Srp 02 2020

O putovní pohár starostky obce Třebihošť

V sobotu 1. srpna jsme se s družstvem mužů zúčastnili pohárové soutěže v Třebihošti. V kategorii mužů bylo přihlášeno celkem 14 týmů. Naše startovní pozice měla hodnotu 11. Začínalo domácí „Áčko“, které dlouhými nástřiky zastavilo časomíru na hodnotě 31,98 (LP 29,97). Následovalo několik méně zdařilých pokusů, včetně nedokončeného útoku Bílých Poličan. Jako šesté startovalo domácí „Béčko“, které se s časem 36,17 (LP 32,05) zařadilo na průběžné druhé místo. Následně se nezadařilo Havlovicím ani Klášterské Lhotě. Pokusy Vlčkovic a Velké Jesenice skončily s označením NP. Ani provedení našeho útoku nebylo bez chyb, ale díky zdržení při sání byli proudaři až na čáře a krásnými nástřiky zavřeli v čase 30,38 (LP 29,49), čímž jsme se dostali do vedení. Ze zbývající trojice se nejlépe vedlo Lanžovu (35,22), Řešetova Lhota nedokončila a Rakváči zaznamenali čas 54,12. Výsledné pořadí tak bylo: 1. Rožnov, 2. Třebihošť „A“, 3. Lanžov. Kromě poháru za 1. místo jsme si odvezli i pohár putovní. Děkujeme SDH Dubenec za doplnění družstva.

Srp 02 2020

Členská schůze

V pátek 24. července proběhla za účelem organizace Dětského sportovního odpoledne členská schůze. Tuto akci máme v plánu uspořádat v neděli 6. září od 14 hodin na hřišti za sokolovnou. V případě nepřízně počasí bude připraven náhradní program v sokolovně.

Akce může být v návaznosti na vydaných opatřeních v souvislosti se šířením nemoci Covid-19 zrušena.

Čvc 06 2020

O pohár obce Rožnov

V neděli 5. července jsme za krásného letního počasí uspořádali již 31. ročník soutěže v požárním útoku, která byla zahájena úderem 10. hodiny. Do kategorie mužů bylo zaprezentováno 21 družstev. Jako první startovalo domácí „áčko“, které nastavilo laťku na hodnotu 28,74 (LP 27,60). Prvním, kdo dokázal tento čas pokořit, byli favorité z Bílých Poličan – 23,92 (LP 22,80). V dalším průběhu soutěže mužů se dařilo především týmům z trutnovského okresu – Dubenec (26,17), Třebihošť (26,39) a Havlovice (27,22). Jejich hegemonii dokázaly narušit pouze Jeřice z jičínského okresu (26,74) a Výrava z hradeckého okresu (24,82). Domácí „béčko“ tuto kategorii uzavřelo s časem 41,45 (LP 38,33). Konečné pořadí muži: 1. Bílé Poličany, 2. Výrava, 3. Dubenec, 8. Rožnov „A“, 15. Rožnov „B“.

Ženskou kategorii, ve které jsme neměli zastoupení, zahájilo ve 12:30 „áčko“ Miletína, které po potížích na pravém proudu dokončilo v čase 45,97 (LP 29,94). Následovalo Zvole „A“ s 28,33, které brzy o pouhých 31 setin předstihl Lanžov – 28,01 (LP 27,11). Stejně jako v kategorii mužů se na první místo dostaly Bílé Poličany – 26,11 (LP 25,60). Ve zbývajícím průběhu soutěže se mezi Bílé Poličany a Lanžov dokázaly vklínit pouze Jeřice – 27,13 (LP 26,39) a tak konečné pořadí deseti družstev žen bylo: 1. Bílé Poličany, 2. Jeřice, 3. Lanžov.

Soutěž dětí, kterou jsme se letos rozhodli uspořádat pouze v disciplíně požární útok, byla zahájena ve 13:45 kategorií přípravek. Zde startovala pouze družstva Miletína (67,15) a Zvole (57,02). V mladších dětech již byla konkurence vyšší – celkem 12 družstev. Naše tuto kategorii zahájilo časem 41,86 (LP 36,90). Z vítězství se radovaly Libřice, které svůj útok dokončily v čase 24,29. Druhé místo obsadil reprezentant ústeckoorlického okresu – Lukavice za čas 24,37. Čas levého proudu byl ovšem 18,68. Medaile za třetí místo putovala do hradeckého okresu – Výrava dokončila za 25,87. Domácí družstvo obsadilo konečné 9. místo.

Do soutěže starších dětí se přihlásilo celkem 17 týmů. Zahajovaly Vlčkovice v Podkrkonoší (29,25) a hned po nich šlo na start naše družstvo, které dokončilo v čase 42,08. O celkové prvenství svedly boj družstva kolektivu SDH Lukavice. Jejich „áčko“ zvládlo svůj pokus za 19,51 (PP 18,11). „Béčko“ bylo o jednu desetinu pomalejší – 19,61 (LP 19,40). Pohár za třetí místo putuje na Trutnovsko zásluhou Choustníkova Hradiště „B“ – 24,61. Nepopulární čtvrté místo obsadilo nakonec „béčko“ Vrchoviny, které své „áčko“ předstihlo o 1,06 vteřiny. Rožnovské družstvo skončilo na 16. místě.

Letošním ročníkem byla zaznamenána rekordní účast 62 družstev. Soutěž byla ukončena v 17:30.

Čvc 06 2020

Čištění potoka

V sobotu 4. července jsme na žádost starosty obce dočistily zbývající naplávky potoka Jordánu od naplaveného bláta.

Čvn 20 2020

Technická pomoc – následky příval. deště

V sobotu 20. června (v 07:09) vyjela jednotka na žádost starosty obce k vyčištění koryta potoka Jordán. V důsledku čtvrtečního přívalového deště bylo nutné odstranit naplavené bláto.

(Foto: JSDH Rožnov)

Čvn 20 2020

Členská schůze

V pátek 19. června jsme se sešli na členské schůzi, na které jsme dořešili organizační záležitosti týkající se pořádání červencové soutěže O pohár obce Rožnov. Příští schůze proběhne v pátek 24. července.

Čvn 19 2020

Technická pomoc – čerpání

Ve čtvrtek 18. června byla naše jednotka v 16:15 povolána k odčerpání vodní laguny, která vznikla u rodinného domu v Rožnově po přívalovém dešti (během hodiny napršelo 50 mm). Po příjezdu na místo události jsme pročistili kanálové vpusti, odčerpali vodu ze zaplavené studně a pomohli majitelům nemovistosti s odklizením naplaveného bláta z hospodářského stavení. Pro zamezení případných dalších škod s novou vlnou dešťů byla preventivně postavena hráz z pytlů s pískem. Zpět na základnu jsme se vrátili ve 20:41. O dopravu pytlů s pískem se postarala CPS Hradec Králové ve spolupráci s PS Jaroměř.

(Foto: JSDH Rožnov)

Čvn 11 2020

Dotace z Královéhradeckého kraje

V úterý 2. června jsme začali realizovat projekt „Obnova a doplnění vybavení pro celoroční sportovní činnost“. Na tento projekt jsme od Královéhradeckého kraje obdrželi dotaci ve výši 41 000 Kč v rámci Podpory Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji. Realizace spočívala v nákupu vybavení na Podporu činnosti kolektivu mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů.

V realizaci projektu jsme pokračovali v úterý 9. června, kdy jsme zakoupili vybavení pro Podporu všeobecné sportovní činnosti členů sboru dobrovolných hasičů.

Kvě 30 2020

Členská schůze

V pátek 29. května proběhla po třech měsících, zaviněnými omezeními a nařízeními spojenými s Covid19, členská schůze. Proběhlo zhodnocení březnového dětského karnevalu, další plánované akce musely být zrušeny. Byli jsme seznámi se výsledky dotačních titulů. Na neděli 21. června byla domluvena brigáda na vyčištění požární nádrže. Na závěr proběhla diskuze ohledně pořádání červencové soutěže. Definitivní podoba soutěže bude stanovena na příští schůzi, která se uskuteční v pátek 19. června.

Kvě 03 2020

Požár osobního automobilu

V neděli 3. května byl naší jednotce v 15:05 vyhlášen poplach. Jednalo se o požár osobního automobilu na LPG u Rožnova. Po příjezdu na místo bylo vozidlo nalezeno na kupě, kde v sobotu proběhlo spálení připravené kupy na čarodějnice. Vzhledem k tomu, že bylo vozidlo určeno k likvidaci, byla způsobená škoda nulová. Na místě události jsme zasahovali s profesionální jednotkou z Jaroměře a JSDH Velichovky. Jednotky spolupracovali s PČR a VPP HZS.

(Foto: HZS Královéhradeckého kraje, JSDH Rožnov)

Kvě 03 2020

Sběr starého železa

V sobotu 2. května jsme v obcích Rožnov a Neznášov provedli sběr starého železa a autobaterií. Občanům, kteří nám přispěli, děkujeme za spolupráci a podporu.

Kvě 03 2020

Pálení čarodějnic

Vzhledem k nařízení Vlády ČR, která neumožnila uspořádat ve čtvrtek 30. dubna tradiční pálení čarodějnic na Bezděku, došlo ke zrušení této akce. S ohledem na požární bezpečnost v letních měsících proběhlo v sobotu 2. května za asistence JSDH Rožnov spálení připravené kupy.

Bře 11 2020

Rožnovský pohár v ZPV – ZRUŠENÍ AKCE

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů v Rožnově v návaznosti na vydané MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví RUŠÍ pořádání letošního ročníku Rožnovského poháru v ZPV naplánované na sobotu 4. dubna 2020. Náhradní termín nebude stanoven – tato akce se v letošním roce konat nebude.


Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Bře 10 2020

Dětský karneval

V neděli 8. března jsme v místní sokolovně uspořádali tradiční Dětský maškarní karneval.

Bře 01 2020

Členská schůze

V pátek 28.2. proběhla za účelem dořešení organizačních záležitostí Dětského karnevalu členská schůze.

Úno 15 2020

Okrsková výroční valná hromada

V pátek 14. února proběhla v Zaloňově Výroční valná hromada okrsku Velichovky. Za náš sbor se jí zúčastnilo celkem 8 členů. Součástí programu byla mimo jiné volba nového výboru. Z našich členů byli zvoleni Jan Pišta do funkce jednatele a hospodáře, Pavel Hartman st. do funkce preventisty a členem výboru pak Filip Andrejs. Pavel Hartman byl okrskem navržen za člena okresní odborné rady preventistů.

Úno 09 2020

Hasičský pětiboj

V sobotu 8. února se družstvo mladších dětí zúčastnilo Hasičského pětiboje. Ten pořádal DDM Klíč Jaroměř – Josefov a skládal se ze základů topografie, uzlování, základů první pomoci, požární ochrany a hadicové štafety. Oproti loňsku tak přibyly dvě disciplíny. Naše družstvo se umístilo na 5. místě. Dva členové družstva zároveň vypomohli SDH Zvole v kategorii přípravky.

Úno 09 2020

Hasičský ples

V pátek 7. února jsme v rožnovské sokolovně uspořádali tradiční Hasičský ples. K poslechu a tanci pro 108 účastníků hrála kapela X Band. O půlnoci byla vydána tombola, ve které bylo celkem 278 cen. Mezi hlavní ceny patřilo divoké prase či sud piva. Děkujeme všem, kteří nás podpořili buď účastí nebo příspěvky do tomboly.

Led 27 2020

Členská schůze

V pátek 24. ledna proběhla první členská schůze v roce 2020. Hlavním bodem jednání byla příprava Hasičského plesu. Pro členy SDH z ní vyplývá, že příprava sálu je domluvená na čtvrtek 6.2. od 17 hodin, úklid v sobotu 8.2. od 10 hodin.

Led 19 2020

Odborná příprava

V pátek 17.1. a v sobotu 18.1. se členové JSDH, kteří mají osvědčení pro obsluhu motorových pil, zúčastnili pravidelné roční odborné přípravy. Z důvodu přestavby PS Jaroměř proběhlo školení v hasičské zbrojnici ve Velichovkách.

Pro 08 2019

Výroční valná hromada SDH

V pátek 6. prosince proběhla výroční valná hromada našeho sboru. Jelikož jsme v letošním roce oslavili 130 let od založení, tak součástí programu bylo stručné připomenutí historie SDH. Zároveň došlo k ocenění členů pamětními medailemi, vydanými u příležitosti tohoto výročí. Někteří členové byli ocenění i okresními vyznamenáními. V průběhu večera byla členská základna seznámena se zprávami o činnosti sboru, JSDH, sportovního družstva mužů a mladých hasičů. Rovněž byla podána informace o hospodaření. Na závěr proběhly volby – zvolil se nový výbor, revizor účtů, zástupci sboru do funkcí v okrsku, delegáti na výroční valnou hromadu okrsku a delegát na shromáždění představitelů SDH.

Složení výboru SDH Rožnov pro roky 2020-2025:

 • Starosta: Zdeněk Mervart
 • Náměstek starosty: Jan Pišta
 • Velitel: Filip Andrejs
 • Strojník: Jaroslav Kodeš
 • Preventista: Pavel Hartman st.
 • Jednatel a vedoucí kolektivu MH: Iveta Kodešová
 • Hospodář: Alena Mervartová
 • Referent MTZ: Lukáš Valášek
 • Člen: Vojtěch Andrejs
 • Člen: Jiří Sklenka st.
 • Člen: Václav Valášek