Kategorie: Činnost v roce 2023

Poslední kondiční jízda roku

V neděli 31. prosince uspořádali Hasiči Dubenec Poslední kondiční jízdu roku 2023. Stejně jako v minulých letech se jí zúčastnila i naše jednotka s oběma vozidly (CAS 16 + VEA). Na trasu letošního ročníku o vzdálenosti 56 km se vydalo rekordních 58 vozidel ze 31 jednotek.

Video z průjezdu kolony kruhovým objezdem ve Dvoře Králové nad Labem:

 

Foto:

Výborová schůze

V pátek 29. prosince proběhla poslední výborová schůze v roce 2023. Hlavním bodem k projednání byla organizace Hasičského plesu, který pořádáme v pátek 2. února v místní sokolovně.

Uctění památky

V pravé poledne dne 23. prosince jsme minutou ticha uctili památku obětí útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Čest jejich památce a upřímnou soustrast všem pozůstalým.

Výroční valná hromada

V pátek 1. prosince se uskutečnila Výroční valná hromada našeho sboru. Místem konání byl tradičně salónek rožnovského pohostinství. Na programu byly standardní body jednání –  především zprávy o činnosti sboru v letošním roce (zpráva velitele SDH a JSDH, sportovního oddílu a mladých hasičů). Dále jsme byli seznámeni se stavem finančních prostředků. Trojice našich členů následně obdržela čestné uznání KSH Královéhradeckého kraje. Do závěrečné diskuze se zapojili – velitel stanice HZS KHK v Jaroměři, členka VV OSH Náchod, delegát okrsku Velichovky a hosté z okolních sborů (Velichovky, Zaloňov, Hustířany a Habřina).

Výborová schůze

V pátek 24. listopadu jsme se sešli na další z pravidelných výborových schůzí SDH. Tentokrát byl hlavním bodem jednání příprava a zajištění Výroční valné hromady. Ta se uskuteční v pátek 1. prosince od 19 hodin v salónku rožnovského pohostinství.

Okrskové školení

V pondělí 6. listopadu proběhlo v Hustířanech poslední letošní školení, jehož pořadatelem je Okrsek Velichovky. Tématy tentokrát byl požární útok a obrana, dálková doprava vody ze stroje do stroje, uživatelské kontroly ochranných a věcných prostředků a DRS komunikace.

Výborová schůze

Pátek 27. října patřil výborové schůzi, na které se řešilo především organizační zabezpečení Výroční valné hromady.

Odborná příprava

Členové JSDH se v tomto týdnu zúčastnili celkem 3 školení. V úterý 17. října se jednalo o Bezpečnost práce, kterou pořádal okrsek Velichovky v Hustířanech. Ve středu 18. října proběhl velitelský den na stanici HZS v Jaroměři a v sobotu 21. října se na centrální hasičské stanici ve Velkém Poříčí konala cyklická odborná příprava velitelů. Zde si naši velitelé prakticky vyzkoušeli vnikaní do uzavřených prostor, postup při hašení požáru bytové jednotky a ošetření a transport zraněné osoby z členitého terénu.

Rakváčský hrbáč

V sobotu 14. října uspořádal tým Rakváčů premiérový ročník soutěže Rakváčský hrbáč. Za místo konání bylo zvoleno hasičské hřiště v Choustníkově Hradišti. Jak už název soutěže napovídá, tak se nejednalo o tradiční soutěž v požárním útoku. Podstatou požárního útoku v provedení „hrbáč“ je především veškeré hadice rozhazovat (rozkulovat) až na místě, kde dochází ke spojení příslušných hadic.  Tato soutěž měla dvě kategorie, které se lišily obsahem přenosné stříkačky – buď PS8 nebo PS12.

Náš sbor měl zastoupení v obou kategoriích v podobě smíšeného družstva. Lépe se nám dařilo s PS12, kde jsme s časem 54,85 skončili na 4. místě. Zvítězilo „béčko“ Klášterské Lhoty (49,76) před Vlčkovicemi (51,15) a „céčkem“ Klášterské Lhoty (54,52). V soutěži s PS8 jsme se umístili na 5. místě (čas 62,16). Vítězem se stalo „áčko“ Klášterské Lhoty (46,39).

 

Zlatá proudnice Vlasty Voříška

V sobotu 7. října jsme vyrazili na tradiční soutěž Zlatá proudnice do Jezbin. Přihlásili jsme celkem 5 družstev – 2x muži, 2x přípravka a 1x mladší děti. Jako první se na start postavilo mužské „áčko“, které po zauzlování hadice na levém proudu dokončilo v čase 33,25.  Družstvu „B“ se problémy také nevyhnuly – zdržení na koši znamenalo výsledný čas 39,56. V konečném hodnocení se áčko umístilo na 7. místě, béčko bralo místo desáté. V kategorii mužů se zúčastnilo celkem 15 týmů – zvítězila Výrava (21,87), druhé místo pro Jaroměř (25,62) a třetí místo pro Vlkov (28,73),

Pro většinu dětí z přípravky se jednalo o vůbec první soutěž a tak s druhým a třetím místem panovala spokojenost. Mladší děti se umístily na 5. místě.

Výborová schůze

V pátek 29. září se uskutečníla další z výborových schůzí. Mimo jiné byl potvrzen termín Výroční valné hromady sboru. Ta proběhne v pátek 1. prosince od 19 hodin v salónku rožnovského pohostinství.

TFA liga Královéhradeckého kraje 2023

V letošním roce se náš člen Jan Pišta zapojil do seriálu soutěží v TFA, když se zúčastnil celkem 5 závodů. Úplně tím prvním byly Arnultovice, kde se běželo v sobotu 15. dubna. Dráha byla rozdělena do čtyřech úseků. V prvním čekal na závodníky běh s hadicemi a sbalení dvou hadic „B“, druhý úsek se skládal z figuríny a tunelu. Na třetím byl připraven hammer box a nošení závaží. Poslední úsek, na kterém se obracela pneumatika a proplétala pavoučí síť, proběhl již bez dýchacího přístroje. V konečném hodnocení kategorie 35+ z toho bylo 10. místo.

O měsíc později (20. května) byly pod „Kouřovou horou“ v Radvanicích připraveny rovněž 4 úseky. První úsek byl totožný s Arnultovicemi, na druhém úseku byl kromě figuríny a tunelu ještě hammer box a 3 metrová bariéra. Třetí úsek spočíval v přenesení barelů, přenesení a opření žebříků a vytažení břemene na laně. Posledním úsekem byl výběh na Kouřovou horu. Na této soutěži se náš závodník umístil na 7. místě.

Další účast byla o tropickém dni 19. srpna ve Vysoké nad Labem, kde se veškeré úkoly plnily v rámci jediného úseku. Nejprve bylo nutné vystoupat po schodech k areálu rozhledny Milíř, vybavit se dýchacím přístrojem, přenést barely, provést údery v hammer boxu, sbalit dvě hadice „B“, přemístit figurínu a na závěr vyběhnout na rozhlednu. Z důvodu nedotažení figuríny nebyl pokus uznán za platný.

Sloupenská mordovačka proběhla 2. září rovněž v jednom úseku (běh s hadicemi, přenášení barelů, hammer box, tahání břemene na laně, figurína, motání dvou hadic a 3 metrová bariéra). Na místním hřišti byly postaveny dvě souběžné dráhy a tak se vždy v každém rozběhu utkal muž a žena. Zde z toho bylo 6. místo v kategorii nad 35 let.

Poslední zastávkou ligy byly závody v Ohnišťanech – opět jediný úsek v podobě běhu s hadicemi, hammer boxu, tunelu, žebříků, tahání břemene na laně, přenášení barelů, motání hadic a na závěr figurína a bariéra. Pro nedotažení figuríny nebyl náš závodník hodnocen.

V konečném hodnocení Královéhradecké ligy v TFA se Jan Pišta umístil v kategorii nad 35 let na 11. místě se ziskem 130 bodů. Na zakoupení potřebného vybavení (zásahový kabát, kalhoty, obuv a rukavice) byla našemu SDH přidělena dotace z Královéhradeckého kraje.

Taktické cvičení

V úterý 19. září se naše JSDH zúčastnila taktického cvičení okrsku Velichovky. Tématem cvičení, které proběhlo na rožnovském katastru, bylo hašení lesního požáru ve stráni. Úkolem naší jednotky bylo zajistit dálkovou dopravu ze stroje do stroje JSDH Zaloňov, zřídit čerpací stanoviště pro kyvadlovou dopravu vody a dále jsme se podíleli na první pomoci zraněnému hasiči.

Zúčastněné jednotky: JSDH Velichovky, JSDH Rožnov, JSDH Zaloňov.

O putovní pohár starosty SDH Habřina

V sobotu 9. září se naše družstva mužů a mladších dětí zúčastnila pohárové soutěže v sousední Habřině. Muži se postavili na start jako druzí a s časem 29,59 (PP 27,49) obsadili 6. místo. Zvítězil Vlkov (26,52) před Holohlavy (26,67) a Hoříněvsí (27,31).

Dětskou soutěž, která probíhala souběžně se soutěží dospělých, zahájila přípravka. Tam jsme nakonec vytvořili společné družstvo s SDH Holohlavy a dosáhli jsme času 43,87. S ohledem na to, že to bylo jediné družstvo v kategorii, tak z toho bylo první místo. Do mladší kategorie bylo přihlášeno 7 týmů a naše děti obsadily bramborovou příčku (32,50). Z vítězství se radovalo „béčko“ Dubence (18,56), druhé místo pro dubenecké „áčko“ (22,75) a třetí byla Hoříněves (27,80).

Dětské sportovní odpoledne

V neděli 3. září jsme na hřišti za sokolovnou uspořádali dětské sportovní odpoledne. Zahájení proběhlo krátce po 14. hodině a pro děti, kterých se zúčastnilo 37, byly připraveny různé sportovní a dovednostní disciplíny (opičí dráha, střelba ze vzduchovky, stříkání s vodou, …). Za jejich splnění následovala drobná odměna. Na závěr byla připravena ukázka toho jak hasit či nehasit požár v kuchyni (požár oleje).

Výborová schůze

V pátek 25. srpna se členové výboru sešli na pravidelné schůzi, aby naplánovali akce pro závěrečnou část roku 2023.

Soutěž v Račicích nad Trotinou

V sobotu 15. července proběhla v odpoledních hodinách i za účasti našeho družstva mužů pohárová soutěž v Račicích nad Trotinou. Místní soutěž je specifická hned v několika ohledech. Všechna družstva využívají jednotný stroj dodaný pořadatelem – poctivá PS12. Zdroj vody je pod úrovní terénu (požární nádrž), sací koš, rozdělovač a proudnice mají závodníci sebou na startovní čáře, přičemž se v okamžiku startu musí toto nářadí dotýkat země. Trať pro muže i ženy je na 2B.

Na start jsme šli jako druzí a tak jsme neměli moc příležitostí okoukat vhodnou strategii provedení útoku. Menší zdržení při sání jsme dohnali dobrými nástřiky a dokončili v čase 43,94 a čekali jsme, co předvedou ostatní družstva. Hned následující Hořiněves předvedla lepší pokus – 40,21. Následovali muži z Černožic, kteří zde zvítězili v loňském roce. Letos byl jejich čas 47,90. Dalším týmem, který nás dokázal předstihnout, byla Sedlice – 39,96. Celou soutěž uzavřeli jako jedenáctí v pořadí domácí „veteráni“ (53,41).

Konečné pořadí mužské kategorie bylo: 1. Sedlice, 2. Hořiněves, 3. Rožnov. Pořadí žen: 1. Hořiněves, 2. Račice nad Trotinou, 3. Sedlice.

 

O putovní pohár obce Rožnov

Ve středu 5. července jsme za krásného letního počasí pořádali 34. ročník soutěže v hasičském sportu. Zahájení proběhlo v 10 hodin a následně se rozběhla kategorie mužů, do které se zaprezentovalo celkem 23 družstev, z toho hned 11 k nám zavítalo z trutnovského okresu. Startovní číslo jedna mělo domácí „áčko“, kterému se nepodařilo ideálně roztáhnout béčka a tak proudaři museli plnit terče z větší vzdálenosti. Nakonec se podařilo dokončit a stanovit úvodní čas na 32,24 (PP 30,29), který však vzápětí překonala Třebihošť (28,54). Průběžný lídr se změnil s dalším týmem – lanžovské „áčko“ zvládlo zastavit časomíru na hodnotě 25,98 (PP 24,31). Následovalo několik méně zdařilých útoků, včetně dvou nedokončených pokusů v podání Dubence „C“ a Sedlice. S číslem 8 startovalo druhé rožnovské družstvo s označením „smíšené“. To dokončilo v čase 40,75 (PP 36,73). Číslo 9 patřilo Havlovicím, kteří potvrdili roli jednoho z favoritů, a s časem 24,43 se dostali do průběžného vedení. Pravý terč se jim podařil naplnit dokonce za 22,05, což jak se později ukázalo, byl nejrychlejší nástřik dne. Lanžovské béčko zapsalo 26,97, Libřice 33,36 a Černožice 32,56. Startovní číslo 13 se o svátečním dnu ukázalo jako číslo šťastné, neboť s ním Dubenec „B“ dosáhl času 24,27. Za zmínku stojí, že oba jejich proudaři dosáhli na tisícinu vteřiny shodného času (24,275). Ze zbývajících družstev se pod hranici 30 vteřin dokázala dostat Jaroměř (27,64), Výrava (25,04) a Zvole (28,17). Startovní listinu uzavíralo domácí „béčko“ (45,00) s Rakváčemi (39,87).

Konečné pořadí kategorie mužů: 1. Dubenec „B“, 2. Havlovice, 3. Výrava. Domácí týmy skončili na 10., 19. a 20. místě. V průběžném hodnocení putovního poháru jsou před posledním ročníkem na prvním místě Havlovice (6). Druhé místo patří Dubenci „B“ (9) a třetí Výravě (11). Teoretickou šanci má ještě čtvrtá Třebihošť (17).

Do ženské kategorie se zapojilo 9 družstev a i zde měl převahu trutnovský okres (5). Zahajovaly Vlčkovice v Podkrkonoší, kde bohužel jejich proudařky byly od terčů velmi daleko a tak nebyly schopny terče naplnit a zapsaly NP. Druhá šla na start Třebihošť a stanovila úvodní čas na 31,80 (PP 28,14). Dubenecké ženy jako první stlačily čas pod hranici 30 vteřin – 29,42 (PP 28,60). To samé se podařilo i Sedlici, ovšem ve výsledku to bylo pomalejší – 29,84 (PP 27,96). Velké problémy s dokončením svého pokusu měly Libřice, které zapsaly čas 61,56. Startovní číslo 6 měly lanžovské obhájkyně loňského prvenství. Pěkně rozběhnutý pokus dokončila levá proudařka za 24,95. Proudařka vpravo udělala ze svého nástřiku trochu drama, ale podařilo se ji zastavit časomíru na 29,32 a o jednu desetinu se tak děvčata z Lanžova dostala na první místo. Zbývající trojice družstev předvedla vyrovnané časy, které ale do pořadí na předních příčkách nepromluvily.

Konečné hodnocení ženské kategorie: 1. Lanžov, 2. Dubenec, 3. Sedlice. V průběžném hodnocení putovního poháru se na první místo dostal Lanžov „A“ (9), druhé místo pro Zvole „A“ (12) a na třetí místo se propadl Lanžov „B“ (15), který letos nestartoval.

Soutěž dětí se stejně jako loni skládala ze dvou samostatných klání. Dopoledne, souběžně s útoky dospělých, probíhala soutěž ve štafetách – upravená štafeta CTIF (počet úseků 7 – vynechány 2 dlouhé volné útoky) a štafeta dvojic. Výsledné pořadí bylo dáno součtem umístění z jednotlivých disciplín. Odpoledne pak následoval požární útok Plamen, který se hodnotil samostatně. Do štafet se zapojilo celkem 13 družstev. V kategorii přípravek startovalo pouze domácí družstvo, takže se umístilo na 1. místě. V mladších dětech zvítězila Výrava „A“, když dokázala vyhrát jak štafetu CTIF (1:11,26), tak i štafetu dvojic (1:06,10). Druhé místo vybojovalo domácí družstvo (5) před Výravou „B“ (6). Ve starších dětech zvítězila Česká Metuje (3), když ve štafetě CTIF brala druhé místo (0:56,85) a ve štafetě dvojic zvítězila (0:54,37). Druhé místo pro Libřice (4) – vítěze štafety CTIF (0:54,53). Bronzová příčka patřila Choustníkovu Hradišti (3).

V požárním útoku, kde se letos běželo poprvé na sklopné terče, startovalo o tři družstva více – celkem tedy 16. Rožnovská přípravka zvítězila za čas 62,58. V kategorii mladších dětí, kde bylo přihlášeno 7 družstev, si to o vítězství rozdala Výrava s Dubencem. Třetí místo obsadilo výravské „béčko“ (22,29), druhé místo pro výravské „áčko“ (21,98) a z vítězství se radoval Dubenec za čas 20,21 (LP 19,11). Domácí družstvo skončilo na 6. místě s časem 30,70. Ve starších dětech, kde byla osmičlenná konkurence, se hned trojice týmů dostala pod hranici 20 vteřin. Nejlépe se vedlo Vítězné „A“ (17,90), druhé místo pro Dubenec (18,14; PP 17,39) a třetí pozice pro Libřice (19,04).

Hladký a rychlý průběh soutěže narušila pouze cca 10 minutová přeháňka v průběhu požárních útoků mladších dětí, kdy byla soutěž přerušena. Následně přišel ještě drobný déšť v průběhu vyhlašování dětských kategorií. Děkujeme všem zúčastněným a budeme se opět těšit za rok – v pátek 5. července 2024.

Výborová schůze

V pátek 23. června proběhla výborová schůze, na které jsme řešili organizační záležitosti červencové soutěže O putovní pohár obce Rožnov.

Červnové pohárové soutěže

V sobotu 10. června se družstvo mužů (smíšené) zúčastnilo soutěže v Lanžově. Běhalo se zde se stroji PS8 a každé družstvo mělo k dispozici dva pokusy. Výsledný čas našeho družstva byl 76,60 a stačil na 7. místo. Zvítězil Velký Vřešťov (52,34) před Lanžovem „B“ (55,53) a Klášterskou Lhotou (57,62).

O týden později – v sobotu 17. června pořádali svoji soutěž hasiči z Libotova. Zde jsme přihlásili družstvo přípravky a mladších dětí, kteří závodili ve štafetě dvojic a požárním útoku. Přípravka v obou disciplínách zvítězila, jelikož se žádné další družstvo nepřihlásilo. Mladší děti dosáhly v útoku času 28,28 a braly 6. místo. Ve štafetě dvojic z toho bylo 5. místo s časem 101,40. V obou disciplínách se na prvním místě umístilo „áčko“ Dubence a na druhém místo dubenecké „béčko“.

Hořiněvský pohár

V sobotu 3. června se družstvo mladších dětí zúčastnilo pohárové soutěže v obci Hořiněves. Soutěž se skládala ze dvou disciplín – požární útok a štafeta Plamen. V konečném hodnocení z toho bylo 5. místo.

Výborová schůze

Poslední květnový pátek (26.5.) patřil tradičně výborové schůzi, na které jsme si naplánovali činnost na další měsíc.

Okrsková soutěž

V úterý 16. května jsme na hřišti za sokolovnou uspořádali postupovou soutěž okrsku Velichovky. I přes nepřízeň počasí, kdy po celou dobu drobně pršelo, se sjela družstva všech sborů z okrsku. Kategorii mužů zahájilo naše družstvo a dokončilo v čase 30,19. Následovaly Velichovky, které po zdržení při náběru vody zastavily stopky na hodnotě 45,94. Zaloňovští muži ukončili kategorii v čase 110,77. Konečné pořadí bylo tedy shodné se startovním pořadím – 1. Rožnov, 2. Velichovky, 3. Zaloňov.

Do ženské kategorie se přihlásila dvě družstva. Začínaly Hustířany, které nastavily laťku na 44,15. Velichovky zaběhly svůj pokus v podobném čase a tak rozhodovaly až setiny – 44,72. Takže i v ženské kategorii se družstva seřadila podle startovních čísel – 1. Hustířany, 2. Velichovky.

Bohdašínský pohár

V sobotu 13. května se družstvo mladších dětí zúčastnilo Bohdašínského poháru. Tato soutěž se skládala ze tří dsciplín – štafety 4×60 metrů, štafety dvojic a požárního útoku. Našemu družstvu se nejlépe vedlo na požárním útoku, kde s časem 54,32 obsadilo 4. místo. Ve štafetě 4×60 metrů to bylo 7. místo za čas 1:04,64 a ve štafetě dvojic místo deváté s časem 1:55,65. V konečném hodnocení z toho byl součet umístění 20, který stačil na celkové 7. místo ze 14 družstev. Zvítězily Nahořany (3) před Bohdašínem (10) a Hustířany (13).

Pálení čarodějnic

V neděli 30. dubna jsme na Bezděku uspořádali tradiční Pálení čarodějnic. Pro příchozí bylo zajištěno drobné občerstvení (pivo, limo, buřty na opékání) a možnost posezení pod stanem či u ohniště. V 19:45 byly odměněny děti, které přišly přestrojené v nějaké masce, případně donesly čarodějnici. Ve 20 hodin pak došlo k zapálení ohně.

Sběr starého železa

V sobotu 29. dubna jsme v obcích Rožnov a Neznášov provedli sběr starého železa a starých autobaterií. Občanům, kteří nám přispěli, děkujeme za spolupráci a podporu našeho spolku.

Výborová schůze

V pátek 28. dubna se členové výboru SDH sešli na pravidelné schůzi, aby naplánovali připravované akce (sběr železa, pálení čarodějnic, červencová hasičská soutěž).

Okrskové školení

Úterý 4. dubna patřilo okrskovému školení pro členy JSDH. Byla proškolena celkem 3 témata – nebezpečí přehřátí, nebezpečí zřícení konstrukcí a uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu.

Rožnovský pohár v ZPV

V sobotu 1. dubna jsme ve spolupráci s OORM Náchod a za podpory Obce Rožnov uspořádali již 24. ročník Rožnovského poháru v ZPV. Kvůli nezpůsobilému terénu a nepříznivému počasí bylo rozhodnuto o náhradní variantě průběhu závodu. Upravená varianta spočívala v tom, že byla zrušena běžecká část a veškeré úkoly na stanovištích se plnily v zázemí místní sokolovny. Jediné stanoviště, které bylo venku, byla střelba.

Hlídky si tak postupně obešly jednotlivá stanoviště, kde se jim rovněž neměřil čas strávený plněním úkolů, a do celkového hodnocení se jim započítávaly trestné body. Při rovnosti součtu bodů rozhodoval o konečném pořadí nižší počet trestných bodů na stanovištích v tomto pořadí: 1. požární ochrana, 2. zdravověda, 3. uzlování, 4. střelba.

V kategorii přípravek obhájily prvenství sousední Velichovky (2) před Horní Radechovou (13), Mezilesí (14) a Hustířany (31). Mezi mladšími dětmi, kde startovalo celkem 16 hlídek, zvítězili velichovští Boys (12). Druhé místo obsadilo „áčko“ Zvole (13). O třetím místu pro velichovská Girls rozhodl menší počet trestných bodů při určování technických prostředků (1) na úkor Mezilesí (2). Obě hlídky totiž posbíraly 15 trestných bodů. Pátá skončila Rtyně v Podkrkonoší (16). Domácí hlídka obsadila sedmé místo (18).

Do starší kategorie bylo zaprezentováno 16 hlídek. Nejlépe se vedlo Mezilesí „A“ (6). Druhé místo si odváží Bukovice (8). Na třetím místě skončily hned dvě hlídky, které posbíraly 9 trestných na střelbě a ostatní stanoviště měly za nula. Konkrétně šlo o Suchý Důl a Bohuslavice. Na pátem místě došlo dokonce ke shodě u tří hlídek – Teplice nad Metují, Hustířany a Česká Metuje „A“. Všechny tyto hlídky chybovaly také pouze na střelbě – 10.

Dorostenecká kategorie hlídek měla zastoupení pouze v podobě velichovských dorostenek. Děvčata zaznamenala 12 trestných na střelbě a jedna chyba se objevila v testu.

Závěrečnou kategorii byla soutěž dorostu – jednotlivců. Mezi dorostenkami zvítězila Veronika Vítková ze Suchého Dolu, která neznamenala ani jeden trestný bod. Druhé místo putuje do Dubence zásluhou Amálie Brožové – ta měla 8 trestných. Další závodnice přihlášeny nebyly. Vítěz dorostenecké kategorie měl v kolonce trestných bodů také 0. Byl jim Patrik Kábrt z Velichovek. O druhé místo se podělila hned trojice soutěžících – shodně posbírali dvě trestné minuty na střelbě, zbytek stanovišť byl v pořádku. Šlo o Davida Plíhala ze Suchého Dolu, Ondru Zolmana ze Zvole a Radima Čečetku z Bohuslavic. Celkem v této kategorii startovalo 8 jednotlivců.

Výborová schůze

Březnová výborová schůze proběhla již v pátek 17.března. Hlavním bodem k řešení byla organizace Závodu požárnické všestrannosti, který se uskuteční v sobotu 1. dubna. Dále došlo k naplánování termínů sběru starého železa. Ten provedeme v sobotu 29. dubna. V neděli 30. dubna je v plánu tradiční Pálení čarodějnic na Bezděku.

Dětský karneval

V neděli 5. března jsme v rožnovské sokolovně uspořádali za podpory Obce Rožnov tradiční Dětský karneval. Pro děti, kterých se po tříleté nucené odmlce sešlo téměř 50, byly připraveny různé hry a soutěže. Na závěr proběhlo vyhlášení nejmladších účastníků, předání balíčků s odměnou za účast a vypuštění balónků z balkonu sálu.

Josefovský hasičský pětiboj

V sobotu 11. února se družstva přípravky a mladších dětí zúčastnila Hasičského pětiboje, který pořádal DDM Klíč Jaroměř – Josefov. Tato soutěž se, jak už název napovídá, skládá z celkem 5 disciplín. Konkrétně jde o: základy topografie, uzlování, hadicové štafety, základů první pomoci a požární ochrany. Přípravka se v konkurenci Holohlav a Pohoří umístila na 2. místě. V mladší kategorii se zúčastnilo celkem 9 týmů a naše družstvo bralo rovněž druhé místo.

Výborová schůze

V pátek 24. února jsme se sešli na pravidelné schůzi, na které byl zhodnocen Hasičský ples. Dále byla řešena organizace Dětského karnevalu, který proběhne v neděli 5. března.

Hasičský ples

V pátek 3. února jsme po nucené tříleté odmlce opět uspořádali tradiční Hasičský ples. K tanci a poslechu pro 191 účastníků zahrála kapela X Band. O půnoci došlo k vydání tomboly, ve které bylo celkem 323 cen. Děkujeme všem, kteří nás podpořili buď účastí nebo příspěvky do tomboly.

Další plánovou akcí je Dětský maškarní karneval, který se v rožnovské sokolovně uskuteční v neděli 5. března od 14 hodin.

Okrskové školení

V úterý 24. ledna se členové JSDH zúčastnili prvního okrskového školení v tomto roce. Tématem byla požární taktika při hašení lesních požárů a dále použití víceúčelového pásu a hadicového vazáku k nouzovému transportu osob a materiálu. Školení proběhlo v Hustířanech.

Výborová schůze

V pátek 20. ledna proběhla první výborová schůze roku 2023, na které se řešil především Hasičský ples. Příprava sálu se uskuteční ve čtvrtek od 17 hodin.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com