Led 27 2020

Pozvánka na Hasičský ples

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na tradiční Hasičský ples, který se letos uskuteční v pátek 7. února od 20 hodin. Místem konání je rožnovská sokolovna. O hudební doprovod se, stejně jako v minulých letech, postará kapela X Band. Součástí plesu bude tombola.
Předprodej vstupenek v hodnotě 100 Kč probíhá až do středy 5. února u p. Kodešové (Rožnov čp. 51) vždy v čase od 17:00 do 19:00.

Led 27 2020

Členská schůze

V pátek 24. ledna proběhla první členská schůze v roce 2020. Hlavním bodem jednání byla příprava Hasičského plesu. Pro členy SDH z ní vyplývá, že příprava sálu je domluvená na čtvrtek 6.2. od 17 hodin, úklid v sobotu 8.2. od 10 hodin.

Led 19 2020

Odborná příprava

V pátek 17.1. a v sobotu 18.1. se členové JSDH, kteří mají osvědčení pro obsluhu motorových pil, zúčastnili pravidelné roční odborné přípravy. Z důvodu přestavby PS Jaroměř proběhlo školení v hasičské zbrojnici ve Velichovkách.

Pro 08 2019

Výroční valná hromada SDH

V pátek 6. prosince proběhla výroční valná hromada našeho sboru. Jelikož jsme v letošním roce oslavili 130 let od založení, tak součástí programu bylo stručné připomenutí historie SDH. Zároveň došlo k ocenění členů pamětními medailemi, vydanými u příležitosti tohoto výročí. Někteří členové byli ocenění i okresními vyznamenáními. V průběhu večera byla členská základna seznámena se zprávami o činnosti sboru, JSDH, sportovního družstva mužů a mladých hasičů. Rovněž byla podána informace o hospodaření. Na závěr proběhly volby – zvolil se nový výbor, revizor účtů, zástupci sboru do funkcí v okrsku, delegáti na výroční valnou hromadu okrsku a delegát na shromáždění představitelů SDH.

Složení výboru SDH Rožnov pro roky 2020-2025:

 • Starosta: Zdeněk Mervart
 • Náměstek starosty: Jan Pišta
 • Velitel: Filip Andrejs
 • Strojník: Jaroslav Kodeš
 • Preventista: Pavel Hartman st.
 • Jednatel a vedoucí kolektivu MH: Iveta Kodešová
 • Hospodář: Alena Mervartová
 • Skladník: Lukáš Valášek
 • Člen: Vojtěch Andrejs
 • Člen: Jiří Sklenka st.
 • Člen: Václav Valášek