Kategorie: Činnost v roce 2020

Výborová schůze

V pátek 11. prosince se za dodržení všech COVID opatření sešel výbor SDH k projednání nutných záležitostí. Především bylo nutné projednat a schválit podání žádostí o dotace na rok 2021. Dalším bodem byl Hasičský ples, který je naplánován na pátek 5. února 2021. O jeho definitivním konání bude rozhodnuto v průběhu ledna s ohledem na aktuální situaci a vydaná nařízení související s nemocí COVID-19.

Plán akcí na rok 2021

Do sekce Kalendář akcí byly vloženy termíny námi připravovaných akcí pro rok 2021. Upozorňujeme, že se uvedené termíny mohou průběžně měnit, případně může dojít ke zrušení jednotlivých událostí. Hlavním důvodem bude aktuální situace ohledně nemoci COVID-19 a s ní spojených vládních nařízení.

Libřický pohár

V sobotu 26. září jsme s družstvem mužů uzavřeli letošní soutěžní sezonu. Konkrétně jsme se zúčastnili soutěže v Libřicích, kde je požární útok prováděn do kopce. Podmínky byly letos navíc ztíženy vytrvalým deštěm, kvůli kterému byla zrušena druhá plánovaná disciplína – štafeta požárních dvojic.

I přes nepřízeň počasí se soutěže zúčastnil slušný počet družstev – v kategorii mužů to bylo 12 týmů. Oproti našim zvyklostem, kdy preferujeme start mezi prvními, jsme šli na start jako sedmí. V té době byli na průběžném prvním místě domácí (39,34). Základna proběhla v našem podání na jistotu, drobné škobrtnutí rozdělovače při dobíhání na značku zdržení neznamenalo, jelikož proudaři si rozdělovač popotáhli svými hadicemi. Pošetřená voda a vyrovnané nástřiky znamenaly výsledný čas 36,87 a průběžné vedení. Zároveň jde o náš dosud nejrychlejší čas na této dráze.

Z vedení jsme se ovšem neradovali dlouho, jelikož následně startující Nahořany zapsaly 33,47. Dále se představilo béčko Dubence (46,69) a Hořiněves (44,04). Smíšené družstvo Havlovic se s časem 33,15 dostalo do vedení. Předposlední Holohlavy (60,90) nás neohrozily a tak jsme čekali, jak se povede Výravě. Její vydařený útok (33,31) nás odsunul na nepopulární čtvrté místo. Na prvních třech místech se tak seřadila družstva, která zaběhla 33,xx: 1. Havlovice, 2. Výrava, 3. Nahořany.

Původně plánovaná soutěž v Jezbinách, která tradičně uzavírá soutěžní sezonu, byla vzhledem ke koronavirové situaci zrušena.

O pohár starosty obce Černožice nad Labem

V sobotu 19. září nás čekala pohárová soutěž v Černožicích, které se zúčastnilo družstvo mužů. Zaprezentováno bylo 9 družstev mužů a 3 družstva žen. Při poradě vedoucích družstev bylo hlasováno o tom, zda se soutěž poběží na jeden pokus, nebo budou umožněny dva pokusy. Náš hlas dostala varianta jednoho pokusu a jelikož hlasování dopadlo půl na půl, tak pořadatelé rozhodli o variantě dvou pokusů.

Jako první se na start postavilo domácí „áčko“, které přes problémy dokončilo v čase 48,09. Druhá startovní pozice patřila našemu družstvu – provedení útoku, až na drobné podklouznutí pravého proudaře na základně, proběhlo na jistotu a výsledkem byl čas 29,00. Jak už se letos stalo „pravidlem“, tak levý proudař byl rychlejší – 27,24. Následovaly vyrovnané pokusy Libřic (33,65), Jaroměře (33,71) a Lanžova „A“ (34,00). První pokusy uzavřelo „béčko“ Lanžova a s časem 28,53 se ujalo vedení.

Do druhých pokusů se rozhodla nakonec nastoupit všechna družstva, kromě našeho. Z 8 startujících se dokázala zlepšit hned pětice týmů – Černožice „A“ (30,93), Malšova Lhota (34,60), Holohlavy (34,62), Černožice „B“ (35,00) a Lanžov „B“ (27,09). Jelikož nás žádné ze zmíněných družstev nedokázalo překonat (kromě Lanžova „B“, který už vedl), stačil nám k uhájení druhého místa jediný pokus. Výsledné pořadí v kategorii mužů tak bylo: 1. Lanžov „B“, 2. Rožnov, 3. Černožice „A“

Soutěž žen si podmanila děvčata z Lanžova (A+B), třetí místo obsadily Libřice.

Hasičský výlet

V sobotu 19. září byl pro členy SDH zorganizován hasičský výlet. Členové kolektivu mladých hasičů navštívili hrad a zámek Staré Hrady a Zoologickou zahradu Chleby. Na tuto část akce byla získána dotace z MŠMT. Pro ostatní členy sboru byla cílem cesty Mladá Boleslav, kde byly provedeny exkurze ve Škoda Muzeu a v Muzeu Metoděje Vlacha (letecké muzeum). Dalším navštíveným místem byla Středověká krčma v Dětenicích.

Pohárová soutěž v Habřině

V sobotu 12. září jsme se s družstvem mužů zúčastnili pohárové soutěže v sousední Habřině, kde se nám v předchozích letech celkem dařilo – v letech 2019 a 2018 jsme zvítězili, v roce 2017 jsme obsadili druhé místo.

Letošní ročník byl jiný v tom, že se tu zároveň konalo okresní kolo v požárním útoku okresu Hradec Králové, tím pádem se běhalo na jednotný stroj Rosenbauer Fox 4, se kterým jsme se seznámili minulý týden na „našem“ (náchodském) okresním kole ve Lhotě za Červeným Kostelcem.

Soutěž zahájilo tradičně domácí družstvo, které dosáhlo času 36,97. My jsme startovali jako druzí a s výsledkem 33,12 (LP 32,27) jsme přebrali vedení v soutěži, které nedokázal nikdo v rámci prvních pokusů překonat. Nejblíže tomu byli Černožice za čas 36,66.

Ve druhých pokusech se dokázala zlepšit hned šestice týmů – my jsme mezi nimi bohužel chyběli (43,23). Jelikož dokázala Jaroměř, která se rovněž minulý týden účastnila okresního kola náchodského okresu, stlačit svůj čas pod hranici 33 vteřin (32,57), obsadili jsme konečné 2. místo.

V rámci této soutěže jsme nabrali další cenné zkušenosti s obsluhou stroje Fox 4, který by se měl od příštího roku objevovat na více soutěžích. Zaškolili jsme si druhého strojníka, v prvním pokusu jsme „poslali“ pomalejší vodu z důvodu mírného zdržení rozdělovače na základně. V druhém pokusu došlo bohužel ke zhnasnutí stroje a bylo nutné jeho znovu nastartování. Dále jsme poskytli veliteli soutěže, potažmo družstvům nejen z hradeckého okresu, rady, jak s tímto strojem zacházet.

Konečné pořadí v kategorii mužů bylo: 1. Jaroměř (32,57), 2. Rožnov (33,12), 3. Holohlavy (34,88). Z hradeckého okresního kola postupují do krajského kola družstva Holohlav a Libřic (36,53).

V kategorii žen byla přihlášena pouze 2 družstva. Zvítězily Libřice (51,66), které zároveň postupují na krajské kolo. Druhé místo obsadil Lanžov (53,69), pro který to byl cenný trénink na trutnovské okresní kolo, které dnes proběhlo v Dubenci.

Soutěže mladých hasičů se zúčastnily pouze kolektivy z Dubence a Holohlav. Dubenec zvítězil ve všech kategoriích (přípravka, mladší, starší). Holohlavy, které měly zastoupení pouze ve starších dětech, braly druhé místo.

Žernovské hry MH

V sobotu 12. září se družstvo mladších dětí zúčastnilo IX. ročníku Žernovských her, které byly složeny ze tří disciplín – požárního útoku Plamen, štafety 4 x 60 metrů a štafety dvojic. Ze štafety dvojic se zapisoval čas 1:50,25 a 6 bodů. Ve štafetě 4 x 60 metrů to bylo 9 bodů za 1:39,71. Nejlépe se dařilo v požárním útoku, kde to za čas 45,16 byly 2 body. V konečném hodnocení se družstvo umístilo na 6. místě (17 bodů). Zvítězila Rtyně v Podkrkonoší (8) před Novým Hrádkem (9) a Nahořany (10). V kategorii mladších dětí bylo přihlášeno celkem 9 družstev.

Dětské sportovní odpoledne

V neděli 6. září jsme na hřišti za sokolovnou uspořádali Dětské sportovní odpoledne. Kromě různých her a soutěží byla pro všechny zúčastněné připravena ukázka použití hasicích přístrojů. Na závěr byly všechny děti odměněny drobnou cenou.

Okresní kolo v požárním útoku

V sobotu 5. září jsme se s družstvem mužů vypravili do Lhoty za Červeným Kostelcem, kde se konalo Okresní kolo v požárním útoku. Na tuto soutěž byl pořadatelem dodán jednotný stroj – Rosenbauer Fox 4. Šlo o jeho premiéru na náchodském okrese a tak byla otázka, jak si s tím jednotlivá družstva poradí?

Jako největší úskalí se ukázalo jeho včasné nastartování a následné „poslání“ vody do hadic. Přesně s tím jsme se potýkali při našem prvním pokusu. Nastartování proběhlo ještě v pořádku, ale přidání plynu se povedlo až po větší časově prodlevě. Výsledný čas prvního pokusu činil 39,88 a zařadil nás na průběžné 3. místo po prvním kole. Vedla domácí Lhota (35,38).

Ve druhém pokusu jsme si s touto činností poradili o cca 7 vteřin rychleji, tudíž to vypadalo na nadějně rozběhnutý pokus. Bohužel zavřené kohouty na rozdělovači znamenaly zdržení a následné zkrácení proudů po jejich otevření náš pokus ukončily.

Jelikož se ve druhých pokusech dokázalo zlepšit hned několik týmů, propadli jsme se v konečném hodnocení na 5. místo. Zvítězilo družstvo z Nahořan (34,66).

V ženské kategorii se nejvíce dařilo děvčatům z Velichovek (32,59).

Členská schůze

V pátek 28. září jsme se sešli na pravidelné členské schůzi, na které jsme dořešili organizaci Dětského sportovního odpoledne. To se uskuteční v pátek 6. září od 14 hodin na hřišti za sokolovnou.

O pohár starostky obce Lanžov

V sobotu 15. srpna jsme se zúčastnili soutěže v nedalekém Lanžově, kam jsme přihlásili družstvo mužů. Nejprve běhala dětská družstva, kde se nejvíce dařilo Hořiněvsi v mladší kategorii (23,58) a Dubenci ve starší kategorii (20,08).

Krátce po 12. hodině začala kategorie mužů, do které se zaprezentovalo celkem 21 družstev. Tradičně zahajovalo domácí „áčko“, které si časem 24,86 vytvořilo nový rekord. Hned po nich jsme šli na řadu my. Pomalejší voda do pravého proudu znamenala výsledný čas 25,17. Vlevo bylo sraženo za 23,75. Následovaly Bílé Poličany, které dokázaly pokořit 20 vteřinovou hranici (19,89). V dalším průběhu soutěže zaznamenaly kvalitní časy Třebnouševes (21,58) a Třebihošť „A“ (21,81). Tyto týmy se takto seřadily na stupních vítězů – 1. Bílé Poličany, 2. Třebnouševes, 3. Třebihošť „A“. Naše družstvo obsadilo nakonec 8. místo.

Početné zastoupení měla i ženská kategorie – celkem 9 týmů. První místo obsadilo domácí „béčko“ (25,12), druhá příčka patřila Bernarticím (25,69) a třetí byly Jeřice (26,98).

O putovní pohár starostky obce Třebihošť

V sobotu 1. srpna jsme se s družstvem mužů zúčastnili pohárové soutěže v Třebihošti. V kategorii mužů bylo přihlášeno celkem 14 týmů. Naše startovní pozice měla hodnotu 11. Začínalo domácí „Áčko“, které dlouhými nástřiky zastavilo časomíru na hodnotě 31,98 (LP 29,97). Následovalo několik méně zdařilých pokusů, včetně nedokončeného útoku Bílých Poličan. Jako šesté startovalo domácí „Béčko“, které se s časem 36,17 (LP 32,05) zařadilo na průběžné druhé místo. Následně se nezadařilo Havlovicím ani Klášterské Lhotě. Pokusy Vlčkovic a Velké Jesenice skončily s označením NP. Ani provedení našeho útoku nebylo bez chyb, ale díky zdržení při sání byli proudaři až na čáře a krásnými nástřiky zavřeli v čase 30,38 (LP 29,49), čímž jsme se dostali do vedení. Ze zbývající trojice se nejlépe vedlo Lanžovu (35,22), Řešetova Lhota nedokončila a Rakváči zaznamenali čas 54,12. Výsledné pořadí tak bylo: 1. Rožnov, 2. Třebihošť „A“, 3. Lanžov. Kromě poháru za 1. místo jsme si odvezli i pohár putovní. Děkujeme SDH Dubenec za doplnění družstva.

Členská schůze

V pátek 24. července proběhla za účelem organizace Dětského sportovního odpoledne členská schůze. Tuto akci máme v plánu uspořádat v neděli 6. září od 14 hodin na hřišti za sokolovnou. V případě nepřízně počasí bude připraven náhradní program v sokolovně.

O pohár obce Rožnov

V neděli 5. července jsme za krásného letního počasí uspořádali již 31. ročník soutěže v požárním útoku, která byla zahájena úderem 10. hodiny. Do kategorie mužů bylo zaprezentováno 21 družstev. Jako první startovalo domácí „áčko“, které nastavilo laťku na hodnotu 28,74 (LP 27,60). Prvním, kdo dokázal tento čas pokořit, byli favorité z Bílých Poličan – 23,92 (LP 22,80). V dalším průběhu soutěže mužů se dařilo především týmům z trutnovského okresu – Dubenec (26,17), Třebihošť (26,39) a Havlovice (27,22). Jejich hegemonii dokázaly narušit pouze Jeřice z jičínského okresu (26,74) a Výrava z hradeckého okresu (24,82). Domácí „béčko“ tuto kategorii uzavřelo s časem 41,45 (LP 38,33). Konečné pořadí muži: 1. Bílé Poličany, 2. Výrava, 3. Dubenec, 8. Rožnov „A“, 15. Rožnov „B“.

Ženskou kategorii, ve které jsme neměli zastoupení, zahájilo ve 12:30 „áčko“ Miletína, které po potížích na pravém proudu dokončilo v čase 45,97 (LP 29,94). Následovalo Zvole „A“ s 28,33, které brzy o pouhých 31 setin předstihl Lanžov – 28,01 (LP 27,11). Stejně jako v kategorii mužů se na první místo dostaly Bílé Poličany – 26,11 (LP 25,60). Ve zbývajícím průběhu soutěže se mezi Bílé Poličany a Lanžov dokázaly vklínit pouze Jeřice – 27,13 (LP 26,39) a tak konečné pořadí deseti družstev žen bylo: 1. Bílé Poličany, 2. Jeřice, 3. Lanžov.

Soutěž dětí, kterou jsme se letos rozhodli uspořádat pouze v disciplíně požární útok, byla zahájena ve 13:45 kategorií přípravek. Zde startovala pouze družstva Miletína (67,15) a Zvole (57,02). V mladších dětech již byla konkurence vyšší – celkem 12 družstev. Naše tuto kategorii zahájilo časem 41,86 (LP 36,90). Z vítězství se radovaly Libřice, které svůj útok dokončily v čase 24,29. Druhé místo obsadil reprezentant ústeckoorlického okresu – Lukavice za čas 24,37. Čas levého proudu byl ovšem 18,68. Medaile za třetí místo putovala do hradeckého okresu – Výrava dokončila za 25,87. Domácí družstvo obsadilo konečné 9. místo.

Do soutěže starších dětí se přihlásilo celkem 17 týmů. Zahajovaly Vlčkovice v Podkrkonoší (29,25) a hned po nich šlo na start naše družstvo, které dokončilo v čase 42,08. O celkové prvenství svedly boj družstva kolektivu SDH Lukavice. Jejich „áčko“ zvládlo svůj pokus za 19,51 (PP 18,11). „Béčko“ bylo o jednu desetinu pomalejší – 19,61 (LP 19,40). Pohár za třetí místo putuje na Trutnovsko zásluhou Choustníkova Hradiště „B“ – 24,61. Nepopulární čtvrté místo obsadilo nakonec „béčko“ Vrchoviny, které své „áčko“ předstihlo o 1,06 vteřiny. Rožnovské družstvo skončilo na 16. místě.

Letošním ročníkem byla zaznamenána rekordní účast 62 družstev. Soutěž byla ukončena v 17:30.

Čištění potoka

V sobotu 4. července jsme na žádost starosty obce dočistily zbývající naplávky potoka Jordánu od naplaveného bláta.

Technická pomoc – následky příval. deště

V sobotu 20. června (v 07:09) vyjela jednotka na žádost starosty obce k vyčištění koryta potoka Jordán. V důsledku čtvrtečního přívalového deště bylo nutné odstranit naplavené bláto.

(Foto: JSDH Rožnov)

Členská schůze

V pátek 19. června jsme se sešli na členské schůzi, na které jsme dořešili organizační záležitosti týkající se pořádání červencové soutěže O pohár obce Rožnov. Příští schůze proběhne v pátek 24. července.

Technická pomoc – čerpání

Ve čtvrtek 18. června byla naše jednotka v 16:15 povolána k odčerpání vodní laguny, která vznikla u rodinného domu v Rožnově po přívalovém dešti (během hodiny napršelo 50 mm). Po příjezdu na místo události jsme pročistili kanálové vpusti, odčerpali vodu ze zaplavené studně a pomohli majitelům nemovistosti s odklizením naplaveného bláta z hospodářského stavení. Pro zamezení případných dalších škod s novou vlnou dešťů byla preventivně postavena hráz z pytlů s pískem. Zpět na základnu jsme se vrátili ve 20:41. O dopravu pytlů s pískem se postarala CPS Hradec Králové ve spolupráci s PS Jaroměř.

(Foto: JSDH Rožnov)

Dotace z Královéhradeckého kraje

V úterý 2. června jsme začali realizovat projekt „Obnova a doplnění vybavení pro celoroční sportovní činnost“. Na tento projekt jsme od Královéhradeckého kraje obdrželi dotaci ve výši 41 000 Kč v rámci Podpory Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji. Realizace spočívala v nákupu vybavení na Podporu činnosti kolektivu mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů.

V realizaci projektu jsme pokračovali v úterý 9. června, kdy jsme zakoupili vybavení pro Podporu všeobecné sportovní činnosti členů sboru dobrovolných hasičů.

Členská schůze

V pátek 29. května proběhla po třech měsících, zaviněnými omezeními a nařízeními spojenými s Covid19, členská schůze. Proběhlo zhodnocení březnového dětského karnevalu, další plánované akce musely být zrušeny. Byli jsme seznámi se výsledky dotačních titulů. Na neděli 21. června byla domluvena brigáda na vyčištění požární nádrže. Na závěr proběhla diskuze ohledně pořádání červencové soutěže. Definitivní podoba soutěže bude stanovena na příští schůzi, která se uskuteční v pátek 19. června.

Požár osobního automobilu

V neděli 3. května byl naší jednotce v 15:05 vyhlášen poplach. Jednalo se o požár osobního automobilu na LPG u Rožnova. Po příjezdu na místo bylo vozidlo nalezeno na kupě, kde v sobotu proběhlo spálení připravené kupy na čarodějnice. Vzhledem k tomu, že bylo vozidlo určeno k likvidaci, byla způsobená škoda nulová. Na místě události jsme zasahovali s profesionální jednotkou z Jaroměře a JSDH Velichovky. Jednotky spolupracovali s PČR a VPP HZS.

(Foto: HZS Královéhradeckého kraje, JSDH Rožnov)

Sběr starého železa

V sobotu 2. května jsme v obcích Rožnov a Neznášov provedli sběr starého železa a autobaterií. Občanům, kteří nám přispěli, děkujeme za spolupráci a podporu.

Pálení čarodějnic

Vzhledem k nařízení Vlády ČR, která neumožnila uspořádat ve čtvrtek 30. dubna tradiční pálení čarodějnic na Bezděku, došlo ke zrušení této akce. S ohledem na požární bezpečnost v letních měsících proběhlo v sobotu 2. května za asistence JSDH Rožnov spálení připravené kupy.

Rožnovský pohár v ZPV – ZRUŠENÍ AKCE

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů v Rožnově v návaznosti na vydané MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví RUŠÍ pořádání letošního ročníku Rožnovského poháru v ZPV naplánované na sobotu 4. dubna 2020. Náhradní termín nebude stanoven – tato akce se v letošním roce konat nebude.


Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Dětský karneval

V neděli 8. března jsme v místní sokolovně uspořádali tradiční Dětský maškarní karneval.

Členská schůze

V pátek 28.2. proběhla za účelem dořešení organizačních záležitostí Dětského karnevalu členská schůze.

Okrsková výroční valná hromada

V pátek 14. února proběhla v Zaloňově Výroční valná hromada okrsku Velichovky. Za náš sbor se jí zúčastnilo celkem 8 členů. Součástí programu byla mimo jiné volba nového výboru. Z našich členů byli zvoleni Jan Pišta do funkce jednatele a hospodáře, Pavel Hartman st. do funkce preventisty a členem výboru pak Filip Andrejs. Pavel Hartman byl okrskem navržen za člena okresní odborné rady preventistů.

Hasičský pětiboj

V sobotu 8. února se družstvo mladších dětí zúčastnilo Hasičského pětiboje. Ten pořádal DDM Klíč Jaroměř – Josefov a skládal se ze základů topografie, uzlování, základů první pomoci, požární ochrany a hadicové štafety. Oproti loňsku tak přibyly dvě disciplíny. Naše družstvo se umístilo na 5. místě. Dva členové družstva zároveň vypomohli SDH Zvole v kategorii přípravky.

Hasičský ples

V pátek 7. února jsme v rožnovské sokolovně uspořádali tradiční Hasičský ples. K poslechu a tanci pro 108 účastníků hrála kapela X Band. O půlnoci byla vydána tombola, ve které bylo celkem 278 cen. Mezi hlavní ceny patřilo divoké prase či sud piva. Děkujeme všem, kteří nás podpořili buď účastí nebo příspěvky do tomboly.

Členská schůze

V pátek 24. ledna proběhla první členská schůze v roce 2020. Hlavním bodem jednání byla příprava Hasičského plesu. Pro členy SDH z ní vyplývá, že příprava sálu je domluvená na čtvrtek 6.2. od 17 hodin, úklid v sobotu 8.2. od 10 hodin.

Odborná příprava

V pátek 17.1. a v sobotu 18.1. se členové JSDH, kteří mají osvědčení pro obsluhu motorových pil, zúčastnili pravidelné roční odborné přípravy. Z důvodu přestavby PS Jaroměř proběhlo školení v hasičské zbrojnici ve Velichovkách.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com