Kategorie: Činnost v roce 2019

Výroční valná hromada SDH

V pátek 6. prosince proběhla výroční valná hromada našeho sboru. Jelikož jsme v letošním roce oslavili 130 let od založení, tak součástí programu bylo stručné připomenutí historie SDH. Zároveň došlo k ocenění členů pamětními medailemi, vydanými u příležitosti tohoto výročí. Někteří členové byli ocenění i okresními vyznamenáními. V průběhu večera byla členská základna seznámena se zprávami o činnosti sboru, JSDH, sportovního družstva mužů a mladých hasičů. Rovněž byla podána informace o hospodaření. Na závěr proběhly volby – zvolil se nový výbor, revizor účtů, zástupci sboru do funkcí v okrsku, delegáti na výroční valnou hromadu okrsku a delegát na shromáždění představitelů SDH.

Složení výboru SDH Rožnov pro roky 2020-2025:

 • Starosta: Zdeněk Mervart
 • Náměstek starosty: Jan Pišta
 • Velitel: Filip Andrejs
 • Strojník: Jaroslav Kodeš
 • Preventista: Pavel Hartman st.
 • Jednatel a vedoucí kolektivu MH: Iveta Kodešová
 • Hospodář: Alena Mervartová
 • Referent MTZ: Lukáš Valášek
 • Člen: Vojtěch Andrejs
 • Člen: Jiří Sklenka st.
 • Člen: Václav Valášek

Členská schůze

V pátek 29. listopadu jsme se sešli na poslední členské schůzi v roce 2019. Dořešili jsme především organizační zabezpečení volební valné hromady, která proběhne v pátek 6. prosince od 19 hodin. Příští schůze se uskuteční v pátek 24. ledna 2020.

Odborná příprava

V pondělí 18. listopadu proběhlo poslední letošní školení organizované okrskem Velichovky. Členové výjezdové jednotky byli seznámeni s požární taktikou při zdolávání požárů (obrana, útok).

Brigáda

V sobotu 16. listopadu proběhla za účelem úklidu hasičské zbrojnice a přilehlého skladu brigáda.

Členská schůze

V pátek 25. října se uskutečnila členská schůze. Hlavním bodem bylo dořešení organizace výroční valné hromady. Dále byl stanoven termín brigády na úklid hasičské zbrojnice a skladu – ta proběhne v sobotu 16. listopadu od 08:30.

Odborná příprava

V pondělí 21. října si členové JSDH v rámci okrskového školení zopakovali své znalosti v neodkladné resuscitaci a poskytnutí první pomoci při krvácení a popáleninách.

Zlatá proudnice

V sobotu 5. října uzavřelo družstvo mužů soutěžní sezónu 2019. Konkrétně šlo o Zlatou proudnici Vlasty Voříška v Jezbinách, kam se i přes nepřízeň počasí (celodenní déšť) sjelo celkem 13 družstev mužů, 3 družstva žen a 9 družstev dětí. Naše družstvo startovalo jako druhé a přes prostřik na pravém proudu dosáhlo času 40,63 (LP 33,90), což v konečném hodnocení stačilo na nepopulární 4. příčku. Z prvenství se radovali hasiči z Jaroměře (34,56), druhé Holohlavy (37,75) a třetí Černožice (38,55).

Taktické cvičení

V pondělí 30. září se naše JSDH zúčastnila okrskového cvičení, které proběhlo v neznášovském kravíně. Tématem cvičení byl požár malého rozsahu v budově s velkým zakouřením a výskytem většího počtu osob. Našemi úkoly bylo zřídit dopravní vedení z CAS 20, zřídit druhý útočný proud C a zajistit vedení pro doplňování CAS 30 z hydrantové sítě. Členové jednotky se rovněž podíleli na ošetření vyvedených osob.

Zúčastněné jednotky: JSDH Velichovky (CAS 20 a CAS 30), JSDH Rožnov (CAS 16 a VEA), JSDH Zaloňov (DA 12).

Libřický pohár

V sobotu 28. září jsme se s družstvem mužů vydali do Libřic, kde se konala pohárová soutěž. Ta byla letos zařazená do Poháru starosty OSH Hradec Králové (muži a ženy) a zároveň i do Poháru náměstkyně starosty OSH HK (mladí hasiči). Tyto skutečnosti přilákaly na start rekordní počet 54 družstev (17 mužů, 7 žen, 4 přípravky, 15 mladších a 11 starších). V rámci soutěže muselo každé družstvo splnit dvě disciplíny – požární útok a střelbu ze vzduchovky. Výsledné pořadí bylo dané součtem umístění v těchto disciplínách.

Před samotným zahájením jsme museli kvůli omluvenkám řešit problémy se složením družstva – zapůjčen byl košař z Dubence a levý proudař z Černožic. Jak už se stalo v Libřicích tradicí, tak i letos byly prováděny požární útoky do kopce. Náš výsledný čas činil 39,85 a zařadil by nás na průběžné druhé místo. Bohužel nenašroubovaný koš po vytažení z kádě znamenal neplatný pokus a tak bylo jisté, že z první disciplíny budeme zapisovat poslední místo. Šlo o první neplatný útok od domácí soutěže v roce 2015.

Po uklizení materiálu z útoku jsme se dostavili na střelbu, kde se nám také příliš nedařilo – započítalo se nám 10 trestných bodů, které nás zařadili do druhé poloviny hodnocení disciplíny. V konečném hodnocení soutěže jsme se posunuli na 13. místo. Z vítězství se radoval Dubenec před Smržovem.

V dětských útocích byli k vidění kvalitní časy i díky účasti několika sborů běhajících Rychnovskou ligu mladých hasičů – v mladší kategorii zvítězilo domácí „áčko“ v čase 17,64. Áčko Výravy se dokázalo ve starší kategorii dostat pod hranici 15 vteřin.

Členská schůze

V pátek 27. září proběhla pravidelná členská schůze, na které jsme již začali řešit valnou hromadu, která bude volební. Letošní valná hromada proběhne v pátek 6. prosince.

O pohár starosty obce Černožice

V sobotu 21. září se družstvo mužů zúčastnilo pohárové soutěže v Černožicích nad Labem. Na start šlo jako třetí a po problémech se zapojením proudnice na pravém proudu dosáhlo času 46,16. To v konečném hodnocení stačilo až na 7. místo. Zvítězili Sendražice (28,75) před domácím „béčkem“ (31,28) a Libřicemi (32,59).

Habřinský pohár

V sobotu 14. září jsme se s družstvy mužů a mladších dětí zúčastnili pohárové soutěže v sousední Habřině. Celou soutěž zahájili krátce po 10. hodině domácí muži, kterým vypomohli dva naši členové. Výsledný čas činil 31,25. Následovalo naše družstvo, které vyrovnanými nástřiky dosáhlo času 29,38. Třetí startovala Malšova Lhota (32,97). Ze čtyřech zbývajících týmů se nejlépe vedlo Lanžovu (33,19), které obsadilo konečné 4. místo. Tímto výsledkem jsme dokázali obhájit loňské vítězství.

Do kategorie mladších dětí bylo zaprezentováno celkem 5 družstev. Zahajoval Velký Vřešťov, který dokončil v čase 23,25. Jako druhé šly na start naše děti, které srazily terče v čase 40,37. Dubenec si následně zapsal 23,47, Holohlavy „A“ 21,96 a Holohlavy „B“ 33,97. Konečné pořadí tak bylo: 1. Holohlavy „A“, 2. Velký Vřešťov, 3. Dubenec, 4. Holohlavy „B“, 5. Rožnov.

Dětské sportovní odpoledne

V neděli 8. září jsme na hřišti za sokolovnou uspořádali Dětské sportovní odpoledne. Pro zhruba dvacítku dětských účastníků bylo připraveno přes 10 stanovišť, na kterých mohli předvést svůj um a dovednosti. Na závěr celé akce byli všichni odměněni drobnými cenami.

Členská schůze

V pátek 30. srpna jsme se sešli na první poprázdninové členské schůzi, kde se nejprve zhodnotila červencová soutěž. Následovalo dořešení organizace Dětského sportovního odpoledne, které proběhne na hřišti za sokolovnou v neděli 8. září se začátkem ve 14 hodin. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do sálu sokolovny. Sraz členů SDH na přípravu je v neděli v 9 hodin.

O pohár starostky obce Lanžov

V sobotu 17. srpna zakončilo družstvo mužů svoji letošní účast na soutěžích trutnovského okresu. Konkrétně se zúčastnilo pohárové soutěže v Lanžově. Výsledkem bylo až 10. místo za čas 33,79 (LP 28,36). Tento čas byl ovlivněn především problémy se sražením savic a nezapojenou proudnicí na pravém proudu. Z vítězství se radovali borci z Bílých Poličan (20,28), následoval Škodějov (21,91) a Třebihošť „B“ (22,14).

Pro zbytek sezóny tohoto družstva, která by měla pokračovat 14.9., jsou v plánu soutěže především v hradeckém a náchodském okrese. Na Trutnovsku z toho letos byla pouze dvě třetí místa (Libotov a Bílé Poličany).

O pohár starosty SDH Bílé Poličany

V sobotu 10. srpna jsme vyrazili s družstvem mužů do Bílých Poličan. Konal se zde 4. ročník soutěže v požárním útoku O pohár starosty SDH Bílé Poličany. Pro nás to zde byla po loňské premiéře, kde jsme obsadili bronzovou příčku, teprve druhá účast. Tato soutěž je zároveň zařazena do Poháru starosty OSH Trutnov a tak jsme byli jediným netrutnovským týmem v celé soutěži. Na start jsme šli jako druzí a po menším zdržení vody na stroji jsme dokončili v čase 29,12, což pro nás byl po delší době opět povedený pokus. Stejně jako minulý týden v Třebihošti, tak i zde byl rychlejší levý proud, když zaznamenal 28,52. O vítězství v mužské kategorii si to dle předpokladů rozdali průběžně vedoucí družstva poháru – Třebihošť „A“ a Bílé Poličany. Více se zadařilo Třebihošti, když zapsala čas 23,84, domácí naplnili terče za 24,97. Náš čas stačil nakonec na třetí místo, když jsme před čtvrtými Havlovicemi měli náskok 95 setin.

Ženskou kategorii vyhráli domácí (34,18), druhé místo pro Bernartice (34,79) a třetí Třebihošť (35,26).

Na závěr soutěžního dne proběhla ještě doplňková soutěž o nejrychlejší zadek. Své dovednosti poměřila tříčlenná družstva (koš, savice, stroj), která měla za úkol vytvořit přívodní vedení a vodou srazit klapku umístěnou na béčkovém vývodu stroje. S časem 7,61 zvítězila Třebihošť „F“ před Třebihoští „V“ (7,76) a Dubencem (7,88). Naše trojice skončila na 4. místě s časem 8,28.

O pohár starostky obce Třebihošť

V sobotu 3. srpna jsme se s družstvem mužů zúčastnili Třebihošťského poháru. Byla to pro nás premiérová účast v této podzvičinské obci. Zahájení bylo naplánováno na 10. hodinu, kdy všechny přítomné přivítala starostka obce. Následovala krátká rozprava k průběhu soutěže a po vylosování startovních čísel se rozběhla kategorie mužů, do které se zaprezentovalo celkem 13 týmů. My se na start postavili jako první, i když tentokrát ve značně kombinované sestavě, vzhledem k různým povinnostem našich členů (dovolená, pracovní povinnosti, fotbalové a táborové akce). Nadějně rozběhnutý pokus byl zbržděn již u základny, když se nepodařilo připojit béčko k rozdělovači. Vodu do hadic jsme tak museli zastavit, počkat na zapojení příslušné koncovky na rozdělovač, a pak jen čekat na nástřik terčů. Vlevo se to podařilo za 34,52, vpravo pak za 37,43. Dále nezbývalo než čekat, jak se umístíme.

Z favoritů této kategorie se nejdříve představilo Horní Staré Město, kterému se rovněž nevyhnuly problémy (45,77). Následovalo domácí „béčko“ s časem 31,90. Dále byly k vidění dva neplatné pokusy v podání Bernartic a Bílých Poličan. Průběžně druhý tým Náchodské hasičské Primátor ligy – Bukovice – dokončil v čase 32,46. V závěru se před nás ještě dostala Klášterská Lhota (32,55), domácí „A“ tým (30,63) a Rakváči (36,65). V konečném hodnocení jsme tak obsadili 6. místo. Zvítězilo domácí „áčko, před „béčkem“ a Bukovicí. Příští týden nás čeká další soutěž zařazená do Poháru starosty OSH Trutnov – soutěž v Bílých Poličanech.

O putovní pohár obce Rožnov

V pátek 5. července jsme uspořádali jubilejní 30. ročník soutěže v požárním sportu. Muži a ženy poměřili své umění v požárním útoku, pro dětská družstva byly připraveny celkem 3 disciplíny – štafeta CTIF (upravena pro 7 členná družstva), štafeta dvojic a požární útok. Zahájení bylo provedeno krátce po 10. hodině a v 10:20 byl k vidění první ze 39 útoků.

V mužské a ženské kategorii se zároveň bojovalo o to, kdo získá do trvalého vlastnictví putovní poháry za období let 2015-2019. Mezi muži byli adepti na zisk Třebihošť a Rožnov „mladší“, kteří měli před letošním ročníkem shodný součet umístění. U žen šlo prakticky o to, aby si Zvole nepromrhalo svůj výrazný náskok.

První se na start postavilo tradičně domácí družstvo s označením mladší. Nadějně rozběhnutý útok zabrzdilo vypadnutí koncovky hadice z ruky levého proudaře a následně i zavřený přívod benzínu na stroji. Útok se nicméně podařilo dokončit v čase 38,76, pravý proudař zapisoval 25,81. Následoval Dubenec, který měl rovněž problémy na levém proudu, a dokončil za 53,31. Z adeptů na vítězství se nejdříve předvedlo „áčko“ Třebihoště, které se s časem 23,23 dostalo do suvereního vedení (pravý proud 21,93). Jako šestí se na start postavili zástupci semilského okresu – SDH Škodějov. Jejich čas činil 24,23, ale jelikož se po ukončení pokusu nepodařilo vytáhnout sací koš našroubovaný na savici (únava materiálu), následovalo nepopulární NP. Na průběžné druhé místo se následně dostalo „béčko“ Třebihoště (28,26), které tam ovšem nevydrželo dlouho. O odsun se postaral obhájce loňského vítězství – Bílé Poličany (27,57). Mužskou kategorii, do které se celkem zapojilo 13 družstev, uzavřeli domácí „starší“ (41,75) a Hřibojedy – Rakváči (30,50). Konečné pořadí: 1. Třebihošť „A“, 2. Bílé Poličany, 3. Třebihošť „B“. V konečném pořadí putovního poháru se na prvním místě umístilo „áčko“ Třebihoště (součet umístění 21). Na druhém místě Rožnov „mladší“ (29) a třetí Zvole (30). V průběhu 5 let se do soutěže zapojilo celkem 31 týmů.

Po zkrácení dráhy na 2B se krátce po 12. hodině rozběhla soutěž v ženské kategorii. O její zahájení se postarala děvčata z Hřibojed, připravující se na Mistrovství republiky v požárním sportu. Výsledný čas činil 28,01 (na levém proudu 27,10). Druhé Žirči se útok nevyvedl (94,41), sousední Velichovky dokončily v čase 32,28. Třebihošť sice zaznamenala na levém terči hodnotu 28,81, ale jelikož se bere čas horšího terče, tak zapisovala čas 35,19. Na průběžné druhé místo se díky vyrovnaným nástřikům dostal Lanžov (31,95). Předposledním družstvem bylo Zvole, které uzavřelo za 33,59. Nesešroubované savice byly důvodem neplatného pokusu Bílých Poličan (77,19). Z vítězství se tak mohly radovat Hřibojedy, 2. Lanžov, 3. Velichovky. V putovním poháru obsadilo první místo „áčko“ Zvole (13), druhé Hřibojedy (17), třetí Velký Třebešov (27). Hodnoceno bylo celkem 16 družstev.

Po skončení ženské kategorie proběhly dvě ukázky historické techniky. Nejprve jsme předvedli požární útok za použití PS-8. Následně členové SDH Velký Vřešťov předvedli svoji motorovou stříkačku od výrobce Bohuslava Máry. Po těchto ukázkách se rozběhly požární útoky i v dětských kategoriích.

V přípravce se nejvíce dařilo Holohlavům (49,79), před Zvolí (55,15) a Dubencem (63,71). V kombinaci s výsledky štafet se vítězi staly Holohlavy (součet umístění 5) před Zvolí (6) a Dubencem (7).

V mladších dětech, kam bylo zaprezentováno 7 družstev, se nejlépe vedlo Třebihošti (3). Ta dokázala vyhrát všechny 3 disciplíny, v požárním útoku dosáhla času 30,87. Druhé místo obsadilo „áčko“ Velkého Vřešťova (8), když v obou štafetách skončilo druhé, v útoku pak s časem 32,32 čtvrté. Třetí místo bralo „béčko“ Velkého Vřešťova (11). Tomu se nejvíce zadařilo ve štafetě CTIF a požárním útoku (vždy 3. místo). Z domácích družstev se lépe umístilo „béčko“ (14 – 5.místo), které v obou štafetách bylo čtvrté, v útoku šesté s časem 51,45. „Áčko“ (18) obsadilo celkové šesté místo před Zvolí a jeho nejlepším umístěním bylo 5. místo v útokách (47,67).

Vítězem kategorie starších dětí se stalo Choustníkovo Hradiště „A“ (5). To dokázalo v konkurenci 9 týmů vyhrát disciplínu požární útok (30,40). V obou štafetách se umístilo na druhém místě. Štafetu dvojic ovládly Velichovky, které jako jediné stlačili čas pod jednu minutu (59,75). V kombinaci s třetím místem v CTIF a čtvrtým v útokách (36,40) z toho bylo konečné 2. místo (8). Na 3. místě se umístil zástupce jičínského okresu – Rohoznice (12), která zaznamenala nejlepší umístění v útoku (34,84), kde z toho bylo také 3. místo. Ani vítězství ve štafetě CTIF nepomohlo Holohlavům k lepšímu než 4. místu (14).

Celá soutěž byla ukončena kolem 16. hodiny. Všem zúčastněným děkujeme za účast a budeme se těšit na shledání opět příští rok, kdy soutěž proběhne v neděli 5. července 2020.

U příležitosti připomenutí 130 let od založení SDH Rožnov byla v průběhu dne vystavena historická technika okolních sborů. Tímto děkujeme SDH: Hustířany, Zvole, Smiřice a Velký Vřešťov za prezentaci.

 

Členská schůze

V pátek 21. června proběhla za účelem dořešení organizace pohárové soutěže členská schůze. Pro členy SDH z ní vyplývají termíny příprav. Hlavní příprava proběhne ve čtvrtek 4.7. od 17 hodin. Závěrečná příprava pak ve čtvrtek 5.7. od 7 hodin.

Pro účastníky soutěže pak byl potvrzen časový harmonogram – prezence od 9:00 do 9:45, nástup a zahájení soutěže v 10:00. Pokud by se chtěl některý SDH prezentovat se svoji historickou technikou, nechť nás kontaktuje.

Příští schůze se uskuteční v pátek 30.8.

Libotovský pohár

Družstva mužů a mladších dětí se v sobotu 15. června zúčastnila pohárové soutěže v Libotově. Vzhledem k předpovědi vysokých teplot celou soutěž zahájila dětská družstva. Konkrétně šlo o přípravku z Hřibojed (47,74), která v této kategorii zvítězila. Do kategorie mladších dětí bylo přihlášeno celkem 8 družstev. Nejvíce se zadařilo Hostinnému (24,19). Druhé místo putovalo do Třebihošti (25,66), třetí místo obsadilo naše družstvo (28,57). Třebihošť se stala vítězem mezi staršími dětmi (21,94). Druhé byly Vlčkovice v Podkrkonoší (24,72), třetí Rohoznice (27,03).

Kolem 13. hodiny započala soutěž mužských týmů. Těch bylo přihlášeno celkem 14. Zahajovalo domácí „áčko“ (39,60), po kterém ihned startovalo „béčko“ (52,41). Třetí šlo na řadu naše družstvo a s časem 31,06 se dlouho drželo na prvním místě. Prvním, kdo nás dokázal překonat, byly Bílé Poličany (29,09). V závěru ještě předvedlo „áčko“ Třebihoště útok za 27,41 a po zásluze tak zvítězilo.

V ženské kategorii dokázalo své loňské vítězství obhájit družstvo z Lanžova (30,69). Druhé bylo Hostinné (32,68) a třetí Libotov (37,38). Celkem se zapojilo 7 družstev.

Fotografie přidány.

O pohár starostky obce Hořiněves

V sobotu 8. června jsme se s družstvem mužů zúčastnili pohárové soutěže v Hořiněvsi. Po příjezdu do sportovního areálu nás přivítal děšť, který ale před zahájením ustal a tak se celá soutěž nakonec uskutečnila za příjemného počasí. Do mužské kategorie se zaprezentovalo celkem 11 družstev, v ženské pak startovala 4 družstva.

Na start jsme šli jako pátí. V tu chvíli bylo na vedoucí pozici Světí s časem 32,19. Tento čas jsme překonali a výsledkem bylo 27,50, přičemž se pravý terč podařilo naplnit za cca 24 – 25 vteřin. Následně startující Všestary se k nám přiblížili na pouhých 25 setin (27,75). Jediný tým, který nás překonal, byli muži ze Sendražic, kteří vyrovnanými nástřiky dokončili v čase 23,03. Ze soutěže jsme si tak odvezli pohár za druhé místo (1. Sendražice, 2. Rožnov, 3. Všestary).

V ženské kategorii zvítězila Třebeš (34,44), před Račicemi nad Trotinou (37,87) a Sendražicemi (45,66).

Odborná příprava

Členové výjezdové jednotky se ve středu 5. června zúčastnili praktického školení na obsluhu přenosných hasících přístrojů.

 

Memoriál Václava Kubína

V sobotu 1.6. se mladší děti zúčastnily pohárové soutěže ve Smiřicích. V silné konkurenci 11 družstev obsadily s časem 66,81 desáté místo. Zvítězilo libřické áčko za výkon 17,18. Nejmladší členové našeho družstva ještě vypomohli SDH Holohlavy k sestavení druhého družstva v přípravce. Takto složené družstvo (Holohlavy B – Rožnov) získalo bronzové medaile s časem 48,06. Nejlépe se v této kategorii dařilo mladým hasičům z Předměřic (33,72).

Členská schůze

V pátek 31.5. se členové sboru sešli na pravidelné členské schůzi, na které byly naplánovány brigády pro měsíc červen. Konkrétně jde o čištění požární nádrže (neděle 16.6. od 08:00) a následný nátěr (sobota 22.6., čas bude upřesněn). Příští schůze proběhne vzhledem k pořádání pohárové soutěže již v pátek 21.6.

Josefovský pohár

V sobotu 25. května se tři naše družstva zúčastnila pohárové soutěže v Josefově. Konkrétně šlo o družstvo mužů a dvě družstva mladších dětí. Jako první šlo na start mladší „béčko“, které dokončilo v čase 39,88. Mladší „áčko“ zaběhlo 40,63. V konečném hodnocení to znamenalo 6. a 7. místo. Zvítězili mladí hasiči z Libřic (24,53).

Do mužské kategorie, kde jsme obhajovali loňské vítězství a tím i putovní pohár, bylo přihlášeno celkem 9 družstev. Na start jsme šli jako čtvrtí a přes menší zdržení na základně jsme dokončili v čase 31,87 (LP 31,03), což stačilo na průběžné první místo. Následovala Zvole, která se přiblížila na necelou půl vteřinu (32,23). Týmům v závěru startovní listiny se nedařilo – favoritům z Jaroměře selhala technika,Vlkov pro zranění svého člena nedokončil. Tímto mu přejeme brzké uzdravení.

Výsledné pořadí tak bylo: 1. Rožnov, 2. Zvole, 3. Libřice. Pokud by se nám podařilo zvítězit i příští rok, získáme dle pravidel putovní pohár do trvalého vlastnictví.

Okrsková soutěž

V pondělí 20. května jsme na hřišti za sokolovnou uspořádali okrskovou soutěž okrsku Velichovky. V mužské kategorii, které se zúčastnila tři družstva, jsme zvítězili (27,94). Druhé místo obsadil Zaloňov, třetí Velichovky. Mezi ženami byly úspěšnější Velichovky, druhé Hustířany.

Pohárová soutěž Heřmanice nad Labem

V sobotu 4. května se družstva mladších a starších dětí zúčastnila soutěže v požárním útoku, která se konala v Brodě nad Labem a pořadatelem byl SDH Heřmanice nad Labem. Mladší děti obsadily 5. místo, starší přivezly pohár za 3. místo.

Pálení čarodějnic

V úterý 30. dubna jsme na Bezděku uspořádali Pálení čarodějnic. Pro účastníky akce jsme zajistili drobné občerstvení (pivo, limo, buřty na opékání) a možnost posezení pod stanem či u ohniště. Krátce před 20. hodinou byli odměněni všichni, kteří příšli v nějakém kostýmu. A ve 20 hodin byl zapálen oheň.

Sběr starého železa

V sobotu 27.4. jsme v obcích Rožnov a Neznášov provedli sběr starého železa a autobaterií. Občanům, kteří nám přispěli, děkujeme za spolupráci a podporu.

Členská schůze

V pátek 26. dubna proběhla členská schůze, na které jsme dořešili organizaci letošního pálení čarodějnic.

Odborná příprava

Po velitelském dni proběhl na jaroměřské stanici i za naši účasti strojnický den. Termínem konání byla středa 24. dubna.

Odborná příprava

V úterý 16. dubna proběhl i za naší účasti velitelský den. Místem setkání velitelů JSDH byla dočasná stanice jaroměřských hasičů.

Rožnovský pohár v ZPV

V sobotu 6. dubna jsme ve spolupráci s OORM Náchod a za podpory Obce Rožnov uspořádali 21. ročník Rožnovského poháru v ZPV. Příjemné jarní počasí přilákalo rekordní počet hlídek. Ve čtyřech kategoriích jich bylo přihlášeno celkem 52.

Krátce po 09:30 se na trať vydala první ze sedmi přípravek. Z vítězství v této kategorii se nakonec radovali nejmladší hasiči z Velichovek. Následovali reprezentanti Dubence a domácích.

V kategorii mladších dětí byla konkurence nejvyšší – 24 hlídek. Zde se nejvíce dařilo dětem z Brzice, kteří tak obhájily loňské prvenství. Zbývající medailové sady si podělily Bohuslavice. „A“ tým skončil druhý, „B“ tým třetí. Bramborovou pozici obsadily Hustířany „A“, pátý skončil Nový Hrádek. Domácí hlídka v této kategorii obsadila 17. místo.

Choustníkovo Hradiště díky nejrychlejšímu běhu i nejmenšímu počtu trestných minut suveréně ovládlo hodnocení starších dětí. Druhý Suchý Důl zaostal téměř o 6 minut. Třetí místo pro Velichovky, následovala Česká Metuje a Žďár nad Metují.

V soutěži dorosteneckých hlídek zvítězilo Choustníkovo Hradiště. Druhé byly Holohlavy a třetí Velichovky. V hodnocení dorostenců jednotlivců zvítězil Radim Čečetka z Bohuslavic před Petrem Medlíkem z Ch. Hradiště a Břetislavem Řezníčkem z České Metuje. Vítězkou mezi dorostenkami se stala Lucie Sršňová z Velichovek, která jako jediná z jednotlivců zvládla závod bez trestných minut. Druhá skončila Anna Formanová ze Zvole, třetí Denisa Syrovátková z Bohuslavic.

 

Odborná příprava

V sobotu 23. března se velitelé JSDH zúčastnili celodenní cyklické odborné přípravy velitelů na stanici HZS Královéhradeckého kraje ve Velkém Poříčí.

Členská schůze

V pátek 22. března byla za účelem dořešení organizace ZPV uspořádána členská schůze. Informace pro členy SDH k přípravě hřiště, tratě a zázemí: páteční příprava proběhne od 17 hodin, sobotní pak od 7 hodin.

Trojboj přežití Josefov

Do fotogalerie doplněna fota z Dětského karnevalu a z Trojboje přežití v Josefově, což byla soutěž pořádaná DDM Klíč Jaroměř – Josefov. Konkrétně šlo o disciplíny poznávání topografických značek, vázání uzlů a hadicová štafeta. Družstvo přípravky ve své kategorii zvítězilo, mladší děti skončily osmé.

Dětský karneval

V neděli 3. března jsme v rožnovské sokolovně uspořádali Dětský maškarní karneval. Během celého odpoledne byly pro děti a jejich doprovod připraveny různé hry a soutěže o drobné ceny. Na závěr byl každý, ze zhruba 60 dětí, odměněn menším balíčkem.

Členská schůze

V pátek 22. února jsme se sešli na členské schůzi, kde jsme zhodnotili Hasičský ples a projednali organizaci Dětského karnevalu. Příprava sálu na karneval proběhne v neděli 3. března od 10:00. Termín příští schůze byl stanoven na pátek 22. března. Z důvodu pořádání Závodu požárnické všestranosti prosíme o hojnou účast členů na této schůzi.

Okrsek Velichovky

V pátek 8. února se zvolení zástupci sboru zúčastnili okrskové výroční valné hromady v Zaloňově.

Školení JSDH

Ve čtvrtek 7. února se členové výjezdové jednotky zúčastnili prvního letošního školení pořádaného okrskem Velichovky. Tématem školení byla bezpečnost práce.

Hasičský ples

V pátek 1. února jsme v místní sokolovně uspořádali tradiční Hasičský ples, který byl zahájen krátce po 20. hodině. Stejně, jako v předchozích letech, se o hudební doprovod postarala kapela X Band. Nechyběla ani tombola, ve které se sešlo celkem 230 cen. Tímto děkujeme všem, kteří přispěli. Rovněž děkujeme těm, kteří svoji účastí podpořili naši činnost – bylo Vás na 130. Necelá třicítka fotografií byla nahrána do fotogalerie.

Členská schůze

V pátek 25. ledna proběhla první letošní členská schůze, na které jsme dořešili organizační záležitosti týkající se Hasičského plesu. Příprava sálu byla domluvena na čtvrtek 31.1. od 17:00, následný úklid pak v sobotu 2.2. v 10:00.

Odborná příprava

V pátek 18. ledna se členové JSDH proškoleni na práci s motorovou pilou zúčastnili pravidelné roční odborné přípravy na PS Jaroměř.

Požár v rozvodně

V pondělí 14. ledna došlo v neznášovské rozvodně vysokého napětí k požáru olejového transformátoru. Na místo zásahu byly povolány profesionální jednotky hasičů z Jaroměře a Hradce Králové. Škoda, kterou požár způsobil, byla předběžně vyčíslená na jeden milion korun. Bližší informace v tiskové zprávě Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Tisková zpráva HZS KHK – Požár v rozvodně vysokého napětí

Členská schůze

V pátek 28. prosince jsme se za účelem dořešení organizace Hasičského plesu sešli na poslední členské schůzi v tomto roce.

Výroční valná hromada

V pátek 7. prosince se členové SDH sešli na Výroční valné hromadě. Ta se konala v salónku rožnovského pohostinství. Členská základna byla seznámena se zprávami o činnosti sboru, JSDH, mladých hasičů a sportovního družstva mužů. Dále byla podána informace o hospodaření a v závěru byla předána ocenění.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com