Čvn 17 2018

Čištění Jordánu

V neděli 17. června provedli členové JSDH, na žádost starosty obce, očištění chodníků v korytě potoka Jordán.

Čvn 17 2018

O pohár obce Libotov

V sobotu 16. června se naše soutěžní družstva zúčastnila pohárové soutěže v Libotově. Začínalo se dětskými družstvy a náš sbor zastupovala přípravka a mladší děti. Přípravka se v konkurenci dalších 2 družstev umístila na stříbrné příčce (67,97). Zvítězil Verdek (56,31), Dubenec obsadil 3. místo (71,07). V soutěži mladších dětí bylo zaprezentováno celkem 9 družstev. Nejvíce se dařilo Dubenci. „Áčko“ zvítězilo (25,72), „béčko“ skončilo druhé (30,66) a třetí příčku obsadilo Hostinné „A“ (30,69). Naše družstvo bylo čtvrté (34,56).

Po přestavbě dráhy se rozběhla i soutěž dospělých – nejprve kategorie mužů, do které se přihlásilo 11 týmů. Jak se později ukázalo, tak šlo o soutěž nezdařených útoků. Zahajovala Jaroměř, která po problému na sání dokončila v čase 61,88. Dubenec, jenž nasadil kombinované družstvo dorostenců doplněné o zkušené harcovníky, ukončil za 58,72, následovala Žireč (56,25). Jako čtvrté šlo na řadu naše družstvo, ale problémy při sání doplněné o zhasnutý stroj, znamenaly výsledný čas 45,69. Následovali favorité z Velkého Vřešťova (60,31) a Třebihošti (60,41). Vítězný útok tak všem přihlížejícím museli ukázat až zástupci Lanžova (34,40), za které se ihned zařadili domácí (41,25) a jelikož v závěru startující Bílé Poličany (34,53) byly „odměněny“ červeným praporkem, tak umístění na prvních třech místech bylo: 1. Lanžov, 2. Libotov „A“, 3. Rožnov.

Čvn 17 2018

Oslavy 120 let SDH Semonice

V sobotu 16. června jsme se s CAS 16 zúčastnili oslav 120 let od založení SDH Semonice.

Čvn 10 2018

Čištění požární nádrže

V pátek 8. června proběhla každoroční brigáda na vyčištění požární nádrže.

Čvn 05 2018

Strojnický den

V pondělí 4. června proběhl v Rožnově u požární nádrže strojnický den okrsku Velichovky. Cílem této akce, kterou jsme v rámci okrsku uspořádali vůbec poprvé, bylo prověření akceschopnosti techniky, kterou jednotlivé jednotky disponují. Členové jednotek se mohli rovněž seznámit s novou výbavou, která jim byla zakoupena a dosud nebyla příležitost si ji v praxi vyzkoušet.

Kromě naší jednotky se akce zúčastnila i jednotka z Velichovek.

Kvě 29 2018

O putovní pohár obce Rožnov – pozvánka

Ve čtvrtek 5. července (státní svátek) pořádáme již XXIX. ročník soutěže v požárním sportu. Místem konání je hřiště za sokolovnou, prezence družstev bude probíhat od 9:00 do 9:45, zahájení je naplánováno na 10. hodinu. Soutěžit se bude v kategoriích muži,
ženy, přípravka, mladší děti a starší děti.
Útok mužů a žen bude probíhat klasicky – muži na 3 hadice B75, ženy na 2 hadice B75 a 4 hadice C52. Soutěž dětí se bude skládat ze štafety dvojic, upravené štafety CTIF a požárního útoku Plamen. Ve štafetě CTIF jsou vypuštěny 2 dlouhé volné úseky, tím je trať určena pro 7 členů.
Soutěž mužů a žen se zároveň započítává do hodnocení soutěže O putovní pohár (2015 – 2019). Letošním vítězům bude pohár zapůjčen do příštího ročníku (závěrečné vyhodnocení putovního poháru bude provedeno až v roce 2019).
K přihlášení můžete využít online formulář. Startovní pořadí v kategorii muži a ženy určí pořadatel (na základě příjezdu jednotlivých družstev s přihlédnutím k požadavkům předem přihlášených družstev přes online formulář). Určení startovního pořadí v dětských
kategoriích bude provedeno při poradě vedoucích družstev po nástupu. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na: janpista@seznam.cz (družstva mužů a žen) nebo kodes@tiscali.cz (družstva dětí), případně můžete využít i další kontakty uvedené v pozvánce.

Kvě 27 2018

Josefovský pohár

V sobotu 26. května se naše družstva zúčastnila pohárové soutěže v Josefově. Soutěž zahájila přípravka, která dokončila v čase 56,43 a v celkovém hodnocení své kategorie obsadila třetí místo za Zvolí (33,72) a Holohlavy (45,56).

Mužskou kategorii, která běhala z druhé základny, zahájilo, trochu netradičně, také naše družstvo. Výsledný čas činil 31,12 a tak jsme s napětím sledovali, který ze zbývajících 10 týmů se k nám dokáže přiblížit, případně nás překonat. Třetí běželi Libřice a dosáhli na čas 32,90, následovala Jaroměř s 33,53. Posledním, kdo se dokázal vejít pod 34 vteřin bylo „béčko“ Zvole (33,69). Kromě poháru za první místo jsme si přivezli i pohár putovní, který jsme již vlastnili v roce 2010. Pořadí mužské kategorie bylo: 1. Rožnov, 2. Libřice, 3. Jaroměř.

V kategorii mladších bylo zaprezentováno celkem 8 družstev. Zahajovala Výrava, která předvedla útok za 18,32, následovaly děti z Libřic, které byly horší o necelou vteřinu (19,22). Tato družstva se zaslouženě podělila o první dvě příčky. Zbývající bojovali o třetí místo. To nakonec obsadily Semonice (35,63). Naše družstvo, které tuto kategorii uzavíralo, dosáhlo času 37,47 a skončilo na 5. místě.

Fotografie ze soutěže jsou vloženy.

Kvě 27 2018

Členská schůze

V pátek 25. května proběhla pravidelná členská schůze. Byli jsme seznámeni s vyúčtováním dubnových akcí – ZPV a Pálení čarodějnic. Dále byly naplánovány brigády na měsic červen. V sobotu 9. června bude provedeno vyčištění požární nádrže (sraz v 8:00) a v neděli 17. června očištění chodníčků v korytě potoka Jordán v celé obci (sraz rovněž v 8:00). Červnová schůze se uskuteční o týden dříve, než je obvyklé, tj. v pátek 22. června. Hlavním bodem bude organizační zajištění červencové soutěže v požárním sportu.

Kvě 16 2018

Okrsková soutěž

V pondělí 14. května uspořádal náš sbor na hřišti za sokolovnou okrskovou soutěž v požárním útoku. Zúčastnila se celkem 3 družstva mužů a 1 družstvo žen. Vítězem mužské kategorie se stalo naše družstvo (34,13) před Zaloňovem (51,02) a Velichovkami (62,03).

Děvčata z Velichovek dokončila v čase 39,60 a ve své kategorii zvítězila. Oba vítězné týmy by měly náš okrsek reprezentovat na okresním kole v požárním sportu v Náchodě.

Kvě 13 2018

Soutěžní činnost mladých hasičů

V sobotu 5. května se družstva přípravky a mladších dětí zúčastnila pohárové soutěže v Brodě nad Labem, kterou pořádal SDH Heřmanice. Soutěžilo se v požárním útoku. Přípravka obsadila s časem 44,31 druhé místo, mladší žáci brali za čas 36,96 čtvrté místo. Následující sobotu – 12. května pořádal soutěž SDH Vlčkovice v Podkrkonoší. Zde se závodilo ve štafetě dvojic a požárním útoku. Náš sbor zastupovalo družstvo mladších dětí. To se v požárním útoku umístilo na 14. místě (čas 37,90) a ve štafetě dvojic na 13. místě. Ve fotogalerii naleznete jak fotografie z Brodu (Heřmanic) nad Labem, tak i z Vlčkovic.

Kvě 06 2018

Nová verze webu

Právě byla spuštěna nová verze webových stránek. Než bude dokončen kompletní přesun dat, nemusí některé části webu fungovat správně.

Děkujeme za pochopení.

Kvě 01 2018

Pálení čarodějnic

V pondělí 30. dubna jsme za příjemného jarního počasí uspořádali na Bezděku tradiční Pálení čarodějnic. Pro příchozí jsme zajistili občerstvení (pivo, limo, špekáčky, …), posezení a ohniště na opékání špekáčků. V 19:45 jsme odměnili všechny děti, které přišly v masce čarodějnice, drobnými cenami. A ty ostatní, které nebyly v masce, od nás dostaly menší sladkost. K zapálení ohně došlo ve 20 hodin. Foto vloženo.

Kvě 01 2018

Členská schůze

V pátek 27. dubna jsme se sešli na členské schůzi, kde jsme především dořešili organizační záležitosti k pálení čarodějnic.

Dub 21 2018

Sběr starého železa

V sobotu 21. dubna provedli členové sboru v obcích Rožnov a Neznášov sběr starého železa a autobaterií. Všem, kteří nám přispěli, děkujeme.

Dub 21 2018

Odborná příprava

Ve čtvrtek 19. dubna se velitelé jednotky zúčastnili cyklické odborné přípravy velitelů (COP V8) na Klučance.

Dub 08 2018

Rožnovský pohár v ZPV

V sobotu 7. dubna jsme ve spolupráci s OORM Náchod a za podpory Obce Rožnov uspořádali jubilejní 20. ročník Rožnovského poháru v ZPV. Účastníky přivítalo krásné jarní počasí. Zaprezentovalo se celkem 7 hlídek přípravky, rekordních 24 hlídek mladších dětí, 14 hlídek starších dětí, 4 dorostenecké hlídky a 3 jednotlivci. Součet zúčastněných hlídek 49 vyrovnal loňskou druhou nejvyšší účast v historii – více hlídek bylo pouze v roce 2008 (51).
Samotná soutěž se rozběhla kolem 9:30 a jako první na trať vyběhla domácí přípravka, která nakonec tuto kategorii vyhrála. Druhé místo obsadily Velichovky, třetí skončil Verdek.
V kategorii mladších dětí zvítězily Brzice, když druhý Nový Hrádek „A“ porazili o více jak 6 minut. Třetí místo vybojovalo „béčko“ Bohuslavic, když své „áčko“, které bylo čtvrté, porazilo o půl minuty. Domácí hlídka skončila na 22. místě.
Ve starších dětech se nejvíce dařilo Suchému Dolu. Druhé Brzice skončily se ztrátou čtyř a půl minut, o dalších 5 minut zpět byly Velichovky. Čtvrté místo obsadil Žďár nad Metují. Domácí hlídka v této kategorii zastoupení neměla.
V dorosteneckých hlídkách zvítězil Bohdašín před Českými Velichovkami (kombinované družstvo Česká Metuje a Velichovky), Rtyní v Podkrkonoší a Holohlavy. V dorostencích jednotlivcích zvítězil Jakub Hejzlar z Bělovse, když neměl žádného dalšího soupeře. V dorostenkách vyhrála Marie Magdaléna Poláková z Bohuslavic před Anetou Vláškovou ze Zvole.

 

Bře 24 2018

Členská schůze

V pátek 23. března proběhla další z pravidelných členských schůzí SDH. Byli jsme seznámeni s finanční stránkou proběhlých akcí. Zároveň bylo rozhodnuto, že v příštím roce nebudeme z důvodu nízkého zájmu pořádat Maškarní bál. Dále jsme se věnovali připravovaným akcím, které nás v dubnu čekají. Nejprve jde o Rožnovský pohár v ZPV, který pořádáme v sobotu 7. dubna. Příprava této akce bude v pátek 6.4. od 17:00, v sobotu se sejdeme v 07:00. V sobotu 21. dubna proběhne v obcích Rožnov a Neznášov sběr starého železa a autobaterií. Začátek sběru je naplánován na 13. hodinu. Poslední dubnovou akcí bude tradiční pálení čarodějnic na Bezděku.
Příští schůze proběhne v řádném termínu – pátek 27. dubna.

Bře 24 2018

Odborná příprava

Týden po velitelích (středa 21.března) se na PS Jaroměř účastnili strojníci a někteří členové JSDH strojnického dne.

Bře 15 2018

Odborná příprava

Ve středu 14. března absolvovali velitelé naší JSDH velitelský den na PS Jaroměř, který byl zaměřen na vybraná témata z odborné přípravy pro rok 2018. Na závěr školení nám byly předvedeny způsoby otevírání zabouchnutých dveří.

Bře 08 2018

Školení JSDH

V pondělí 5. března se členové výjezdové jednotky účastnili dalšího školení pořádaného okrskem Velichovky. Tématy tentokrát byla přetlaková ventilace a požáry střešních konstrukcí.

Bře 08 2018

Dětský karneval

V neděli 4. března jsme v rožnovské sokolovně uspořádali Dětský maškarní karneval, kterého se zúčastnilo cca 60 dětí. Pro děti a jejich doprovod byly připraveny různé hry a soutěže o drobné ceny. Na závěr byl každý odměněn menším balíčkem. Foto zde.

Bře 03 2018

Maškarní bál

V pátek 2. března jsme uzavřeli plesovou sezonu v obci Rožnov tradičním Maškarním bálem. Vzhledem k pokračující chřipkové epidemii se ho zúčastnilo pouze 60 lidí, kterým děkujeme za účast. Do vyhodnocení nejhezčí masky se zapojilo 7 převleků a tak jsme tentokrát odměnili všechny. Páté místo obsadil pár motýlků, čtvrté skončily pastelky, které na parketě doprovázely i guma s ořezávátkem. Na třetím místě se umístila parta zombíků, druhá byla dvojice LEGO panáčků a za nejhezčí masku letošního bálu byl zvolen biatlonista, který se na právě skončených olympijských hrách umístil na bramborové pozici. O hudbení doprovod se postarala kapela MP2. Fotografie vloženy.

Úno 18 2018

Členská schůze

V pátek 16. února jsme se sešli na členské schůzi, kde jsme dořešili Maškarní bál a Dětský karneval. Tyto akce nás čekají o prvním březnovém víkendu.

Úno 10 2018

Okrsek Velichovky

V pátek 9. února se zástupci sboru zúčastnili Výroční valné hromady okrsku Velichovky. Shrnutí celoroční činnosti proběhlo v Zaloňově.

Úno 10 2018

Školení JSDH

V úterý 6. února byli členové výjezdové jednotky proškoleni na Bezpečnost práce. Školení bylo pořádáno v rámci okrsku Velichovky a uskutečnilo se v Zaloňově.

Úno 03 2018

Hasičský ples

V pátek 2. února jsme v rožnovské sokolovně uspořádali tradiční Hasičský ples. K tanci a poslechu pro 151 účastníků zahrála kapela X Band. Zhruba dvacítka fotografií byla nahrána do fotogalerie, fotky z Funboxu (fotokoutku) Matěje Sládka si můžete prohlédnout pod tímto odkazem (Facebook).

Led 28 2018

Členská schůze

V pátek 26. ledna proběhla, za účelem dořešení organizačních záležitostí Hasičského plesu, první letošní členská schůze.

Led 05 2018

Kalendář akcí

V sekci „Kalendář akcí“ byly aktualizovány termíny u akcí, které máme v plánu letos uspořádat.