnov

Popis zásahu: Očištění komunikace od nánosu bláta a kamení.

Technika JSDH Rožnov: VEA, CAS 16


 

Místo události: Rožnov, katastr obcí Rožnov a Neznášov

Datum a čas ohlášení: 6. července 2012, 09:00

Typ zásahu: technická pomoc

Zasahující jednotky: PS Jaroměř, JSDH Rožnov

Popis zásahu: Jednotky likvidovaly následky větrné smrště, která se obcí přehnala předcházející večer.

Technika JSDH Rožnov: VEA, CAS 16


 

Místo události: Rožnov, Neznášov

Datum a čas ohlášení: 5. července 2012, 21:39

Typ zásahu: technická pomoc

Zasahující jednotky: PS Jaroměř, JSDH Rožnov

Popis zásahu: JSDH Rožnov vyjela k odstranění následků větrné smrště. V obcích Rožnov a Neznášov nejprve provedla průzkum, následně začala odklízet popadané větve z komunikací. Při odstranění spadlého stromu na osobní automobil v Rožnově spolupracovala s PS Jaroměř a PČR.

Technika JSDH Rožnov: VEA, CAS 16


 

Místo události: Rožnov, místní komunikace

Datum a čas ohlášení: 21. března 2010, 13:28

Typ zásahu: požár

Zasahující jednotky: PS Jaroměř, JSDH Rožnov

Popis zásahu: Jednotky vyjely k požáru osobního automobilu v obci Rožnov. Na místě spolupráce s PČR.

Technika JSDH Rožnov: CAS 16


 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com