Čvn 06 2023

O putovní pohár obce Rožnov – pozvánka

Ve středu 5. července (státní svátek) pořádáme XXXIV. ročník soutěže v požárním sportu. Místem konání je hřiště za sokolovnou. Prezence družstev začíná v 9 hodin, pro kategorii mužů a žen bude ukončena v 09:45, dětská družstva se mohou přihlásit až do 13:15. Zahájení soutěže mužů je naplánováno na 10. hodinu, po skončení této kategorie budou pokračovat ženy. Zahájení soutěže dětí proběhne v 13:30 (v případě protažení soutěže dospělých ihned po jejím skončení). Soutěžit se bude v disciplíně požární útok v kategoriích muži, ženy, přípravka, mladší děti a starší děti.

Útok mužů a žen bude probíhat klasicky dle Směrnice hasičských sportovních soutěží a pravidel požárního sportu – muži na 3 hadice B75, ženy na 2 hadice B75 a 4 hadice C52. Soutěž dětí v požárním útoku Plamen.

Pro družstva dětí bude připravena samostatná (nepovinná) soutěž ve štafetách. Ta se skládá ze štafety dvojic a upravené štafety CTIF a proběhne souběžně se soutěží mužů a žen. Z toho důvodu se musí družstva, která se budou chtít této soutěže zúčastnit, zaprezentovat do 09:45.

 

Žádáme zástupce družstev, aby nám potvrdili svoji účast. Nejvhodnějším způsobem je vyplnit online formulář. Startovní pořadí si muži a ženy zvolí při online přihlášení, ostatním určí pořadatel (podle pořadí zaplacení startovného při prezenci). V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na: janpista@seznam.cz, případně můžete využít i kontakty uvedené v pozvánce.

 

Čvn 05 2023

Výborová schůze

Poslední květnový pátek (26.5.) patřil tradičně výborové schůzi, na které jsme si naplánovali činnost na další měsíc.

Kvě 17 2023

Okrsková soutěž

V úterý 16. května jsme na hřišti za sokolovnou uspořádali postupovou soutěž okrsku Velichovky. I přes nepřízeň počasí, kdy po celou dobu drobně pršelo, se sjela družstva všech sborů z okrsku. Kategorii mužů zahájilo naše družstvo a dokončilo v čase 30,19. Následovaly Velichovky, které po zdržení při náběru vody zastavily stopky na hodnotě 45,94. Zaloňovští muži ukončili kategorii v čase 110,77. Konečné pořadí bylo tedy shodné se startovním pořadím – 1. Rožnov, 2. Velichovky, 3. Zaloňov.

Do ženské kategorie se přihlásila dvě družstva. Začínaly Hustířany, které nastavily laťku na 44,15. Velichovky zaběhly svůj pokus v podobném čase a tak rozhodovaly až setiny – 44,72. Takže i v ženské kategorii se družstva seřadila podle startovních čísel – 1. Hustířany, 2. Velichovky.

Kvě 17 2023

Bohdašínský pohár

V sobotu 13. května se družstvo mladších dětí zúčastnilo Bohadšínského poháru. Tato soutěž se skládala ze tří dsciplín – štafety 4×60 metrů, štafety dvojic a požárního útoku. Našemu družstvu se nejlépe vedlo na požárním útoku, kde s časem 54,32 obsadilo 4. místo. Ve štafetě 4×60 metrů to bylo 7. místo za čas 1:04,64 a ve štafetě dvojic místo deváté s časem 1:55,65. V konečném hodnocení z toho byl součet umístění 20, který stačil na celkové 7. místo ze 14 družstev. Zvítězily Nahořany (3) před Bohdašínem (10) a Hustířany (13).

Kvě 02 2023

Pálení čarodějnic

V neděli 30. dubna jsme na Bezděku uspořádali tradiční Pálení čarodějnic. Pro příchozí bylo zajištěno drobné občerstvení (pivo, limo, buřty na opékání) a možnost posezení pod stanem či u ohniště. V 19:45 byly odměněny děti, které přišly přestrojené v nějaké masce, případně donesly čarodějnici. Ve 20 hodin pak došlo k zapálení ohně.

Kvě 02 2023

Sběr starého železa

V sobotu 29. dubna jsme v obcích Rožnov a Neznášov provedli sběr starého železa a starých autobaterií. Občanům, kteří nám přispěli, děkujeme za spolupráci a podporu našeho spolku.

Kvě 02 2023

Výborová schůze

V pátek 28. dubna se členové výboru SDH sešli na pravidelné schůzi, aby naplánovali připravované akce (sběr železa, pálení čarodějnic, červencová hasičská soutěž).

Dub 10 2023

Okrskové školení

Úterý 4. dubna patřilo okrskovému školení pro členy JSDH. Byla proškolena celkem 3 témata – nebezpečí přehřátí, nebezpečí zřícení konstrukcí a uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu.

Dub 02 2023

Rožnovský pohár v ZPV

V sobotu 1. dubna jsme ve spolupráci s OORM Náchod a za podpory Obce Rožnov uspořádali již 24. ročník Rožnovského poháru v ZPV. Kvůli nezpůsobilému terénu a nepříznivému počasí bylo rozhodnuto o náhradní variantě průběhu závodu. Upravená varianta spočívala v tom, že byla zrušena běžecká část a veškeré úkoly na stanovištích se plnily v zázemí místní sokolovny. Jediné stanoviště, které bylo venku, byla střelba.

Hlídky si tak postupně obešly jednotlivá stanoviště, kde se jim rovněž neměřil čas strávený plněním úkolů, a do celkového hodnocení se jim započítávaly trestné body. Při rovnosti součtu bodů rozhodoval o konečném pořadí nižší počet trestných bodů na stanovištích v tomto pořadí: 1. požární ochrana, 2. zdravověda, 3. uzlování, 4. střelba.

V kategorii přípravek obhájily prvenství sousední Velichovky (2) před Horní Radechovou (13), Mezilesí (14) a Hustířany (31). Mezi mladšími dětmi, kde startovalo celkem 16 hlídek, zvítězili velichovští Boys (12). Druhé místo obsadilo „áčko“ Zvole (13). O třetím místu pro velichovská Girls rozhodl menší počet trestných bodů při určování technických prostředků (1) na úkor Mezilesí (2). Obě hlídky totiž posbíraly 15 trestných bodů. Pátá skončila Rtyně v Podkrkonoší (16). Domácí hlídka obsadila sedmé místo (18).

Do starší kategorie bylo zaprezentováno 16 hlídek. Nejlépe se vedlo Mezilesí „A“ (6). Druhé místo si odváží Bukovice (8). Na třetím místě skončily hned dvě hlídky, které posbíraly 9 trestných na střelbě a ostatní stanoviště měly za nula. Konkrétně šlo o Suchý Důl a Bohuslavice. Na pátem místě došlo dokonce ke shodě u tří hlídek – Teplice nad Metují, Hustířany a Česká Metuje „A“. Všechny tyto hlídky chybovaly také pouze na střelbě – 10.

Dorostenecká kategorie hlídek měla zastoupení pouze v podobě velichovských dorostenek. Děvčata zaznamenala 12 trestných na střelbě a jedna chyba se objevila v testu.

Závěrečnou kategorii byla soutěž dorostu – jednotlivců. Mezi dorostenkami zvítězila Veronika Vítková ze Suchého Dolu, která neznamenala ani jeden trestný bod. Druhé místo putuje do Dubence zásluhou Amálie Brožové – ta měla 8 trestných. Další závodnice přihlášeny nebyly. Vítěz dorostenecké kategorie měl v kolonce trestných bodů také 0. Byl jim Patrik Kábrt z Velichovek. O druhé místo se podělila hned trojice soutěžících – shodně posbírali dvě trestné minuty na střelbě, zbytek stanovišť byl v pořádku. Šlo o Davida Plíhala ze Suchého Dolu, Ondru Zolmana ze Zvole a Radima Čečetku z Bohuslavic. Celkem v této kategorii startovalo 8 jednotlivců.

Bře 19 2023

Výborová schůze

Březnová výborová schůze proběhla již v pátek 17.března. Hlavním bodem k řešení byla organizace Závodu požárnické všestrannosti, který se uskuteční v sobotu 1. dubna. Dále došlo k naplánování termínů sběru starého železa. Ten provedeme v sobotu 29. dubna. V neděli 30. dubna je v plánu tradiční Pálení čarodějnic na Bezděku.

Bře 09 2023

Dětský karneval

V neděli 5. března jsme v rožnovské sokolovně uspořádali za podpory Obce Rožnov tradiční Dětský karneval. Pro děti, kterých se po tříleté nucené odmlce sešlo téměř 50, byly připraveny různé hry a soutěže. Na závěr proběhlo vyhlášení nejmladších účastníků, předání balíčků s odměnou za účast a vypuštění balónků z balkonu sálu.

Bře 08 2023

Josefovský hasičský pětiboj

V sobotu 11. února se družstva přípravky a mladších dětí zúčastnila Hasičského pětiboje, který pořádal DDM Klíč Jaroměř – Josefov. Tato soutěž se, jak už název napovídá, skládá z celkem 5 disciplín. Konkrétně jde o: základy topografie, uzlování, hadicové štafety, základů první pomoci a požární ochrany. Přípravka se v konkurenci Holohlav a Pohoří umístila na 2. místě. V mladší kategorii se zúčastnilo celkem 9 týmů a naše družstvo bralo rovněž druhé místo.

Úno 27 2023

Výborová schůze

V pátek 24. února jsme se sešli na pravidelné schůzi, na které byl zhodnocen Hasičský ples. Dále byla řešena organizace Dětského karnevalu, který proběhne v neděli 5. března.

Úno 05 2023

Hasičský ples

V pátek 3. února jsme po nucené tříleté odmlce opět uspořádali tradiční Hasičský ples. K tanci a poslechu pro 191 účastníků zahrála kapela X Band. O půnoci došlo k vydání tomboly, ve které bylo celkem 323 cen. Děkujeme všem, kteří nás podpořili buď účastí nebo příspěvky do tomboly.

Další plánovou akcí je Dětský maškarní karneval, který se v rožnovské sokolovně uskuteční v neděli 5. března od 14 hodin.

Led 25 2023

Okrskové školení

V úterý 24. ledna se členové JSDH zúčastnili prvního okrskového školení v tomto roce. Tématem byla požární taktika při hašení lesních požárů a dále použití víceúčelového pásu a hadicového vazáku k nouzovému transportu osob a materiálu. Školení proběhlo v Hustířanech.

Led 22 2023

Výborová schůze

V pátek 20. ledna proběhla první výborová schůze roku 2023, na které se řešil především Hasičský ples. Příprava sálu se uskuteční ve čtvrtek od 17 hodin.

Led 02 2023

Poslední kondiční jízda roku

V sobotu 31. prosince uspořádali Hasiči Dubenec Poslední kondiční jízdu roku 2022. Naše jednotka se ho zúčastnila s oběma vozidly – CAS 16 i VEA. Na trasu letošního ročníku o vzdálenosti 56 km se vydalo celkem 53 vozů (včetně doprovodných) z 27 jednotek.

Video z průjezdu kolony kruhovým objezdem ve Dvoře Králové nad Labem:

Foto:

Led 02 2023

Výborová schůze

V pátek 30. prosince se uskutečnila poslední výborová schůze roku 2022. Hlavním bodem byly organizační záležitosti Hasičského plesu, který proběhne v pátek 3. února od 20 hodin v rožnovské sokolovně.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com