Informace pro občany týkající se požární ochrany

Dokumenty a odkazy

 


Videa

– následující videa by měla sloužit jako návod, jak se zachovat při nebezpečných situacích, do kterých se může každý z nás dostat

  – jaké jsou linky tísňového volání a kdy na ně volat …

 

  – varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“, kdy je vyhlašován, jak na něj reagovat, informace o zkoušce sirén …

 

  – zásady pro opuštění hořícího domu, pohyb v zakouřeném prostoru …

 

  – hlavní zásady a postupy, jak se chovat, stanete-li se účastníkem dopravní nehody …

 

  – pokyny pro bezpečné spalování porostů, shrabané trávy a biologického odpadu …

 

  – jak správně a včasně poskytnout první pomoc …

 

  – jak se správně zachovat v situaci, kdy se ocitneme v blízkosti osoby se zástavou srdeční činnosti nebo ztráty vědomí …

 

  – jak se správně zachovat v případě záchrany tonoucího …

 

  – co lze způsobit nesprávnými postupy při instalaci a provozu topidel nebo i použitím nevhodného topiva …

 

  – k varování před vznikajícím požárem nám slouží také autonomní hlásiče kouře …

 

  – rady pro práci s propan-butanovými spotřebiči, informace o skladování propan-butanových lahví …

 

  – jak správně manipulovat s LPG, jak je skladovat, kontrolovat a používat (v kapalném i plynném stavu) …

 

  – jak se chránit před účinky nebezpečných látek …

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com